Šematski prikaz i objašnjenje rada

omeksavanje vode, ugradnja aparata za omeksavanje vode, aparat za omeksavanje vode

OMEKŠIVAČI VODE koriste namensku masu koji služi za zamenu "jona" kalcijuma i magnezijuma jonima natrijuma i kalijuma poznatu kao specijalna smola za jonsku izmenu, masa za jonsku izmenu ili jonoizmenjivačka smola. Da bi se izvršila jonska zamena (izmena), voda za kuću prolazi kroz kućište sa smolom sačinjenom od sitnih plastičnih kuglica. Kuglice su prekrivene jonima natrijuma ili kalijuma. Kako voda prolazi pored njih, oni menjaju mesta sa jonima kalcijuma i magnezijuma. Pre ili kasnije, kuglice sadrže samo jone kalcijuma i magnezijuma, a proces omekšavanja vode prestaje. Tada se pokreće regeneracija jonske mase. 


Da bi se regenerisala, masa mora da povrati svoje jone natrijuma tako što se natapa slanim rastvorom tabletirane soli koja je bogata natrijumom ili kalijumom.  Po završetku ove faze, kalcijum, magnezijum prljavština i sediment se ispira iz mase u kanalizaciju u procesu koji se naziva KONTRAISPIRANjE ili ISPIRANjE. Finalna faza je ispiranje kućišta sa masom (smolom) svežom vodom i dopunjavanje rezervoara za tabletiranu so da bi bio spreman za sledeći ciklus. 

 

Osnovni elementi omekšivača vode

  • Kolona sa jonoizmenjivačkom smolom koja omekšava vodu
  • Digitalni kontroler koji kontroliše rad uređaja
  • Centralna cev sa diznama koja sabira omekšanu vodu i usmerava u potrošače
  • Posuda za tabletiranu so odnosno slani ratvor za regeneraciju
  • Usisni ventil sa plovkom kroz koji se reagens ubacuje u kolonu
  • Kanalizacioni odvod za ispiranje u toku regeneracije

Omekšivači vode najčešće se postavljaju na"ulaz" vode u objekat, iza vodomera a ispred svih potrošača. Manji omekšivači namenjeni samo jednoj prostoriji ili jednom uređaju postavljaju se tamo gde je najzgodnije.

Konstrukcija opreme za omekšavanje vode

  • Na lokaciji na kojoj oprema za omekšavanje vode treba da se pozicionira prvo treba izvršiti pregled i ustanoviti nekoliko važnih parametara. Osnovna stvar je da li se cevi na koje oprema treba da se montira vode ili ne, koji je prečnik cevi (1", 3/4...), i koji je pritisak u cevima. Po potrebi, ukoliko je pritisak prejak, treba ga regulisati prigušnim ventilom na MAX 4.5-5.0 BAR.

  • Neophodne pripremne radnje podrazumevaju izlazak na teren, sagledavanje tehničkih aspekata za ugradnju opreme za omekšavanje vode, izradu projekta i pripremu ponude, kao i dodatne radnje oko eventualnih prepravki na lokaciji koje bi omogućile ili eventualno pojednostavile proces ugradnje.

  • U većini slučajeva na lokaciji neophodno je izvršiti nekoliko operacija da bi oprema za omekšavanje vode mogla da se montira. Najčešće treba "preseći" dovodnu cev, ubaciti dva "T" komada sa BY-PASS ventilom i izvući dve linije na poziciju na koju uređaj treba da se postavi. Radi bržeg i jednostavnijeg završetka ove faze, HYDROLUX rezidentnom vodoinstalateru priprema grafički prikaz, šemu i pismene instrukcije za obavljanje ovog posla. U slučaju potrebe, komunikacija sa servisnom službom obavlja se u realnom vremenu putem SKYPE-a.

  • Pošto su sve pripremne radnje obavljene, servisna služba Hydrolux izvršava dostavu, montažu i puštanje u rad opreme. Na licu mesta se programira kontroler na osnovu parametara na likaciji, kao i izvršava provera sistema i obuka klijenta. U slučaju da kijent nije u mogućnosti da obezbedi rezidentnog vodoinstalatera, Hydrolux je osposobljen za sve vrste hardverskih zahvata na instalacijama..

 

Princip rada omekšivača vode

Kategorije