Demineralizacija vode - Demineralizatori vode

Demineralizacija je proces uklanjanja svih ili skoro svih rastvorenih soli iz vode. Demineralizacija se može vršiti na dva različite načina, jonoizmenjivačima ili post produkcijom vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon osmotskog bloka sa predtretmanom najčešće dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm. Takva voda se zatim "polira" kroz posebnu jonoizmenjivačku smolu koja odstranjuje zaostale elektrolite i kao rezultat se dobija voda provodljivosti od 1 pa čak i značajno manje od 1 µS/cm.

 

Demineralizacija vode - Jonoizmenjivači

Kvalitetnim anjonskim, katjonskim ili koktel smolama (MixBead) danas možemo relativno jednostavno i jeftino otkloniti niz različitih hemijskih primesa u vodi. Hemijska priprema vode koja koristi tehnologiju jonske izmene je omekšavanje vode, dekarbonizacija, demineralizacija, ali je moguće istom metodologijom ukoniti i Nitrate, Amonijak i Organske materije iz vode.

Demineralizacija vode - Reverzna Osmoza sa post-tretmanom

Uslovno rečeno najzatupljenija tehnologija za demineralizaciju vode poslednjih godina svakako je reverzna osmoza. Za razliku od jonoizmenjivačkih kolona koje za regeneraciju koriste jaku kiselinu odnosno bazu, reverzna osmoza je mnogo "zelenija" i jeftinija u eksploataciji.

 

Prilikom odabira adekvatne tehnologije odnosno optimalnog modela za demineralizaciju vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti više parametara poput željenog kapaciteta, kvaliteta ulazne vode i same namene demi vode. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg sistema za tretman vode.

Demineralizacija vode - Reverzna Osmoza

Demineralizatori vode - Galerija slika

Hydrolux u ponudi ima nekoliko klasa demineralizatora vode. Industrijska klasa VEGA (1500-3000 lit/h), GEMINY (500-1000 lit/h), PROTEUS (cca 200 lit/h) kao i manje komercijalne modele 10-50 lit/h). Na zahtev konfigurišemo i isporučujemo modele većih kapaciteta.


HYDROLUX PORTFOLIO

Demineralizacija vode jonoizmenjivačkim smolama

Hydrolux konfiguracije za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje ultračiste demi vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena aktivne ispune po iscrpljenom kapacitetu. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode. Najčešće se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Jedino rešenje u takvim slučajevima je demineralizacija vode.

Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH). Nakon pokretanja regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mesta za ugradnju postrojenja za demineralizacija vode obično su industrijski objekti, laboratorije, postrojenja za proizvodnju sokova i alkoholnih pića, priprema vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda.. Prekid u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem; u slučajevima kada je neophodno obezbediti proizvodnju demineralizovane vode 24 h dnevno, rešenje su duplex sistemi koji se sastoje od dva standardna demineralizatora čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski digitalni ventil.

 

DEMI 600 lit/h - 15 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0735 181 x 904 mm 21 lit KW-8 15 lit 25 % HCl 15 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 0935 232 x 905 mm 32 lit IRA-402 25 lit 20 % NaOH 15 lit / reg 1/2"
DEMI 800 lit/h - 20 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0835 206 x 905mm 26 lit KW-8 20 lit 25 % HCl 20 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 1035 257 x 903 mm 39 lit IRA-402 30 lit 20 % NaOH 20 lit / reg 1/2"
DEMI 1000 lit/h - 25 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0844 206 x 1131 mm 34 lit KW-8 25 lit 25 % HCl 25 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit IRA-402 40 lit 20 % NaOH 25 lit / reg 3/4"
DEMI 1500 lit/h - 45 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit KW-8 40 lit 25 % HCl 35 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1344 334 x 1142 mm 86 lit IRA-402 70 lit 20 % NaOH 35 lit / reg 3/4"
DEMI 2000 lit/h - 50 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1054 257 x 1390 mm 63 lit KW-8 50 lit 25 % HCl 40 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1354 334 x 1400 mm 105 lit IRA-402 80 lit 20 % NaOH 40 lit / reg 3/4"

Kategorije