Problemi sa vodom u svakodnevnoj upotrebi

Problemi sa vodom u profesionalnoj - komercijalnoj upotrebi

U industrijskoj odnosno komercijalnoj sferi, voda često pravi veće probleme nego u kućnim uslovima. Neretko je zahtev za kvalitet vode u pojedinim procesima daleko zahtevniji od propisa koji određuju kvalitet vode za piće. Prehrambena industrija kao i industrija alkoholnih pića i sokova često zahtevaju potpuno demineralizovanu vodu, kod pojedinih metalnih idustrija kao i u mnogim proizvodnim pogonima za finalno pranje proizvoda neophodna je omekšana voda a u laboratorijama i medicinskim ustanovama zatevi su još rigorozniji.


Hemijska priprema vode odnosno tretman vode za industrijsku namenu u velikom broju slučajeva podrazumeva konfigurisanje opreme u skladu sa zahtevima klijenta. Pored osnovnih informacija, ponekad je neophodno uraditi detaljniju analizu vode na osnovu koje se izrađuje projekat za tretmane vode. Bilo da je u pitanju tvrdoća vode, kiseonik koji potpomaže oksidaciju, pH, mikrobiološka zagađenja ili visoka koncentracija Gvožđa Fe, neophodno je sagledati i poziciju za ugradnju, željeni kapacitet, troškove u eksploataciji i ostale tehničko-ekonomske parametre da bi se klijentu ponudilo najoptimalnije rešenje.


Dezinfekcija vode UV zračenjem

Najčešći problemi sa vodom