filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

FILTERI ZA VODU za komercijalne i industrijske aplikacije

U svim sferama komercijalnih odnosno industrijskih delatnosti filteri za vodu su neophodan segment. Hydrolux profesionalna serija filtera za vodu podrazumeva niz različitih tehnologija kap što su reverzna osmoza, omekšavanje vode ili hemijska priprema (HPV), demineralizacija ili dejonizacija vode kojom se dobija demi voda, mehanički filteri za vodu, dezinfekcija vode UV lampama ili hlorisanje vode, korišćenje različitih hemikalija, filteri za vodu sa aktivnim ugljem i tako dalje.

filteri za vodu, reverzna osmoza
omeksavanje vode

Za pravilno konfigurisanje opreme neophodno je znati kvalitet ulazne (sirove) vode, namenu filtrirane vode ili konkretan zahtev za kvalitet vode, željeni kapacitet odnosno protok. Na osnovu ovih podataka bira se jedna ili više tehnologija i konfiguriše se linija za tretman vode. Hydrolux filteri za vodu namenjeni komercijalnim korisnicima su vrhunskog kvaliteta a svaki segment proveren je u praksi kod izuzetno renomiranih klijenata. Za detalje pogledajte izvod iz naše referentne liste (REFERENCE u glavnom meniju na vrhu stranice).


filteri za vodu, hemijska priprema vode, hpv
filteri za vodu, reverzna osmoza
mix bead, demineralizacija vode

FILTERI ZA VODU KOMERCIJALNE NAMENE POKRIVAJU ŠIROK SPEKTAR TEHNOLOGIJA I KONFIGURIŠU SE NA OSNOVU ZAHTEVANOG PROTOKA, KVALITETA SIROVE VODE ODNOSNO ZAHTEVANE KLASE FILTRIRANE VODE

Demineralizacija vode - REVERZNA OSMOZA

Filteri za dobijanje demi vode nazivaju se demineralizatori ili dejonizatori vode.Demineralizacija vode može se obavljati na dva načina. Savremena opcija za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom koji se naziva reverzna osmoza. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon filtracije vode u bloku reverzne osmoze dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 12 µS/cm. Druga opcija - jonoizmenjivački demineralizatori vode koji se sastoje od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačima-ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli, a elektroprovodljivost vode se "spušta" na vrednost od 0 do 10 mS/cm.


Komercijalni filteri za vodu - REVERZNA OSMOZA


Demineralizator vode HYDROLUX TRIDENT su konfigurisani oko kompaktne reverzne osmoze kapaciteta 50-60 litara čiste vode na sat, sa dve membrane, kontrolnom jedinicom i pumpom visokog pritiska. Ova klasa opreme za demineralizaciju vode namenjena je prvenstveno laboratorijama i sličnim potrošačima, kojima je bitan kvalitet vode u okviru ovog kapaciteta. Može se, uz male modifikacije, koristiti i kao kućni uređaj za prečišćavanje vode.

Demineralizacija vode HYDROLUX serije PROTEUS je reverzna osmoza komercijalne klase kapaciteta 200+ lit/h čiste vode. Najčešće se konfiguriše sa ULP membranom serije 4040, pumpom visokog pritiska i neophodnim elementima za predtretman vode poput mehaničke filtracije, omekšivača i linije za uklanjanje hlora iz vode.

HYDROLUX GEMINI - reverzna osmoza za profesionalne klijente, u kapacitetima od 500-1000 litara čiste vode na sat. Dejonizacija vode ovakvim filterima u praksi daje vrhunske rezultate. Moćne Grundfos pumpe serije CMI obezbeđuju savršen rad sistema, ugrađena automatika stara se o svim radnim parametrima.

Hydrolux reverzna osmoza VEGA 2000 namenjena je zahtevnim klijentima kojima je neophodna kontilualna isporuka demineralizovane vode bez zastoja u radu. Koncipirana je sa 3 ili 4 vodoravna kućišta koja sadrže 9 ili 10 membrana, pokreće je moćna GRUNDFOS pumpa snage oko 3.2 kW, a upravljanje se vrši kontrolnim modulom u koji je integrisan industrijski računar.


DEMINERALIZACIJA VODE Detaljnije

REVERZNA OSMOZA 60 lit/h

reverzna osmoza, trident, dejonizacija vode
TRIDENT

REVERZNA OSMOZA 200+ lit/h

reverzna osmoza, demineralizatori vode, proteus
PROTEUS

REVERZNA OSMOZA 500+lit/h

reverzibilna osmoza, reverzna osmoza, demineralizatori vode
GEMINI

RO VEGA 2000+ lit/h

reverzna osmoza cena, reverzna osmoza vode
VEGA

DEMINERALIZACIJA VODE REVERZNOM OSMOZOM JE U STARTU SKUPLJA INVESTICIJA OD DEMINERALIZOVANjA VODE JONOIZMENjIVAČIMA. U EKSPLOATACIJI TROŠKOVI DEJONIZACIJE SA JONOIZMENjIVAČIMA RASTU ZBOG UPOTREBE HEMIKALIJA ZA REGENERACIJU SISTEMA.

Demineralizacija vode - JONSKA IZMENA

demineralizacija vode
filteri za dejonizaciju vod, dejonizacija vode
demineralizatori vode

Hydrolux konfiguracije za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje ultračiste demi vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena aktivne ispune po iscrpljenom kapacitetu. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode. Najčešće se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Jedino rešenje u takvim slučajevima je demineralizacija vode.


DEMINERALIZACIJA VODE Detaljnije

SAMO OMEKŠAVANjE VODE POMAŽE KOD UKLANjANjA KAMENCA


Omekšavanje vode u industriji - Hemijska priprema vode

U mnogim tehnološkim procesima tvrdoća vode smeta pravi izuzetno velike probleme. Neki od primera su: - kod termoenergetskih postrojenja karbonatna tvrdoća izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, te stvara velike probleme u njihovom radu, sapuni i deterdženti npr. reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata. - kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu.

Omekšivači vode - Monostand

omeksavanje vode, filteri za kamenac

Omekšivači vode - Duplex

omeksavanje vode, duplex omeksivaci vode, hemijska priprema vode

Industrijski omekšivači

omeksavanje vode u industriji, omeksivaci vode za hotele, hemijska priprema vode

Omekšavanje vode je proces uklanjanja "tvrdih" minerala iz vode kojim se dobija omekšana odnosno meka voda"

Mehanički filteri za vodu - 3-10 m3/h

Mehanička filtracija velikog protoka, sa ulošcima namenjenim jednokratnoj upotrebi - poznati kao Big Blue filteri. Ovi mehanički filteri za vodu najčešće se sreću u dimenzijama 20", rezolucija od 1 do 50 mikrona. Big Blue mehanički filteri za vodu rezolucije 20 mikrona u Hydrolux ponudi najčešće se koriste kao predfilter za mehaničku filtraciju ispred omekšivača vode. Zbog velike filterske površine uloška, kao samih dimenzija kućišta odnosno zbog svog relativno velikog protoka Big Blue filteri se koriste u nizu aplikacija kao prva ili druga faza tretmana vode. Za ovu vrstu filtera takođe postoje i ulošci sa aktivnim ugljem.

Najčešća primena: samostalni mehanički filter za celu kuću, predfilter za omekšivač vode ili deo predtretmana reverzne osmoze.

Samoperivi mehanički filter 80mcr, in/out 1 col ili 6/4, kapacitet max.6000 lit/h (10000 lit/h), made in Italija. Mehanički filter Cintropur, dvostruko dejstvo, in/out 5/4 col, rezolucija 1-300 mcr, protok max 6500 lit/h, made in Belgija.

MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

Industrijski Mehanički filteri za vodu Cintropur

Mehanička filtracija velikog protoka, sa ulošcima namenjenim jednokratnoj upotrebi - poznati kao Big Blue filteri. Ovi mehanički filteri za vodu najčešće se sreću u dimenzijama 20", rezolucija od 1 do 50 mikrona. Big Blue mehanički filteri za vodu rezolucije 20 mikrona u Hydrolux ponudi najčešće se koriste kao predfilter za mehaničku filtraciju ispred omekšivača vode. Zbog velike filterske površine uloška, kao samih dimenzija kućišta odnosno zbog svog relativno velikog protoka Big Blue filteri se koriste u nizu aplikacija kao prva ili druga faza tretmana vode. Za ovu vrstu filtera takođe postoje i ulošci sa aktivnim ugljem.

Najčešća primena: samostalni mehanički filter za celu kuću, predfilter za omekšivač vode ili deo predtretmana reverzne osmoze.


MEHANIČKI FILTERI ZA VODU - CINTROPUR

Hlorisanje vode

Dezinfekcija vode podrazumeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i fakultativnopatogenih mikroorganizama. U toku dezinfekcije odnosno sterilizacije vode kod mikroorganizama nastaju grubi poremećaji koloidne ravnoteže (zbog dejstva fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih agenasa), i poremećaji ravnoteže njihovog fermentnog sistema.

Dezinfekciono sredstvo na bazi hlora, u večini slučajeva se u vodu uvodi u formi rastvora - doziranjem odnosno ubrizgavanjem. Na dovodnoj liniji kroz koju voda ulazi u objekat postoji impulsni vodomer koji u zavisnosti od protoka vode šalje električni impuls dozirnoj pumpi, koja iz rezervoara sa hlornim rastvorom ubrizgava dezinfekciono sredstvo u istu cev, na poziciji na kojoj se nalazi uvodnik. Dozirna pumpa se šteluje pri instalaciji da dozira određenu količinu hlora u vodu.

hlorisanje vode
hlorisanje vode, hydrolux
hlorisanje vode, doziranje hlora

UV lampe za vodu

UV lampe za vodu renomiranog Kanadskog proizvođača VIQUA STERILIGHT namenjene su za sterilizaciju vode na glavnoj cevi, na ulazu u objekat.

Ultravioletno germicidno zračenje (UVGI) je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto (UV) svetlo na dovoljno kratkoj talasnoj dužini da bi ubila mikroorganizme. Koristi se u velikom broju aplikacija, kao što je prehrambena industrija, tretmani vode i sterilizacija vazduha. Dezinfekcija vode ultraljubičasti (ultravioletnim) zracima je zapravo elektromagnetna radijacija na talasnoj dužini kraćoj od vidljive svetlosti. UV spektar razdvajamo na nekoliko segmenata: UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).

uv lampa za vodu
uv lampa sterilight s8q, viqua
uv sterilizatori, uv lampa za vodu

Filteri za bunarsku vodu

Bunarska voda u Srbiji, u zavisnosti od lokacije, uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje. Bunarska voda je izuzetno podložna mikrbiološkim zagađenjima. Da bi se pravilno dezinfikovala, neophodno je prvo opredeliti se za metodu, bilo UV ZRAČENjE vode ili DEZINFEKCIJA DOZIRANjEM HLORA..

FILTERI ZA BUNARSKU VODU

Aktivni ugalj - Filteri za dehloraciju vode

Aktivni ugalj je absorpcioni materijal velike poroznosti koji je u stanju da iz vode u sebe upije veliku količinu hemjskih zagađenja. Filteri sa aktivnim ugljem najčešće se koriste za uklanjanje hlora iz vode. Na tržištu postoji mnogo različitih granulacija i stepena čistoće.

Za filtere vode manjeg kapaciteta za prečišćavanje vode najčešće se koriste fabrički ulošci granuliranog ili blok uglja različitih dimenzija. Najčešći su standardni Active Carbon Block 10".

filteri za vodu, aktivni ugalj, karbonski filteri za vodu, dehlorinatori vode
filteri sa aktivnim ugljem, aktivni ugalj za vodu

Aktivni ugalj se u industriji koristi za punjenje kolona namenjenih proizvodnji procesne vode. Tretmani voda aktivnim ugljem su neizbežni posle hlorisanja bunara, za uklanjanje viška hlora iz vode (rezidualni hlor). Povremenim kontraispiranjem (BackWash) ispuna se "presloži" tako da voda ravnomerno prolazi kroz slojeve ispune. Ovaj proces kontroliše se vremenski.

AKTIVNI UGALj

Jonoizmenjivačke smole

Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom jonske izmene. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet hemijske pripreme vode. Jonoizmenjivačke smole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu jonske izmene.

Prema Hemijskim karakteristikama dele se na:

  • Jako kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve katjone iz vode, uključujući i one iz baza i soli
  • Slabo kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju samo katjone karbonatne (prolazne) tvrdoće vode
  • Jako bazne anjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve anjone iz vode, uključujući i one iz kiselina i soli, kao i silicijumov jon
  • Slabo bazne anjonske jonoizmenjivačke smole absorbuju jake kiseline, ali nemaju mogućnost uklanjanja silicijuma i ugljen dioksida
JONOIZMENjIVAČKE SMOLE

Filteri za navodnjavanje

FIlteri za naodnjavanje borovnice su neophodna komponenta na svakom zasadu. Bunarska voda gotovo nigde nije adekvatna za zalivanje. Tvrdoća vode oštećuje koren biljke i zapušava sistem za navodnjavanje. Natrijum dovodi do zaslanjenosti vode, a drugi problem je što se on veže za zemljišne agregate i teško ga je odstraniti. EC (elektroprovodljivost vode) ne sme biti previsoka. Bikarbonati su izuzetno opasni za borovnicu, neophodno ih je redukovati.

FILTERI ZA NAVODNjAVANjE BOROVNICE

Filteri za tretman kotlovske i rashladne vode

Hemikalije za tretman kotlovske vode održavaju unutrašnjost kotla čistom i minimiziraju uslove za pojavu korozije, smanuju pregrevanje površina i oštećenja na njima. Kontrola korozije i depozita povećava pouzdanost u radu, štiti opremu, smanjujući troškove održavanja i potrošnju goriva. Neke hemikalije dodatno smanjuju i mogućnost odnošenja vode parom (carry over) na taj način štiteći grejače i turbine za paru od mogućih oštećenja.

FILTERI ZA OMEKŠAVANJE KOTLOVSKE VODE

HYDROLUX filteri za omekšavanje kotlovske vode su važan deo svake konfiguracije. Prisustvo kamenca štetno je i opasno, može dovesti do havarije.

filter za omekšavanje kotlovske vode hydrolux monostand m-50
OMEKŠAVANjE VODE ZA KOTLOVE

AUTOMATSKO ODSOLJAVANJE RASHLADNE VODE

Oprema za automatsko odsoljavanje je konfiguracija koja meri EC vode odnosno ispira liniju rashladog sistema ili ovlaživača u skladu sa zadatim parametrima.

automatsko odsoljavanje vode za rashladnu kulu
AUTOMATSKO ODSOLJAVANE

DOZIRANjE HEMIKALIJA ZA NAPOJNU VODU

Da bi obezbedili efikasan tretman vode potrebno je prilagoditi kontinualno doziranje hemikalija uz praćenje ključnih parametara vode rashladnih sistema.

dozirni sistem za proporcionalno doziranje hemikalija u kotlovsku vodu
DOZIRANjE HEMIKALIJA

INHIBITOR KOROZIJE - KISEONIK

Hemikalije za tretman napojne kotlovske vode uklanjaju rastvoren kiseonik i smanjuju koroziju u cirkulacionom sistemu napojne vode.

inhibitori kiseonika; inhibitori korozije
INHIBITORI KOROZIJE

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE