REVERZNA OSMOZA - OSNOVNO

OSmoza je prirodan proces koji podrazumeva da voda kapilarnom metodom ide iz gušće u ređu sredinu (tako se na primer hrane biljke). Zamislite jedan sud sa dve pregrade podeljene polupropusnom membranom. U jednoj pregradi je “gusta” voda (voda + nečistoće i primese), a u drugoj je obična, “retka” (čista) voda. Fundamentalni zakon fizike je da dve različite koncentracije tečnosti u sklopu istog sistema teže da se izjednače. Naravno, pošto čista voda ima manju gustinu, poteći će kroz membranu u pregradu gde je “gusta” voda i taj proces se naziva osmoza. Prost primer prelaska iz ređe u gušću sredinu – uzmite papirnu maramicu i vrhom dodirnite kap vode na stolu. Voda će sa stola (retka sredina – samo kap vode) krenuti u maramicu (gusta sredina), baš kao što iz zemlje krene u telo biljke.
Reverzna Osmoza je obrnut postupak prirodnoj osmozi. U aparatima za prečišćavanje vode cilj nije da se razblaži “gusti” rastvor već da se čista voda izdvoji iz “gustog” rastvora. Kada se prirodni osmotski proces okrene, voda iz “gustog” rastvora se pod pritiskom “cedi” kroz membranu. Odatle potiče naziv reverzna osmoza – osmoza “u rikverc”.
Filteri za vodu niže rezolucije koriste “barijeru” koja odvaja samo čestice prljavštine ili naslage iz vode. Adsorpcioni filteri poput aktivnog uglja u stanju se da u sebe "upiju" određenu količinu pojedinih zagađivača. Reverzna osmoza koristi polupropusnu membranu koja uklanja ne samo čestice već i veoma visok procenat rastvorenih zagađivača iz vode.
Filteri za vodu sa membranom reverzne osmoze su višestepeni prečistači vode koji su namenjeni za filtraciji gradske / bunarske vode po najvišim standardima. Kućna reverzna osmoza "ispod sudopere" uklanjaju 95-98% svih bioloških i hemijskih zagađivača iz vode odnosno proizvodi savršenu vodi za piće. Reverzna osmoza daje kvalitet najčistijih flaširanih voda sa pogodnošću točenja iz slavine montirane na vašoj sudoperi, po nekoliko stotina puta manjoj ceni od flaširane.
Membrana se sastoji iz nekoliko tankih slojeva ili stranica tankog "filma" koje su zajedno uvijene u spiralnu konfiguraciju oko plastične cevčice (engl. Thin Film Composite ili TFC membrana). Materijal za izradu membrane je polupropusan odnosno dozvoljava molekulima vode da prođu dok predstavlja barijeru za molekule rastvorenih materija (na primer kamenac, bakterija ili neki drugi zagađivač). Kada mlaz tekuće vode iz vodovoda stigne do membrane, molekuli vode prolaze kroz nju i teku kroz spiralu, sakupljajući se u centru cevi. Krupniji molekuli (zagađivači) ne mogu da prođu kroz membranu (slično kao sito) već se ispiraju sa površine membrane u kanalizaciju / sifon.

NATO ROWPU

Iako je ideja o reverznoj osmozi bila prisutna već 10 godina, praktična primena je skorijeg datuma. 1962. godine, Vlada SAD sagradila je prvu fabriku vode na principu reverzne osmoze. Fabrika je proizvodila 1000 galona (ok 3500 l) vode na dan. Danas postoji više od 3000 takvih fabrika a svaka od njioh proizvodi više od milion galona dnevno. Deleke 1991. godine američka vojska kupila je 8000 velikih membrana za prečišćavanje vode za svoje trupe u Pustinjskoj Oluji (ROWPU unit – četa na nivou brigade). 1993. godine Vlada SAD je kupila još 6300 velikih membrana za prečišćavanje vode na srednjem zapadu. Većina velikih armija u svom logističkom segmentu ima slične jedinice.

