filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

DEMINERALIZACIJA VODE - Demineralizatori vode

Demineralizacija je proces uklanjanja svih ili skoro svih rastvorenih soli iz vode. Demineralizacija se može vršiti na dva različite načina, jonoizmenjivačima ili post produkcijom vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon osmotskog bloka sa predtretmanom najčešće dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 30 µS/cm. Takva voda se zatim "polira" kroz posebnu jonoizmenjivačku smolu koja odstranjuje zaostale elektrolite i kao rezultat se dobija voda provodljivosti 1 µS/cm pa čak i značajno manje od 1 µS/cm. DEMINERALIZACIJA VODE i DEJONIZACIJA VODE dva različita naziva za isti proces.

demineralizacija vode postupkom reverzne osmoze vode
demineralizacija vode josoizmenjivacke smole

Demineralizacija vode - Reverzna Osmoza sa pred-tretmanom

Najzastupljenija tehnologija za demineralizaciju vode poslednjih godina svakako je reverzna osmoza. Za razliku od jonoizmenjivačkih kolona koje za regeneraciju koriste jaku kiselinu odnosno bazu, reverzna osmoza je mnogo "zelenija" i jeftinija u eksploataciji. Reverzna osmoza mora da ima adekvatan predtretman i u startu je dosta skuplja od demineralizatora na principu jonske izmene.

Demineralizacija vode - Jonoizmenjivači

Kvalitetnim anjonskim, katjonskim ili koktel smolama (MixBead) danas možemo relativno jednostavno i jeftino otkloniti niz različitih hemijskih primesa u vodi. Hemijska priprema vode koja koristi tehnologiju jonske izmene je omekšavanje vode, dekarbonizacija, demineralizacija, ali je moguće istom metodologijom ukoniti i Nitrate, Amonijak i Organske materije iz vode.

Prilikom odabira adekvatne tehnologije odnosno optimalnog modela za demineralizaciju vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti više parametara poput željenog kapaciteta, kvaliteta ulazne vode i same namene demi vode. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg sistema za tretman vode.

POd pojmom DEMINERALIZACIJA VODE obuhvaćeno je nekoliko različitih tehnologija


DEMINERALIZACIJA VODE - Reverzna Osmoza

Demineralizacija vode može se obavljati i bez anjonske odnosno katjonske kolone. Alternativa za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon filtracije vode u bloku reverzne osmoze dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 microS/cm. RO voda se zatim polira kroz mešanu jonoizmenjivačku masu (MIX-BEAD) koja uklanja preostale elektrolite (isto kao i kod poliranja vode iz anjonsko-katjonskih kolona), a kao rezultat se dobija hemijski ultračista voda provodljivosti od 1 pa čak i do 0.07 microS/cm.

linija za demineralizaciju vode sa reverznom osmozom

Kod izbora opreme za demineralizaciju vode, odnosno bilo koji vid hemijske pripreme vode neophodno je da se dobro konfiguriše ceo sistem, odnosno da se u obzir uzmu svi parametri neophodni za pravilno funkcionisanje. Najbitnije parametri su tvrdoća vode, namena dejonizovane vode (industrijska, laboratorijska isl.), željena potrošnja (količina demineralizovane vode u sekundi, na sat, dnevno), dovodna odnosno odvodna instalacija (prečnik cevi isl.), pritisak vode u instalacijama itd. Kontaktirajte profesionalce - Hydrolux Project Team.

Demineralizacija odnosno dejonizacija vode reverzibilnom osmozom u zavisnosti od kapaciteta i namene može se podeliti na nekoliko segmenata; laboratorijski, komercijalni i industrijski. Za manje korisnike poput proizvođača alkoholnih pića ili industrije PVC stolarije namenjeni su manji modeli, dok se u industriji apliciraju demineralizatori vode većeg kapaciteta.

Hydrolux u ponudi ima nekoliko klasa demineralizatora vode. Industrijska klasa VEGA (1500-2500 lit/h), GEMINY (500-1000 lit/h), PROTEUS (cca 200 lit/h) kao i manje komercijalne modele 10-50 lit/h. Na zahtev konfigurišemo i isporučujemo modele većih kapaciteta.

REVERZNA OSMOZA detaljnije

reverzna osmoza nije ni bolja ni gora tehnologija od jonoizmenjivača u pitanju su potpuno različite tehnologije

DEMINERALIZACIJA VODE JONOIZMENjIVAČKIM SMOLAMA

demineralizacija vode
filteri za dejonizaciju vod, dejonizacija vode
demineralizatori vode

DEMINERALIZATORI VODE Kation / Anion

Hydrolux konfiguracije za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje ultračiste demi vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena aktivne ispune po iscrpljenom kapacitetu. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode. Najčešće se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Jedino rešenje u takvim slučajevima je demineralizacija vode.

priprema vode, demineralizacija vode
filteri za demineralizacija vode

Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH). Nakon pokretanja regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mesta za ugradnju postrojenja za demineralizacija vode obično su industrijski objekti, laboratorije, postrojenja za proizvodnju sokova i alkoholnih pića, priprema vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda.. Prekid u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem; u slučajevima kada je neophodno obezbediti proizvodnju demineralizovane vode 24 h dnevno, rešenje su duplex sistemi koji se sastoje od dva standardna demineralizatora čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski digitalni ventil.

MODELI UREĐAJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE

600 lit/h KA-15 Kolona DimenzijeZapreminaJonoizmenjivačIIspunaReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0735 181 x 904 mm 21 lit KW-8 15 lit 25 % HCl 15 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 0935 232 x 905 mm 32 lit IRA-410 CL 25 lit 20 % NaOH 15 lit / reg 1/2"
800 lit/h KA-20 Kolona DimenzijeZapreminaJonoizmenjivačIspunaReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0835 206 x 905mm 26 lit KW-8 20 lit 25 % HCl 20 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 1035 257 x 903 mm 39 lit IRA-410 CL 30 lit 20 % NaOH 20 lit / reg 1/2"
1000 lit/h KA-25 Kolona DimenzijeZapreminaJonoizmenjivačIspunaReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0844 206 x 1131 mm 34 lit KW-8 25 lit 25 % HCl 25 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit IRA-410 CL 40 lit 20 % NaOH 25 lit / reg 3/4"
1500 lit/h KA-50 Kolona DimenzijeZapreminaJonoizmenjivačIspunaReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit KW-8 40 lit 25 % HCl 35 lit / reg 1"
Anjonska kolona 1344 334 x 1142 mm 86 lit IRA-410 CL 70 lit 20 % NaOH 35 lit / reg 1"
DEMI 2000 lit/h KA-75 Kolona DimenzijeZapreminaJonoizmenjivačIspunaReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1054 257 x 1390 mm 63 lit KW-8 50 lit 25 % HCl 40 lit / reg 1"
Anjonska kolona 1354 334 x 1400 mm 105 lit IRA-410 CL 80 lit 20 % NaOH 40 lit / reg 1"

Navedeno je svega nekoliko modela. Hydrolux u ponudi ima demineralizatore vode za svaki zahtevani protok odnosno ciklusni kapacitet.

APSOLUTNA DEMINERALIZACIJA MEŠANOM SMOLOM - MIX BEAD

Katjonsko / anjonske koktel jonoizmenjivačke smole poznate kao MixedBead ili MixBead smole koriste se u industriji za procese "poliranja vode" posle reverzna osmoze ili jonskih (jonoizmenjivačkih) demineralizatora vode, odnosno za dobijanje savršeno hemijski čiste vode zanemarljive elektroprovodljivosti.

Mix Bead smole sastoje se od jako kisele katjonske komponente (strong acid cation) i jako bazne anjonske komponente (strong base anion). Možemo ih aplicirati u odnosu 1:1 1:1,5 1:2.

Generalno se ova vrsta jonoizmenjivača ne regeneriše, već se po zasićenju baca. Nije nemoguće regenerisati Mix Bead smolu, neophodno je razdvojiti anjonsku od katjonske komponente i izvršiti pojedinačnu regeneraciju svake, sa reagensom koji ona zahteva.

MIx Bead jonoizmenjivačka smola se najčešće aplicira u kolonu adekvatnog kapaciteta sa opcijom merenja elektroprovodljivosti (elektrokonduktomer) koji se pozicionira na zid.

POLIRANjE VODE detaljnije

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE