• Mehanički filteri za vodu - 10 inch serija

  Mehanički filteri za vodu su osnovni vid filtracije, odnosno obavezna komponenta u svim konfiguracijama filtracije, bilo da se radi o kućnim filterima ili o komercijalnim/industrijskim aplikacijama za omekšavanje, demineralizaciju vode, reverznu osmozu ili bilo koji drugi vid hemijske pripreme vode. Da bi se bilo kakav tretman vode uspešno obavio neophodno je iz nje odstraniti koloidne disperzije, mulj, pesak, rđu i sve ostale vidove čestica.

  Mehanički filteri za vodu serije 10 inch namenjni su manje zahtevnim protocima (1-2 m3/h) i mogu biti konfigurisani sa ulazima 3/4" ili 1 col. Rezolucija filtera varira od 1 do 25 mikrona. Ovakva kućišta mogu da prime i jednokratne uloške sa aktivnim ugljem, kontejnere sa polifosfatima, jonoizmenjivačima itd.. Mehanički filteri se često vezuju u konfiguracije dva ili više redno povezana modula.

 • Perivi filteri za vodu - 10 inch Atlas Hydra

  Mehanički filteri za vodu iz programa renomiranog Italijanskog proizvođača Atlas Filtri dimenzija 10 inch, sa In/Out portovima 3/4 cola ili 1 col, bilo sami ili u rednoj vezi dva ili tri modula, najzastupljeniji su vid mehaničkog prečišćavanja vode u regionu.

  Mehanički filteri za vodu serije 10 inch namenjni su manje zahtevnim protocima (1-2 m3/h) i mogu biti konfigurisani sa ulazima 3/4" ili 1 col. Rezolucija filtera varira od 1 do 25 mikrona. Ovakva kućišta mogu da prime i jednokratne uloške sa aktivnim ugljem, kontejnere sa polifosfatima, jonoizmenjivačima itd.. Mehanički filteri se često vezuju u konfiguracije dva ili više redno povezana modula.

 • Perivi filteri za vodu - Cintropur NW 32

  Belgijski proizvođač Airwatech Cintropur jedan je od lidera na svetskom tržištu. Cintropur NW 32 je filter sa dvostrukim dejstvom, ima jednokratnu filtersku vrećicu i opcionu slavinu za povremeno ispiranje.

  Za razliku od većine sličnih filtera, Cintropur NW 32 podržava značajno veće protoke. In/Out portovi su 5/4 col, u kompletu se nalazi ključ i nosač za zid, a osnovna filtraciona vrećica je rezolucije 25 mikrona.

 • Big Blue mahanički filteri

  Jedan od najuniverzalnijih magistralnih mehaničkih filtera na tržištu, popularan za kućno i komercijalno prečišćavanje vode od mehaničkih nečistoća. Ime je dobio zbog svoje boje, iako ga proizvodi više nezavisnih proizvođača opreme za tretman vode.

  Big Blue mehanički filter za vodu najčešće je visok 20 inča, ima In/Out portove od 1 col ili više, a u njega je moguće staviti čitav niz različitih jednokratnih uložaka za mehaničku filtraciju vode, originalni filter sa aktivnim ugljem (blok i granulrani), kao i kontejner sa bilo kojom vrstom filtracione medije.

 • Perivi industrijski filteri za vodu - Cintropur NW500-NW800

  Mehanički filteri za vodu CINTROPUR® Belgijskog proizvođaća AIRWATEC nudi široku paletu mehaničkih filtera dizajniranih za filtriranje čiste odnosno mehanički kontaminirane vode. Industrijski program mehaničkih filtera podrazumeva tri tipa filtera i pokriva zahtevaneprotoke od 18 do 32 m³/h.

  Mehanički filteri za vodu Cintropur NW 500 i NW 800 se razlikuju samo po ulazno izlaznim portovima (NW500-2" holender, NW800-3" prirubnica), dok je sve ostalo isto. Kao i Cintropur NW25, inicijalna filterska vrećica je rezolucije 25 mikrona.

 • Hydrolux omekšivači vode - modeli

  Omekšivači za vodu obično imaju dve posude, "KOLONU" sa jonoizmenjivačkom smolom i "SOLANKU", odnosno posudu za tabletiranu so. Tvrda voda prolazi kroz kolonu sa jonskom smolom i postaje meka jer se u procesu jonske izmene kalcijum i magnezijum (tvrdoća vode) porevode u natrijum. Moderni omekšivači vode su objedinjeni u jednu posudu, sa automatskim upravljačkim ventilom koji kontroliše smer kretanja vode kroz različite faze regeneracije.

  Hydrolux je sinonim za omekšavanje vode u Srbiji i regionu. Naša gama sadrži omekšivače vode malih, srednjih i velikih kapaciteta.

 • Kompaktni omekšivač vode Excalibur 25

  Hydrolux EXCALIBUR 25 - Ubedljivo najlepši kabinet na našem tržištu. Izuzetno visok kvalitet materijala i fantastična završna obrada. Itaijanska proizvodnja. Namenjen za kućnu i komercijalnu upotrebu. Mogućnost povezivanja više uređaja u DUPLEX ili TWIN PARALLEL režim rada. Na raspolaganju su različite vrste jonoizmenjivačkih ispuna za različite namene.

  Preporučuje se porodicama sa manjom potrošnjom vode (10-15 m3 mesečno), odnosno porodicama koje žive na lokacijama gde je index tvrdoće nešto niži - između 10 i 12 ˘dH.

 • Kristal 08 - Automatski omekšivač za vodu malog kapaciteta

  OMEKŠIVAČ VODE KRISTAL 8 - kompaktan mali omekšivač savršenih dimenzija za ugradnju u bilo koji prostor, zauzima malo mesta a "SLIM" proporcije dozvoljavaju da ga "zavučemo" čak i u sudoperu. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode. Mogućnost povezivanja više uređaja u DUPLEX ili TWIN PARALLEL režim rada. Na raspolaganju su različite vrste jonoizmenjivačkih ispuna za različite namene.

 • Kristal 18 - Automatski omekšivač za vodu malog kapaciteta

  OMEKŠIVAČ VODE Kristal 18 - Jedinstven srednji omekšivač za vodu najčešće korišćen za manje stanove ili poslovne objekte poput štamparija, pekara, ili za omekšavanje vode za kotlove. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode.

  Omekšivač vode sa savršenim odnosmom kapacitet/dimenzije. Preporučuje se porodicama sa manjom potrošnjom vode (10-15 m3 mesečno), odnosno porodicama koje žive na lokacijama gde je index tvrdoće nešto niži - između 10 i 12 ˘dH.

 • Monostand M-25

  OMEKŠIVAČ VODE Monostand M-25 - Standardni srednji omekšivač za vodu najčešće korišćen za poslovne objekte ili za omekšavanje vode za kotlove. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode.

  Monostand 1035 aparat za prečišćavanje kamenca može se koristiti kao uređaj "za celu kuću" ukoliko tvrdoća vode nije previsoka.

 • Monostand M-50 (M-75, M-100...)

  Omekšavanje vode uređajem MONOSTAND M-50 najčešći je slučaj kako u domaćinstvima sa većom potrošnjom vode odnosno većim indeksom tvrdoće vode, tako i u velikom broju komercionalnih aplikacija za hemijski tretman vode. Zapremina ovog uređaja je 50 litara jonoizmenjivačke smole, što ga stavlja na samu granicu između kućnih i profesionalnih omekšivača vode.

  Regeneracija traje cca 70 minuta, odnosno 120 minuta (u zavisnosti od modela) sa prekidom snabdevanja vodom. Kapacitet između dve regeneracije računa se tako što se index za kapacitet dat u m3 x ?dH podeli sa indexom tvrdoće vode izmerene na lokaciji.

 • Duplex omekšivači vode

  Za razliku od standardne opreme za omekšavanje vode, bilo da je u pitanju kabinet omekšivač vode ili "old school" verzija, postoje i duplex opcije. Suštinska razlika između standardnog i duplex omekšivača vode je u tome što kada dođe vreme za regeneaciju jonoizmenjivačke smole u "single" koloni protok vode se ne zaustavlja, odnosno sirova (netretirana) voda ne ide u potrošnju - što bi bio slučaj sa standardnom opremom. Aktivira se druga kolona i isporučuje omekšanu vodu dok se prva regeneriše i ulazi u "stand-by" mod do trenutka kada preuzima proces na sebe.

  Duplex omekšivači mogu biti mali, od 10-ak litara jonoizmenjivačke smole, pa sve do industrijskih dimenzija. Ovakvi aparati se takođe prepotučuju domaćinstvima sa većim brojem sanitarnih čvorova kao što su ekskluzivne kuće, a obavezni su u ugostitrljskim objektima poput hotela, spa centara i sl..

 • Duplex omekšivači vode u skladu sa zahtevima

  Za razliku od standardne opreme za omekšavanje vode, bilo da je u pitanju kabinet omekšivač vode ili "old school" verzija, postoje i duplex opcije. Suštinska razlika između standardnog i duplex omekšivača vode je u tome što kada dođe vreme za regeneaciju jonoizmenjivačke smole u "single" koloni protok vode se ne zaustavlja, odnosno sirova (netretirana) voda ne ide u potrošnju - što bi bio slučaj sa standardnom opremom. Aktivira se druga kolona i isporučuje omekšanu vodu dok se prva regeneriše i ulazi u "stand-by" mod do trenutka kada preuzima proces na sebe.

 • Twin Parallel Duplex konfiguracije

  Paralelni omekšivač vode sastoji se od dva monostand omekšivača koji su spojeni paralelno, by-pass ručne ventile i po potrebi mehaničke filtere za vodu. Voda se omekšava kroz oba uređaja simultano, kontroleri su povezana digitalnom interkonekcijom koja onemogućava istovremeno regenerisanje. Kada u jednoj koloni do zasićenja jonoizmenjivačke smole, ona ulazi u fazu regeneracije dok druga kolona nastavlja da isporučuju omekšanu vode čime se protok ne smanjuje značajno.

  Paralelni omekšivač vode se najčešće koristi kod zahtevnijih klijenata, tamo gde je neophodno konstantno omekšavanje vode odnosno hemijska priprema vode, bez prekida snabdevanja odnosno bez propuštanja sirove - tvrde vode dok se jonoizmenjivači regenerišu. Ovakvi aparati se takođe prepotučuju ugostitrljskim objektima poput hotela, spa centara i sl..

 • Triplex Parallel Omekšivači za vodu

  Triplex omekšivač vode sastoji se od tri monostand omekšivača koji su spojeni paralelno, by-pass ručne ventile i po potrebi mehaničke filtere za vodu. Voda se omekšava kroz sve tri kolone, sva tri kontrolera su povezana digitalnom interkonekcijom koja onemogućava istovremeno regenerisanje dva ili više uređaja. Kada u jednoj koloni do zasićenja jonoizmenjivačke smole, ona ulazi u fazu regeneracije dok druge dve nastavljaju da isporučuju omekšanu vode čime se protok ne smanjuje značajno.

  Triplex omekšivač vode se najčešće koristi kod zahtevnijih klijenata, tamo gde je neophodno konstantno omekšavanje vode, bez prekida odnosno bez propuštanja sirove - tvrde vode dok se jonoizmenjivači regenerišu. Ovakvi aparati se takođe prepotučuju ugostitrljskim objektima poput hotela, spa centara i sl.

 • Omekšivači za vodu - konfigurisanje u skladu sa zahtevom

  Proces uklanjanja mineralnih soli Kalcijuma i Magnezijuma od kojih nastaje vodeni kamenac naziva se omekšavanje vode. Omekšivači su aparati koji se sastoje od jedne kolone u kojoj se nalazi jonoizmenjivača masa ili smola, upravljačkog ventila koji reguliše smer kretanja vode kroz omekšivači posude u kojoj se nalazi tabletirana so koja se lagano otapa u vodi i pretvara se u slani rastvor-reagens. Jonoizmenjivačka masa za sebe "lepi" jone Kalcijuma i Magnezijuma, a u isto vreme "otpušta" jone Natrijuma.

 • Tretmani vode u industriji

  Hydrolux je osposobljen za projektovanje, isporuku i puštanje u rad opreme za omekšavanje vode u industrijke odnosno komercijalne potrebe svih nazivnih protoka i kapaciteta..

  Omekšivači vode bilo sami ili kao deo tretmana vode za industriju mogu biti konfigurisani kao monostand opcije, duple ili paralelne veze, i zavisnosti od upita i tehničkih aspekata za ugradnju na lokaciji.

  Posetite našu stranicu Reference i uverite se u kvalitet naših usluga iz prve ruke.

 • Upravljački ventili za omekšavanje vode

  Digitalni multifunkcionalni upravljački ventili serije RX su preuzeli primat na tržištu i polako istisnuli konkurentske proizvođače kao što je FLACK, AUTOTROL ili CLACK zbog niza revolucionarnih rešenja u konstrukciji, relativno male cene i visoke izdržljivosti komponenti i samog sistema, kako sa mehaničkog tako i sa elektronskog aspekta. Radni pritisak ovih ventila je od 1.5 - 6 BAR, temperatura ulazne vode max. 50˘C. Gama proizvoda varira od kućne klase (3/4"- 2m3/h) do industrijskih sistema kapaciteta 40m3/h (DN65).

 • Hemijska priprema vode HPV

  Tehnologije poput omekšavanja vode, reverzne osmoze, demineralizacije vode, filtracije vode, doziranja antiskalanta i tretmana vode polifosfatima, demanganizacije i deferizacije kao i sterilizacije vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode.

  Hemijska priprema vode se kao jedna od navedenih ili kombinovanje nekoliko tehnologija koristi kako bi se od vode kojom raspolažemo na likaciji dobili procesnu vodu za različite namene, različitog kvaliteta. Primane hemijske pripreme vode je široka, od industrije hrane i pića, industrije alkoholnih pića i sokova, pa sve do specifičnih situacija gde je potrebna ultračista voda za pranje stakla ili automobila.

 • Reverzna osmoza TRIDENT 50-60 lit/h

  HYDROLUX TRIDENT RO 600 - kompaktan mali uređaj sa predfiltracionim kolonama od 10”, koji pripremaju vodu za reverznu osmozu pomoću mehaničkih filtera rezolucije 1-20 mikrona i aktivnim karbonskim ispunama za uklanjanje hlora. TFC membrane imaju 0% toleranciju na hlor, odnosno u njegovom prisustvu prestaju da isporučuju zadati kvalitet vode.

  U konfiguraciji sa malim omekšivačem vode ispred, odnosno kolonom za poliranje vode iza njega dobjamo savršenu radnu liniju za proizvodnju ultračiste vode za npr. laboratorijske ili slične namene.

 • Reverzna osmoza PROTEUS cca 200 lit/h

  ULP konfiguracija sa jednom membranom 4040 koja obezbeđuje oko 200 litara ultračiste vode na sat jedno je od najelegantnijih rešenja za reverznu osmozu lake komercijalne namene.

  Komponente RO sistema su predviđene da rade uz minimalno održavanje. U zavisnosti od potrošnje prečišćene vode i sadržaja nečistoća u napojnoj vodi, PREDTRETMAN je potrebno servisirati jednom ili dva puta godišnje, a RO membrane tek jednom u 2 do 4 godine.

 • Reverzna osmoza GEMINI 500-1000 lit/h - VEGA 1500+ lit/h

  Upotrebom membrana serije ULP-40 često se dobija na kapacitetu stanice nesrazmerno sa porastom cena. Reverzna osmoza serije ULP-40 je najrasprostranjenija varijanta kada su zahtevniji klijenti u pitanju. U zavisnosti od namene, kvaliteta napojne vode i željene količine čiste vode dizajn RO stanice počinje sa baš ovom membranom.

  Kod povezivanja više membrana ovog tipa preporučuje se neki vid digitalne kontrole (ispiranje membrane - flush) kao i ozbiljniji predtretman koji uključuje omekšavanje vode i uklanjanje hlora.

 • Hlorisanje vode - Digitalne hlorne stanice

  Dezinfekcija vode podrazumeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i fakultativnopatogenih mikroorganizama. U toku dezinfekcije odnosno sterilizacije vode kod mikroorganizama nastaju grubi poremećaji koloidne ravnoteže (zbog dejstva fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih agenasa), i poremećaji ravnoteže njihovog fermentnog sistema.

  Dezinfekciono sredstvo na bazi hlora, u večini slučajeva se u vodu uvodi u formi rastvora - doziranjem odnosno ubrizgavanjem. Na dovodnoj liniji kroz koju voda ulazi u objekat postoji impulsni vodomer koji u zavisnosti od protoka vode šalje električni impuls dozirnoj pumpi, koja iz rezervoara sa hlornim rastvorom ubrizgava dezinfekciono sredstvo u istu cev, na poziciji na kojoj se nalazi uvodnik. Dozirna pumpa se šteluje pri instalaciji da dozira određenu količinu hlora u vodu.

 • UV lampe malog kapaciteta

  UV lampe za vodu malog kapaciteta najčešće se dodaju kao proširenje konfiguracije kućne reverzne osmoze radi bakteriološke zaštite i sterilizacije vode za piće.

  Dezinfekcija vode ultraljubičasti (ultravioletnim) zracima je zapravo elektromagnetna radijacija na talasnoj dužini kraćoj od vidljive svetlosti. UV spektar razdvajamo na nekoliko segmenata: UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).

 • UV lampe velikog kapaciteta SteriLight

  UV lampe za vodu renomiranog Kanadskog proizvođača VIQUA STERILIGHT namenjene su za sterilizaciju vode na glavnoj cevi, na ulazu u objekat.

  Ultravioletno germicidno zračenje (UVGI) je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto (UV) svetlo na dovoljno kratkoj talasnoj dužini da bi ubila mikroorganizme. Koristi se u velikom broju aplikacija, kao što je prehrambena industrija, tretmani vode i sterilizacija vazduha. Dezinfekcija vode ultraljubičasti (ultravioletnim) zracima je zapravo elektromagnetna radijacija na talasnoj dužini kraćoj od vidljive svetlosti. UV spektar razdvajamo na nekoliko segmenata: UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).

 • Prečišćavanje Bunarske vode

  Bunarska voda u Srbiji, u zavisnosti od lokacije, uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

  Bunarska voda je izuzetno podložna mikrbiološkim zagađenjima. Da bi se pravilno dezinfikovala, neophodno je prvo opredeliti se za metodu, bilo UV ZRAČENjE vode ili DEZINFEKCIJA DOZIRANjEM HLORA odnosno HLOR-DIOKSIDA. Za hlorisanje bunara neophodno je prvo iz bunarske vode ukloniti Organske Materije, koje reaguju sa hlorom i prave Trihalometane - kancerogena jedinjenja.

 • Doziranje Antiskalanta - Doziranje Polifosfata

  Tretman vode polifosfatima predstavlja veoma jednostavno, efikasno i ekonomično rešenje za zaštitu cevovoda, rashladnih i grejnih sistema od korozije, sprečavanje kristalizacije kamenca, rastvaranje postojećih naslaga kamenca i sprečavanje izdvajanja taloga gvožđa i mangana.

  Rastvoren u vodi, polifosfat sprečava taloženje kamenca utičući na njegovu kristalizaciju, bez promene tvrdoće vode. Vremenom, nakon duže upotrebe, utiče i na rastvaranje postojećih naslaga. Polifosfati takođe povoljno utiču i na sprečavanje korozije stvarajući tanki zaštitni film na svim metalnim površinama u kontaktu sa tretiranom vodom.

 • Demineralizacija vode - uklanjanje elektrolita

  Demineralizacija vode može se obavljati i bez anjonske odnosno katjonske kolone. Drugi način za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon filtracije vode u bloku reverzne osmoze dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm.

  Jonoizmenjivački demineralizatori vode su aparati koji se sastoje od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačima-ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli, a elektroprovodljivost vode se "spušta" na vrednost od 0 do 10 mS/cm.

 • Doziranje Hemikalija - Hemijski Tretan Vode

  Počevši od napojne vode, preko procesne vode i ponovne upotrebe otpadne vode, u saradnji sa General Electric – Water and Process Technologies, jednom od najvećih svetskih kompanija u oblasti hemijskog tretmana vode, Vam može pružiti proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema. Bez obzira na veličinu Vaše kompanije i izazovima sa kojima se susreće oblast industrije u kojoj radite, mi dajemo kompletna rešenja i za najteže probleme u hemijskom tretmanu vode..

 • Multimedijalni filteri - Brzi Peščani Filter

  Peščani filter predstavlja osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendovane i dispergovane u njoj i tako vrši delimično izbistravanje vode. Peščana ispuna ostvaruje se sa više slojeva kvarcnog peska različitog granulometrijskog sastava. U cilju kvalitetnije i brze filtracije često koristimo i filtracione materijale koji omogućavaju visok stepen prečišćavanja u rigoroznijim uslovima.

  Peščani filteri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune od različitih granulacija kvarcnog peska. Dispergovane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja peščane ispune.

 • Jonoizmenjivači - Jonoizmenjivačke smole

  Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom jonske izmene. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet hemijske pripreme vode. Jonoizmenjivačke mole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu jonske izmene.

  Karakteristike jonoizmenjivačkih smola omogučavaju njihovu primenu i za specifične upotrebe poput uklanjanja organskih materija iz vode, kao i uklanjanja nitrata, borata i drugih u vodi nepoželjnih jona.

 • Aktivni Ugalj za prečišćavanje vode

  Kod pripreme vode filteri sa aktivnim ugljem opciono se koriste kao filteri za uklanjanje hlora i organskih materija. Hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku (rezidualni hlor) je vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Takođe, aktivni ugalj je odličan za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju.

  Kućni aparati za prečišćavanje vode sa osmotskom membranom dozvoljavaju servisni vek uloška maksimalno 6 meseci. Ukoliko se redovno ne menja, hlor prolazi do osmotske membrane i uništava je..

 • Filteri za bazensku vode - Filteri za bazene

  Ukoliko je pH vrednost iznad 7.6 voda postaje bazna, dolazi do stvaranja vodenog kamenca na površinama bazena, a pogotovo na metalnim delovima. Voda poprima mlečni izgled usled zamućenja, uništava se hidro-lipidni omotač kože, dolazi do iritacije očiju a efikasnost dezinfekcionih sredstava i kvalitet vode se znatno smanjuje.

  Postoje različita sredstva za dezinfekciju bazenske vode, po DIN – standardu jedino dezinfekciono sredstvo koje je neophodno koristiti za prečišćavanje vode u javnim bazenima je hlor, zato što jedini gradi redox potencijal u vodi. Ukoliko je u pitanju porodični bazen preporučujemo sredstva na bazi aktivnog kiseonika, koji je potpuno bez mirisa, ne nadražuje kožu i oči i pogodan je u slučajevima preosetljivosti na hlor (Poolcare OXA).

 • Filteri za Tuširanje

  Filteri za tuširanje Hydrolux SPA su filteri za vodu su namenjeni za prečišćavanje hlora, konstruisani sa biokeramičkom ispunom koja emituje FAR INFRARED, oslobađa vitamin C, sadrži magnetno aktivirane bio-keramičke granule, Germanijum i kokosov karbon.

  Glava ručice za tuš ima osam pozicija za hidromasažne mlazove. Za razliku od većine filtera za tuširanje na tržištu koji sadrže UDF mediju i aktivni ugalj, ne tilerišu visoke temperature i smanjuju protok vode - prigušuju pritisak, Hydrolux SPA filteri za tuširanje nemaju ovakvih problema.

 • Filteri za Veš Mašinu

  Natrijum Polifosfatni filter za inhibiciju Kalcijum i Magnezijum karbonata u vodi za pranje doprinosi manjoj potrošnji struje i deterdženta, produženju životnog veka pokretnih delova mašine i boljem kvalitetu pranja.

  Tretman vode polifosfatima predstavlja veoma jednostavno, efikasno i ekonomično rešenje za zaštitu cevovoda, rashladnih i grejnih sistema od korozije, sprečavanje kristalizacije kamenca, rastvaranje postojećih naslaga kamenca i sprečavanje izdvajanja taloga gvožđa i mangana.

 • Prečišćavanje Gvožđa Fe Mangana Mn u vodi

  Voda sa velikim sadržajem gvožđa ima izuzetno negativne efekte na zdravlje kao i na kućne uređaje i sanitarije. Kod vode za piće povećani sadržaj gvožđa daje vrlo neprijatan ukus vodi, a takođe se u njoj stvara smeđi talog istaloženog fero-hidroksida, koji u cevovodima može stvoriti i ozbiljne mikrobiološke probleme.

  Za Deferizaciju vode Hydrolux koristi automatske katalitičke filtere sa aktivnom ispunom KATALOX LITE renomiranog Nemačkog proizvođača Watch Water Gmbh.

  Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.

 • Utrošak KMnO4 - Organske Materije u Vodi - Skevindžeri

  Oprema za tretman vode - uklanjanje organskih materija - podrazumeva uređaj po konstrukciji sličan omekšivaču vode, sa drugačijom aktivnom ispunom (jonoizmenjivačkom smolom). Opremu ove namene generalno nazivamo Organic Scavenger.

  Scavengeri spadaju u klasu konfiguracija za hemijsku pripremu vode poznatu kao jonoizmenjivači, koji neutralnom jonskom izmenom i adsorpcijom na jako baznoj makroporoznoj jonoizmenjivačkoj masi u Cl- / OH- obliku uklanjaju iz sirove vode makromolekule anjona huminskih i fulvo kiselina, odnosno boju vode.

 • Nitrati i Nitriti u vodi - Denitrifikacija vode

  Sadržaj nitrata iznad dozvoljenih granica, osim izuzetno štetnog dejstva na ljudsko zdravlje, najčešće je znak zagađenja vode organskim supstancama koje mogu biti i fekalnog porekla. Za uklanjanje nitrata HYDROLUX preporučuje uređaji na bazi specijalnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon. Nakon zasićenja denitratizator se regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl.

  Proces regeneracije je automatski, kontrolisan digitalnim RX upravljačkim ventilom koji je prethodno isprogramiran na osnovu stanja na lokaciji. Nitrati u vodi su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja.

 • Prečišćavanje Amonijaka u vodi

  Za prečišćavanje Amonijaka iz vode Hydrolux koristi nekoliko različitih metoda. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Amonijaka odnosno kompletna hemijska analiza vode, namena, zadati protok (neophodne količine prečišćene vode..).

  Pod terminom amonijak se podrazumeva i nejonizovani (NH3) i jonizovani (NH4 ) oblik. Prirodan nivo u podzemnim i površinskim vodama je ispod 0.2 mg/l. Anaerobne podzemne vode mogu da sadže do 3 mg/1. Intezivno gajenje životinja na farmama može da da znatno viši nivo amonijaka u površinskim vodama. Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada.

 • Konfigurisanje linija za tretman vode

  HYDROLUX je lider na tržištu kada su u pitanju uredjaji za preciscavanje vode, reverzna osmoza, filteri za akvarijum, omekšavanje vode odnosno voda za piće uopšte. HYDROLUX aparati za vodu su najkvalitetniji uredjaji za prečišćavanje vode u regionu. Zagadjenje voda je sve veći problem u regionu, pa su filteri za vodu odnosno preciscavanje vode za pice (reverzna osmoza ili neka druga metoda) postali neophodna stvar za sve koji brinu o zdravlju.

  Filteri za vodu, OMEKSIVACI VODE, dezinfekcija vode za piće i preciscavanje vode generalno daju veliki doprinos poboljšanju kvaliteta života. Odaberite za sebe najbolje, odaberite HYDROLUX FILTER ZA VODU.

 • Mehanički kućni filteri za prečišćavanje vode - reverzna osmoza

  Filteri za vodu sa membranom Reverzne Osmoze, najkvalitetnija voda za piće. Filteri za vodu ovog tipa najzastupljeniji su na svetskom tržištu, već skoro dve decenije. Dodavanjem mineralizatora dobija se balansrana čista voda.

  Umesto da se u domaćinstvu koristi Flaširanu vodu koja je skupa, komplikovana za nošenje, često je diskutabilnog kvaliteta a ambalaža u koju se pakuje (plastika) zagađuje okolinu, toplo preporučujemo HYDROLUX RO-TRADITIONAL.

 • Kućni filteri bez reverzne osmoze

  Dvostepeni Filter za Vodu FP2 Defender je jeftin, pouzdan uređaj koji je prvenstveno namenjen za domaćinstva. Karakteriše ga direktan protok (filtracija vode u RelaTime), male dimenzije, standard uložaka od 10 inča koji se koristi svuda u svetu, brzo i jeftino održavanje, kao i jednostavna upotreba.

  Preporučujemo svima kojima je flaširana voda dobar izbor, a nisu oduševljeni svakodnevnim nošenjem flaša i bacanjem ambalaže.. Po ceni 2 litre flaširane vode dnevno, dobijate 100-200 litara sveže filtrirane vode istog ili boljeg kvaliteta.

  Svi prečišćivači vode serije Defender su modularnog karaktera, lako ih je proširiti dodatnim filterima poput Ultra Filtracione Hollow Fiber membrane ili UV lampe za vodu.

 • Filteri vode za akvarijum - Reverzna Osmoza

  Akvaristika zahteva savršeno čisu vodu za odgajanje pojedinih vrsta slatkovodnih ribica. Zagađenja poput hlora ili Nitrata jako nepovoljno deluju većinu vrsta, pa se za prečišćavanje vode u akvarijumu najčešće koristi neki vid reverzne osmoze sa elementarnim predtretmanom za otklanjanje hlora iz vode.

  Kako se voda u akvarijumu ili menja povremeno - periodično, ili se doliva određena količina, za većinu akvarista najoptimalnije rešenje iz ekonomskih razloga svakako je Aquarium RO, mali modul sa osmotskom membranom 50-75 GPD, aktivnim ugljem i ponekad dejonizatorom čiste vode (RO-DI).

 • Ugradnja opreme za prečišćavanje vode

  Ukoliko se radi o "point of use" opciji, najbitnije je obezbediti neophodan prostor za pozicioniranje aparata za vodu, kao i proveriti stanje dovodne instalacije (prečnik cevi, pritisak vode u cevima isl.).

  Kada se radi o prečišćavanju vode za celu kuću ("point of entry), ili o namenskoj konfiguraciji za tretman vode za neki proizvodni proces, osim same pozicije za montažu bitno je utvrditi i pristupačnost instalacijama (da li se instalacije vide ili su "ukopane" u zid), dimenziju cevi, pritisak vode u instalaciji, postojanje odvoda - sifona na poziciji za ugradnju, i niz drugih faktora za neometano funkcionisanje uređaja za prečišćavanje vode (temperatura u prostoriji, električna instalacija, pristupačnost za donošenje potrošnog materijala, obezbeđeni BY-PASS ventili u slučaju potrebe za "preskakanjem" opreme itd..).

 • Održavanje kućnih prečišćivača vode - zamena filtera - Reverzna Osmoza

  Redovan servis kućne reverzne osmoze podrazumeva zamenu filtracionih uložaka u donjem bloku, dezinfekciju sistema, proveru i regulaciju pritiska u rezervoaru, kontrolu nepovratnog, auto-stop i ostalih ventila, test "flow-restrictora" na zagušenje (VAŽNO!), kontrolu eksternih parametara (ulazni pritisak, eventualne promene temperature i sl.), kao i sam strukturalni integritet komponenti i celog sistema.

  Reverzna osmoza-životni vek membrane direktno zavisi od nekoliko nekoliko faktora koji se konstantno menjaju, kao što su: temperatura vode, zamućenost, TDS (ukupne rastvorene materije u vodi/elektroprovodljivost), količina hlora u dolaznoj vodi, tvrdoće vode , pH vrednost ulazne vode, pritisak vode, salinitet (mineralne soli), hemijski sastav vode, prisustvo bakterija i period korišćenja.

 • Kućni Program - Komponente i servis - cene

  Kućni prečistači vode sa reverznom osmozom - kućna reverzna osmoza - su prilično robusno koncipirani, životni vek komponenata je zavidan, ali ipak se ponekda pojavi potreba za zamenog nekog elementa.

  U nastavku možete pogledati listu delova i orijentacione cene.

 • Digitalni istakač vode - iCool

  Aparati za vodu HYDROLUX iCOOL - uvek sveža i zdrava topla i hladna voda, u stanu ili kancelariji. Filtracija vode se odvija na licu mesta, voda NIJE STAJAĆA, u providnim bocama podložnim uticaju sunca i razvoju bakterija. Voda proizvedena na licu mesta je 100 puta jeftinija od flaširane vode, i sigurni ste u njen kvalitet jer je proizvodite na licu mesta.

  APARATI ZA VODU iCOOL su kompresorskog tipa, izuzetno su kvalitetne finalne obrade (jedinstvene na našem tržičtu i u okruženju).

 • Digitalni kućni prečišćivači vode - Reverzna Osmoza

  Filteri za vodu RO Cristalle su poslednja reč tehnologije i dizajna. Od skoro osim na Nemačkom, Austrijskom, Španskom i Britanskom tržištu, dostupni u Srbiji i Crnoj Gori.

  Savršenog dizajna, objedinjeni u jedno kućište sa vrhunskom finalnom obradom, potpuno integrisani filteri za vodu sa digitalnom kontrolom. Cristalle klasa kućnih filtera za vodu sa integrisanom pumpom, sklopom za detekciju curenja i modulom za blokadu protoka vode, sekventno ispiranje membrane za bolju optimizaciju rada, kontrola zaprljanosti filtera i digitalni displej samo su deo inovacija kod ovog aparata za vodu

Kategorije

Pozivamo Vas da pogledate galeriju izvedenih radova. Pedantne instalacije su HYDROLUX zaštitni znak.