7

Molekuli vode pod pritiskom se potiskuju kroz 0,0001 mikronsko “sito” koja je vrhunac tehnologije u filtriranju vode. Dugački omotači membrane su su jedan preko drugog umotani u rolnu oko centralne cevi u vidu spirale. Ovakvi sistemi se prave u različitim veličinama kako se preradile različite količine vode. Membrana se smešta u kućište (kontejner) kako bi se na njenu površinu primenio pritisak koji “gura” vodu kroz membranu, ostavljajući na njoj neženjene supstance. Najinteresantnija činjenica je da te supstance bivaju isprane odmah u kanalizaciju i ne nagomilavaju se u sistemu što se postiže vodom koja ne učestvuje u preradi već ima ulogu ispirača. Sistem se sam ispira.REVERZNA OSMOZA - KUĆNI FILTERI VODE

TRADICIONALNA REVERZNA OSMOZA

Voda iz gradske mreže dovodi se prvo u “donji blok”, grupu od tri predfiltera sa različitim metodama “grube” filtracije vode (mehanički filteri preciznosti do 1 mikron i aktivni ugalj). Sledeći (četvrti) stepen je membrana reverzne osmoze (TFC) koja odvaja 90-95% rastvorenih kontaminanata iz molekula vode. Kontaminati se spiraju sa membrane i odvode u kanalizaciju. Sam proces je relativno spor, tako da se prečišćena voda skladišti u rezervoar da bi mogla da se koristi pri normalnoj brzini istakanja. Peti stepen je post filter za “poliranje” vode pre samog korišćenja, koji uklanja preostale tragove hemikalija, loš ukus i miris. Kao šesti stepen filtracije obično se dodaje mineralni filter. Poslednji element sistema je polirana hromirana slavina za istakanje vode.

Sistem sa reverznom osmozom se obično montira ispod kuhinjske sudopere. Vlasnici obično preferiraju ovo mesto jer voda će tu ostati hladna, lako može da doteče do slivnika a i ne smeta u svakodnevnim kuhinjskim radnjama. Naravno, aparat za prečišćavanje vode može da se montira bilo gde sve dok ispunjava minimum tehničkih uslova za ugradnju.

Svi fizički elementi sistema imaju proizvođačku garanciju od 24 meseca koja se odnosi na kvalitet materijala i strukturalni integritet. Svi pokvareni delovi u toku prve dve godine biće zamenjeni o našem trošku. Eksploatacione komponente koje se "prljaju" - ulošci filtera isl NE PODLEŽU GARANCIJI jer se smatraju EKSPLOATACIONIM KOMPONENTAMA.


REDOVAN SERVIS - prva tri predfiltera moraju se menjati svakih 4-6 meseci (u većini slučajeva 2 puta godišnje je dovoljno). Ne treba propuštati termine za zamenu filtera jer će hlor brzo da uništi membranu. Zamena predfiltera i ostale servisne procedure su jednostavne i traju kratko kada ih vrši akreditovani serviser. Post filteri se menjaju nešto ređe, praksa je da se zamena vrši jednom u dve godine. Osmotska membrana nema rok trajanja, najčešće se u kućnim aplikacijama menja nakon 3-5 godine, ponekad traje i duže.


Prva indikacija otkazivanja RO membrane je rapidno smanjenje količine proizvedene vode, prouzrokovano naslagama minerala i soli na površini membrane. Druga indikacija je pad u kvalitetu vode. Primetićete promenjen ukus vode i bele naslage na zidu posude u kojoj prokuvavate vodu. Ova pojava znači da se membrana raspala i da je potrebno zameniti. Kvalitet proizvedene vode možete proveriti našim testerom za vodu. Postoji formala za izračunavanje PROCENTA ispravnosti membrane - REJECTION MEMBRANE RATE (ilustracija u prilogu).Uz prečišćivač vode sa reverznom osmozom u kompletu dolazi i posebna slavina. To znači da postojeću slavinu sa vrućom i hladnom vodom zadržavamo (tehnička voda) dok se filter spaja na posebnu slavinu na sudoperi. U ponudi imamo i specijalne namenske slavine sa 3 priključka koje mogu zameniti vašu postojeću slavinu jer imaju opciju istakanja kako gradske hladne i vruće vode tako i prečišćene vode.


Tipičan opseg filtracije RO membrane:

# Element / Zagađenje Uklonjeno %
1 Barijum
2 Bikarbonati
3 Kadmijum
4 Kalcijum
5 Hromati
6 Bakar
7 Deterdženti
8 Fluoridi
# Element / Zagađenje Uklonjeno %
9 Olovo
10 Magnezijum
11 Nikl
12 Kalijum
13 Radijum
14 Selen
15 Silikati
16 Srebro
# Element / Zagađenje Uklonjeno %
17 Natrijum
18 Stroncijum
19 Sulfati
20 PCBi
21 Insekticidi
22 Herbicidi
23 Kalcijum
24 Ukupno rastvorenih materija

REVERZNA OSMOZA - O SVEMU PO MALO

Pod idealnim okolnostima standardna kućna reverza osmoza predviđena je da proizvede oko 200 l na dan, odnosno oko 7-9 litara na sat. Ova količina je više nego dovoljna za piće i kuvanje. Uređaji sa većim protokom ( HYDROLUX TRIDENT 60-80 lit/h) se retko koriste u domaćinstvu, namenjeni su uglavnom komercijalnim korisnicima poput kancelarija sa više zaposlenih, restoranima isl.
Da. Postoji nekoliko načina: dodavanje još jednog rezervoara ili se može se dodati još jedna membrana. Druga membrana će udvostručiti kapacitet R.O. sistema.
Pritisak vode: Što veći pritisak, veća i količina prečišćene vode a kvalitet proizvedene vode je bolji. Idealan je pritiska od 4.5 - 5 BAR. U slučaju da je pritisak preslab neophodno je dodati malu buster pumpu. Temperatura vode: Idealna temperatura je 24°C, što u praksi ne postoji. Optimalna temperatura vode je od 15-18°C. Što je voda hladnjija, filtracija je sporija. Kvalitet napojne vode: Što više rastvorenih materija, slabiji je kvalitet dobijene vode. Efekat se može poboljšati adekvatnim predtretmanom. Konfiguracija elemenata u okviru uređaja: Različite mebrane imaju i različite osobine. Neke proizvode više vode od ostalih; neke imaju bolju osobinu zaustavljanja rastvorenih materija; neke imaju bolju otpornost na hemijsku abraziju radi dugotrajnosti.
Pošto R.O. sistem uklanja nevidljive kontaminante koji maskiraju ukus napitka, omogućava priridnom ukusu da se ispolji. Koristićete manje kafe nego ranije da biste postigli poptun ukus. Koncentrovani napici kao što je sok od pomorandže imaće mekši i rafiniraniji ukus. Verovatno ćete piti i više vod , obzirom da mnogi ljudi konzumiraju gazirane i koncentrovane sokove kao alternativu lošem ukusu vode iz vodovoda. Takođe, R.O. sistem uklanja i naslage kamenca koji se formira na ketlerima i zidovima posuda u kojima se voda zagreva. Iznenadićete se kada više ne budete videli kamenac na svom posuđu nakon prokuvavanja vode.
Ukus zavisi od količine rastvorenih materija koji su u vodi bili pre procesa filtriranja. Ako se ukloni 95% takvih materija, R.O. voda može imati ukus flaširane vode (najskičnija ROSI) ili prirodne izvorske vode (srednji sadržaj minerala).
Da! Reverzna osmoza je u početku imala namenu da morsku vodu pretvori u pitku za potrebe američke mornarice. Zato je reverzna osmoza idealna za one koji su na posebnom režimu ishrane jer je poznato koliko Natrijum negativno utiče na organizam.
Naravno. Pore membrane imaju otvore manje od veličine bakterije ili virusa, pirogena ili parazita kriptospora. Kada funkcioniše pravilno, uklanja sve mikroorganizme iz vode i proizvodi apsolutno čistu vodu.
NE! Posle procesa filtracije vrši se remineralizacija vode posebnim uloškom - mineralinim filterom.
NE PRETERANO. Naime, većina minerala rastvorenih u vodi su neorganskog porekla (na primer Kalcijum karbonati koji stvaraju KAMENAC) i organizam apsolutno nema šta da radi sa njima. Sve neophodne minerale kao i sve ostale hranjljive materije organizam DOBIJA IZ HRANE. Primer: "VODA BOGATA JODOM" - u par miligrama kuhinjske soli kojima posolite jaje na oko ima više joda nego u cisterni vode "bogate jodom"..
Česta tema u javnosti i medijima je voda za piće, zapravo sumnja u kvalitet vode sa česme i dilema šta piti - GRADSKU VODU ILI FLAŠIRANU VODU? Kako je odgovorio na prisutnu dilemu: Prof. dr Vladimir Jorga, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

FILTERI ZA VODU - kompletna ponuda

KUĆNI FILTERI ZA VODU

kucni filteri za vodu hydrolux najkvalitetniji i po najboljim cenama

FIlteri vode za piće, kupanje, omekšavanje


KOMERCIJALNI FILTERI ZA VODU

različiti filteri za vodu namenjeni komercijalnim i industrijskim korisnicimna

Aparati za tretman vode u industriji


KOMPLETNA PALETA PROIZVODA

hydrolux paleta filtera za vodu

Kompletna ponuda aparata za filtraciju vode


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE

pozovi