UV Dezinfekcija vode - UV Sterilizacija vode

90% BOLESTI U TOKU ŽIVOTA - POPIJEMO! " Luj Paster 1822-1895

Ultravioletno germicidno zračenje (UVGI) je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto (UV) svetlo na dovoljno kratkoj talasnoj dužini da bi ubila mikroorganizme. Koristi se u velikom broju aplikacija, kao što je prehrambena industrija, tretmani vode i sterilizacija vazduha. Dezinfekcija vode ultraljubičasti (ultravioletnim) zracima je zapravo elektromagnetna radijacija na talasnoj dužini kraćoj od vidljive svetlosti. UV spektar razdvajamo na nekoliko segmenata: UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).

 

UVGI koristi kratkotalasnu UV radijaciju (UV-C) koja je izuzetno štetna po bakterije i viruse. UV-C je efikasna u razaranju nukleotida pomenutih organizama, odnosno u remećenju njihove DNK (RNK kod virusa), onemogućujući im da obavljaju svoje ćelijske procese.


UV Lampe - metoda delovanja

UV dezinfekcija je efikasan način za suzbijanje svih bakterija, virusa i spora, uključujući i patogene koji su otporni na hlor, izazivanjem fotohemijskih promena unutar ćelija organizama. UV zračenje se prostire od 100 do 400 nm dužine (između x-zraka i vidljivog dela spektra). Optimalno UV zračenje je između 245-285 nm. UV dezinfekcija koristi: lampe niskog pritiska koje emituju maksimum na talasnoj dužini od 253.7 nm, lampe srednjeg pritiska koje emituju energiju od 180 do 1370 nm, i lampe visokog intenziteta (pulsnim načinom).


Bakterije u vodi Galerija slika - FOTO

UV sterilizacija vode - efikasnost

Efikasnost antibakterijskog UV zračenja zavisi od niza faktora: koliko dugo mikroorganizam je izložen UV, fluktuacije snage izvora UV koji utiču na EM talasne dužine, prisustva čestica koje mogu zaštititi mikroorganizme od UV radijacije i sposobnost mikroorganizma da se odupru UV zračenju.

U mnogim sistemima za sterilizaciju vode UV lampom se koristi kruženje vode koja nekoliko puta prolazi kroz komoru za UV zračenja. Ovakvim postupkom se prevazilazi fenomen samo-obnavljanja oštećene DNK strukture kod pojedinih mikroorganizama, odnosno pojačava se dejstvo UV dezinfekcije vode.

Poseban problem koji se javlja kod UV lampe je prašina (talog) dispergovana u vodi, ili neki drugi materijal rastvoren odnosno nerastvoren u vodi. Ovakve supstance se često "lepe" na površinu sijalice i smanjuju njeno dejstvo (prave senku). Zbog toga lampe zahtevaju godišnju zamenu i planirano čišćenje kako bi se osigurala efikasnost. Životni vek antibakterijsku UV lampe (sijalice) zavisi od dizajna i specifikacija. Sam materijal (staklo) od kog je uložak napravljen može apsorbovati jedan deo UV zraka, odnosno smanjiti efikasnost sistema.

Hlađenje lampe vazduhom takođe može smanjiti UV izlaz. Treba voditi računa da lampa zaštiti od direktnog protoka vazduha preko paraboličnih reflektora ili dodati dodatne lampe da bi se nadoknadio sporedni efekat hlađenja.

Povećanje efikasnosti UV intenziteta može se postići pomoću refleksije. Aluminijum ima najveći refleksni index u odnosu na druge metale i preporučuje se kada se koriste UV sistemi za dezinfekciju vode.

Osnovni modeli

Model Protok m3/h Protok 30mj/cm2 In/Out Sijalica Vek sijalice Indikatori Max. pritisak Dimenzije
S 5 Q 1.0 - 2.5 1.4 m3/h 3/4" 25W 9000h DA 8.62 BAR 56.1x6.4cm
S 8 Q 1.8 - 4.5 2.3 m3/h 3/4" 37W 9000h DA 8.62 BAR 90.4x6.4cm
VH-410 3.3 - 7.8 4.2 m3/h 1" 60W 9000h DA 8.62 BAR 59.6x8.9cm

UV Lampa - doziranje radijacije - mJ/cm3

Potrebna doza UV zračenja:

UV Lampa za vodu Sterilight S8Q

UV Lampa za vodu Sterilight S8Q

Kategorije