AMONIJAK U VODI

amonijak u vodi

Prisustvo Amonijaka u vodi za piće ili procesnoj vodi


Pod terminom amonijak se podrazumeva i nejonizovani (NH3) i jonizovani (NH4 ) oblik. Prirodan nivo u podzemnim i površinskim vodama je ispod 0.2 mg/l. Anaerobne podzemne vode mogu da sadže do 3 mg/1. Intezivno gajenje životinja na farmama može da da znatno viši nivo amonijaka u površinskim vodama. Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada..


Azotna jedinjenja - Amonijak


Amonijak je kombinacija Azota i Vodonika formule NH3. Pri normalnoj temperaturi i pritisku Amonijak je gas. Toksičan je i korozivan prema pojedinim materijalima. Ima karakterističan miris. Amonijak za komercijalnu namenu zove se "bezvodni Amonijak" kako bi se razlikovao od rastvora Amonijum hidroksida koja se zove "kućni amonijak". Amonijak se lako otapa u vodi. Atom Vodonika u molekulu Amonijaka ima jedan slobodni elektronski par, pa se Amonijak ponaša kao baza. To znači da Amonijak u vodenom rastvoru može preuzeti proton od molekula vode čime nastaje hidroksidni anion i jedan Amonijum kation (NH4+) koji ima oblik pravilnog tetraedra. Koncentracija do koje će Amonijak stvarati Amonijum jon zavisivisi od pH vrijednosti rastvora. Amonijak se nalazi u malim količinama u atmosferi, gde nastaje zbog procesa raspadanja Azotnih materija životinjskog i biljnog porekla. Amonijak i njegove soli nalaze se u malim količinama u kišnici. Amonijum soli su rasprostranjene kroz svu plodnu zemlju i u morskoj vodi.

Za prečišćavanje Amonijaka iz vode Hydrolux koristi nekoliko različitih metoda. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Amonijaka odnosno kompletna hemijska analiza vode, namena, zadati protok (neophodne količine prečišćene vode..).

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode