AKTIVNI UGALj - DEHLORACIJA VODE

aktivni ugalj, tretman vode

Aktivni ugalj -  Karbonski filteri za vodu

Kod pripreme vode filteri sa aktivnim ugljem opciono se koriste kao filteri za uklanjanje hlora i organskih materija. Hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku (rezidualni hlor) je vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Takođe, aktivni ugalj je odličan za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, pojedine organske materije, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.
Aktivni ugalj možemo koristiti kao jedini filter za vodu odnosno kao jedan "korak" u aplikacijama za hemijsku pripremu vode. Hlor u visokim koncentracijama izuzetno štetno deluje u proizvodnim procesima kao što su proizvodnja alkoholnih pića, sokova, hrane, neprihvatljiv je u aplikacijama sa membranom reverzne osmoze, često se pojavljuje u pogonima za tretman vode koji ne tolerišu njegovo prisustvo..

Kućni aparati za prečišćavanje vode sa osmotskom membranom dozvoljavaju servisni vek uloška maksimalno 6 meseci. Ukoliko se redovno ne menja, hlor prolazi do osmotske membrane i uništava je..

 

aktivni ugalj, preciscavanje vode aktivni ugalj, karbonska filtracija  aktivni ugalj, granulirani aktivni ugalj

Aktivni ugalj kao kolona za hemijski tretman vode - hemijska priprema vode HPV

Kod tretmana vode filteri sa aktivnim ugljem koriste se kao dehlorinatori i kao dezodorizatori. Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Prvenstveno su namenjeni proizvođačima u prehrambenoj industriji, kao i pripremi vode za piće. Koriste se i u proizvodnji alkoholnih pića za dezodorizaciju alkohola, tj. za uklanjanje supstanci koje mu daju neprijatan ukus, miris i boju. Aktivni ugalj, koji čini ispunu filtera, se periodično zamenjuje nakon iscrpljivanja svojih adsorpcionih sposobnosti. Proizvode se za sve kapacitete sa potpuno automatskim upravljanjem.

Aktivni ugalj u kućnim aplikacijama - kućni filteri za vodu

Karbonski filteri (bilo blok ili granulirani) koje koriste aparati prečišćavanje vode napravljeni su od visokokvalitetne karbonizovane kokosove ljuske. Standardne dimenzije uloška su od 10" x 2,5" 20"x2,5" ili BigBlue 10-20" svrstavaju ih u red idealnih komponenti za POU (point of use) filter za vodu sa membranom reverzne osmoze. Glavna uloga aktivnog uglja je da apsorbuje hlor i slične hemikalije, kao i da delom zadržavaju sedimentne materije. Aktivni ugalj retko koristimo kao jedini filter. Granulirani (GAC) karbonski filter (poznatiji kao aktivni ugalj, iako nema nikakve veze sa ugljem) koristi se kao drugi, odnosno treći predfilter u sistemu za kućno prečišćavanje vode.
 

aktivni ugalj, karbonski filter   aktivni ugalj,filteri za preciscavanje vode
kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode