Duplex industrijski omekšivači vode

Omekšivači vode namenjeni velikim protocima odnosno hemijskoj pripremi vode za hotele, industrijska postrojenja i slične aplikacije konstruisani su od najkvalitetnijih komponenti koje se mogu kupiti na svetskom tržištu. Armatura se izvodi sa PVC-U sistemom ocevljenja, a po potrebi mogu se koristiti INOX AISI 304-316 cevi sa odgovarajućim ventilima. KAo mehanički predfilter najčešće se koriste CINTROPUR filteri velikog kapaciteta, sa priključcima 2 ili 3 inch (cola).

Omekšivači vode - 4 osnovna modela

  • Od 3.5 - 5.0 m3/h - oprema za omekšavanje vode sa priključcima 1 inch (col) ili 5/4", u konfi+guracijama MONOSTAND, DUPLEX ili BI-2M.
  • Od 5 - 10 m3/h - omekšivači vode velikih kapaciteta sa digitalnim kontrolerima koji omogućavaju protok do 2.77 lit/sec po koloni. U BI-2M komfiguraciji mogu da rade sa protocima do 20m3/h.
  • Heavy Duty Industrial - omekšavanje vode za hotele i slične namene kapaciteta od 12 - 17 m3/h po koloni. Umreženi u BI-2M konfiguraciju do 30m3/h.
  • On-Demand - omekšivači sa eksternim PLC kontrolerima bez ograničenja protoka.

Hydrolux INDUSTRIJSKI OMEKŠIVAČI ZA VODU konfigurisani su u skladu sa potrebama klijenta, osnosno prema parametrima na lokaciji poput TVRDOĆE VODE; NEOPHODNOG PROTOKA, CIKLUSNOG KAPACITETA i NAMENE OMEKŠANE VODE.

Hydrolux Omekšivači vode - DUPLEX INDUSTRIAL

hemijska priprema vode
hemijska priprema vode
hemijska priprema vode
hemijska priprema vode

Industrijski omekšivači vode serije Hydrolux BI-2M spadaju u klasu najpouzdanije opreme za omekšavanje vode. Konfigurišu se u skladu sa zahtevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd.. Na donjoj tabeli možete videti osnovne tehničke karakteristike nekih od najpopularnijih modela Industrial opreme za omekšavanje vode.

Hydrolux Monostand omekšivači vode mogu se koristiti za najrazličitije namene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska hemijska priprema vode.

 

Model Protok m3/h Lit / sec Kontrola Odvod Potrošnja Soli Ispuna ˘dH/m3 Dimenzije (mm) Težina
Bi-2M-120B 1465 5.62 (x2) 1.56 (x2) RX74 2" 3/4" 16.3 - 28.2 kg 2x112.5 litara 2x391.5 320 kg
Bi-2M-150 1665 7.50 (x2) 2.08 (x2) RX74 2" 3/4" 22.5 - 37.5 kg 2x150 litara 2x450 400 kg
Bi-2M-200 1865 10.0 (x2) 2.77 (x2) RX74 2" 3/4" 30 - 50 kg 2x200 litara 2x696 520 kg
Bi-2M-250 2162 12.5 (x2) 3.47 (x2) RX77 2" 3/4" 37.5 - 62.5 kg 2x250 litara 2x870 650 kg
Bi-2M-325 2472 16.25 (x2) 4.51 (x2) RX77 2" 3/4" 48.75 - 81.25 kg 2x325 litara 2x1131 850 kg
Bi-2M-350 2472 17.5 (x2) 4.86 (x2) RX77 2" 3/4" 52.5 - 87.5 kg 2x350 litara 2x1218 900 kg
Klasični omekšivači za vodu

Duplex omekšivači vode su neophodni na lokacijama gde je potrošnja vode kontinualna, bez opcije prekida u snabdevanju ili propuštanja sirove vode u fazi regeneracije. Za razliku od standardne opreme za omekšavanje vode, bilo da je u pitanju kabinet omekšivač vode ili "old school" verzija, postoje i duplex opcije. Suštinska razlika između standardnog i duplex omekšivača vode je u tome što kada dođe vreme za regeneaciju jonoizmenjivačke smole u "single" koloni protok vode se ne zaustavlja, odnosno tvrda (netretirana) voda ne ide u potrošnju - što bi bio slučaj sa standardnom opremom. Aktivira se druga kolona i isporučuje omekšanu vodu dok se prva regeneriše i ulazi u "stand-by" mod do trenutka kada preuzima proces na sebe.

Za razliku od standardne opreme za omekšavanje vode, gde kolone sa jonoizmenjivačkom smolom rade naizmenično, paralelna konekcija dozvoljava duplo veći protok vode odnosno duplo veći kapacitet. Svaka kolona ima svoj kontroler, slično kao kod pravog duplex omekšivača, a razlika je u tome što sirova (tvrda) voda simultano ulazi u obe kolone, i omekšava se duplo većim protokom nego kod standardnih modela.

Kategorije