Filtracija vode - Uvod

Pod pojmom filtracija vode objedinjeno je niz različitih disciplina prečišćavanja vode. Postoji nekoliko jednostavnijih vidova filtracije poput ugradnje mehaničkih filtera za vodu ili relatovno jednostavne filtracije gradske vode kućnim filterima za dobijanje vrhunshog kvaliteta u manjim kapacitetima (dovoljno za piće i kuvanje).

Sa druge strane, filtracija izuzetno zagađenih bunarskih voda u skladu sa analizom na kojoj je jasno definisana vrsta i stepen zagađenja može biti izazov. Takođe, jako je važno pravilno odrediti željeni kapacitet filtracione grupe, uzevši u obzir zahtev potrošača i namenu.

Filtracija vode za medicinske i laboratorijske potrebe najčešće podrazumeva demineralizaciju odnosno dejonizaciju vode koju često prati i UV sterilizacija. Proces filtracije vode sličan ovom ali u značajno većim kapacitetima koristi se u industriji za potrebe dobijanja procesne vode visokog kvaliteta.

Filtracija TVRDE VODE - Omekšavanje vode

Filtracija vode od kamenca odnosno filtracija tvrde vode je jedan od najčešćih zahteva za prečišćavanje vode. Kameanc u vodi se jedino može tretirati jonoizmenjivačkim uređajima i ovaj proces se naziva omekšavanje vode.

Postoji nekoliko osnovnih kategorija opreme za omekšavanje vode (monostand, duplex, kabinet, industrijski omekšivači) a pravilan način za odabir modela je uzimanje u obzir kvaliteta vode na lokaciji (tvrdoća vode) kao i zahteva za protok / kapacitet omekšane vode.

Filtracija vode ZA PIĆE

Filtracija vode za piće može biti jako jednostavna ili prilično komplikovana - u zavisnosti od porekla i kvaliteta vode koja treba da se prečisti.

Filtracija gradske vode (česmovače) u velikim gradovima se uglavnom svodi na ugradnju kućnih prečišćivača vode koji najčešće stoje ispod sudopere, može se koristiti reverzna osmoza ili neka druga tehnologija.

Filtracija bunarske vode je komplikovanija jer je neophodno uraditi analizu vodu i videti koji parametri iskaču iz dozvoljenog raspone i selektivno filtrarati svaki od njih.

Filtracija vode za profesionalne namene

Laboratorijska, medicinska, industrijska, komercijalna ili druga vrsta filtracije vode pokriva čitav niz različitih proizvoda i tehnologija za prečišćavanje vode. U praksi u ovom segmentu možemo ponuditi:

Filtracija BUNARSKE VODE

Filtracija bunarske vode najčešće se radi na osnovu prethodno urađene bio-hemijske analize vode. Najčešći problemi sa bunarskom vodom su velika količina kamenca (tvrdoća vode), zatim pesak, mulj ili blato, a u zavisnosti od regije filtracija bunarske vode podrazumeva uklanjanje Arsena, smanjivanje količine Gvožđa i Mangana, smanjenje elektroprovodljivosti vode, rešavanje problema sa bakterijama, povećana koncentracija organskih materija, filtracija Amonijaka, filtracija Nitrata i Nitrita.

MEHANIČKA filtracija VODE

Mehanička filtracija vode je najčešći vid tretmana vode odnosno obavezan prvi korak u rešavanju kompleksnijih problema sa vodom. HYDROLUX u ponudi ima čitavu paletu mehaničkih filtera različitih rezolucija i kapaciteta, renomiranih evropskih proizvođača.

Pored klasičnih mehaničkih filtera, u mogućnosti smo da isporučimo i automatske kolone sa posebnim kvarcnim filterskim ispunama (peščani filteri) namenjene za mehaničku filtraciju vode.

Postoji mnogo vidova filtracije vode koji se apliciraju za najrazličitije namene.

Pogledajte detaljnu ponudu filtera za vodu

KUĆNI FILTERI ZA VODU

kucni filteri za vodu hydrolux najkvalitetniji i po najboljim cenama

FIlteri vode za piće, kupanje, omekšavanje


KOMERCIJALNI FILTERI ZA VODU

različiti filteri za vodu namenjeni komercijalnim i industrijskim korisnicimna

Aparati za tretman vode u industriji


KOMPLETNA PALETA PROIZVODA

hydrolux paleta filtera za vodu

Kompletna ponuda aparata za filtraciju vodeBRING YOUR WATER BACK TO NATURE

pozovi