filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

GVOŽĐE I MANGAN u vodi ponašaju se SLIČNO

ode sa povećanom koncentracijom gvožđa imaju negativan uticaj na organoleptička svojstva vode, izazivaju gorko-sladunjav i opor ukus, pa je neophodno ukloniti, u toku obrade i pripreme vode za piće, jone gvožđa (posupkom deferizacije) i mangana (postupkom demanganizacije). U postrojenjima za pripremu vode za piće, kao i distributivnim mrežama korozija predstavlja pojavu koja ima veliki uticaj na kvalitet materijala i vode. Korozija cevi i delova postrojenja povećava troškove i zahteva zamene određenih delova u sistemu vodosnabdevanja. Zamene su neophodne kada cevi postaju hrapave, opada pritisak u distributivnoj mreži, raste utrošak energije za vodosnabdevanje. Curenje vode takođe zahteva zamenu delova cevi. Ako se delovi cevnog materijala raspadaju i teku, kao takvi mogu doći do korisnika i ako su toksični mogu biti uzrok ozbiljnih zdravstvenih problema.

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANjE GVOŽĐA I MANGANA

uklanjanje gvozdja iz vode

Za adekvatno konfigurisanje filtera za prečišćavanje GVOZDjA I MANGANA neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

FILTERI ZA UKLANJANJE GVOŽĐA I MANGANA IZ VODE

Za prečišćavanje Gvožđa i Mangana iz vode Hydrolux koristi najnoviju nemačku tehnologiju katalitičke izmene - KATALOX LITE. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Gvožđa i Mangana odnosno kompletna hemijska analiza vode, namena, zadati protok (neophodne količine prečišćene vode..). Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

Problemi sa vodom - Kategorije

FILTERI ZA BUNARSKU VODU - RAZLIČITA ZAGAĐENjA

arsen u vodi za piće

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE