Reverzna Osmoza - Osnovno:

Zamislite jedan sud sa dve pregrade podeljene polupropusnom membranom. U jednoj pregradi je “gusta” voda (voda + nečistoće i primese), a u drugoj je obična, “retka” (čista) voda. Fundamentalni zakon fizike je da dve različite koncentracije tečnosti u sklopu istog sistema teže da se izjednače. Naravno, pošto čista voda ima manju gustinu, poteći će kroz membranu u pregradu gde je “gusta” voda i taj proces se naziva osmoza. Prost primer prelaska iz ređe u gušću sredinu – uzmite papirnu maramicu i vrhom dodirnite kap vode na stolu. Voda će sa stola (retka sredina – samo kap vode) krenuti u maramicu (gusta sredina), baš kao što iz zemlje krene u telo biljke.

Reverzna Osmoza je obrnut postupak prirodnom toku osmoze. U sistemima za prečišćavanje vode cilj nije da se razblaži “gusti” rastvor već da se čista voda izdvoji iz “gustog” rastvora. Kada se priridni osmotski proces okrene, voda iz “gustog” rastvora se pod pritiskom “cedi” kroz membranu u suprotnom pravcu. Odatle potiče naziv reverzna osmoza – osmoza “u rikverc”.

Manje precizni filteri za vodu koriste “masku” koja odvaja samo čestice prljavštine ili naslage iz vode. Reverzna osmoza koristi i polupropusnu membranu koja uklanja ne samo čestice već i veoma visok procenat rastvorenih zagađivača (molekul po molekul) iz vode.

Filteri za vodu sa membranom reverzne osmoze su višestepeni filtracioni sistemi za prečišćavanje vodu koji su namenjeni prečišćavanju gradske / bunarske vode po najvišim standardima. Sistemi reverzne osmoze u tehnologiji prečišćavanja vode za piće uklanjaju 95-99% svih rastvrenih minerala i hemijskih kontaminanata iz vode. Reverzna osmoza daje kvalitet najčistijih flaširanih voda sa pogodnošću točenja iz slavine montirane na vašoj sudoperi, po nekoliko stotina puta manjoj ceni od flaširane.

Membrana se sastoji iz nekoliko tankih slojeva ili stranica tankog filma koje su zajedno uvijene u spiralnu konfiguraciju oko plastične cevčice (engl. Thin Film Composite ili TFC membrana). Materijal za izradu membrane je polupropustan: dozvoljava molekulima vode da prođu dok predstavlja barijeru za molekule rastvorenih materija ( na pr. Mineralnih soli, bakterija ili hemijskih kontaminanata). Kada mlaz tekuće vode iz vodovoda naiđe na površinu membrane, molekuli vode prolaze kroz nju i teku kroz spiralu, sakupljajući se u centru cevi. Zaostali kontaminanti se koncentrišu i spiraju sa pobršine membrane u sifon.

Iako je ideja o reverznoj osmozi bila prisutna već 10 godina, praktična primena je skorijeg datuma. 1962. godine, Vlada SAD sagradila je prvu fabriku vode na principu reverzne osmoze. Fabrika je proizvodila 1000 galona (ok 3500 l) vode na dan. Danas postoji više od 3000 takvih fabrika a svaka od njioh proizvodi više od milion galona dnevno. 1991. godine američka vojska kupila je 8000 velikih membrana za prečišćavanje vode za svoje trupe u Pustinjskoj Oluji (ROWPU unit – četa na nivou brigade). 1993. godine Vlada SAD je kupila još 6300 velikih membrana za prečišćavanje vode na srednjem zapadu.

Molekuli vode pod pritiskom se potiskuju kroz 0,0001 mikronsko “sito” koja je vrhunac tehnologije u filtriranju vode. Dugački omotači membrane su su jedan preko drugog umotani u rolnu oko centralne cevi u vidu spirale. Ovakvi sistemi se prave u različitim veličinama kako se preradile različite količine vode. Membrana se smešta u kućište (kontejner) kako bi se na njenu površinu primenio pritisak koji “gura” vodu kroz membranu, ostavljajući na njoj neženjene supstance. Najinteresantnija činjenica je da te supstance bivaju isprane odmah u slivnik i ne nagomilavaju se u sistemu što se postiže vodom koja ne učestvuje u preradi već ima ulogu ispirača. Sistem se sam ispira.

Komercijalna Reverzna osmoza

Reverzna osmoza je jedan od najefikasnijih procesa filtriranja vode. Reverzna osmoza se koristi za prečišćavanje vode i odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode. Hydrolux obezbeđuje opremu kapaciteta do 1000 lit/h.

Profesionalna reverzna osmoza

Kućna reverzna osmoza

Hydrolux reverzna osmoza je petostepeni filter sa dodatim mineralizatorom kao post filterom. Koristi se za prečišćavanje gradske / bunarske vode, u praksi u stanju je da preradi do 10L vode za 60 minuta.

Kućna reverzna Osmoza

Mišljenje stručnjaka

Česta tema u javnosti i medijima je voda za piće, zapravo sumnja u kvalitet vode sa česme i dilema šta piti - GRADSKU VODU ILI FLAŠIRANU VODU? Kako je odgovorio na prisutnu dilemu: Prof. dr Vladimir Jorga, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Mišljenje stručnjaka

Reverzna Osmoza - kućni filteri za vodu:

Sistem sa reverznom osmozom se obično montira ispod kuhinjske sudopere. Vlasnici obično preferiraju ovo mesto jer voda će tu ostati hladna, lako može da doteče do slivnika a i ne smeta u svakodnevnim kuhinjskim radnjama. Naravno, aparat za prečišćavanje vode može da se montira bilo gde sve dok ispunjava minimum tehničkih uslova za ugradnju.

Prva tri predfiltera moraju se menjati svakih 6 meseci. Ne treba propuštati termine za zamenu filtera jer će hlor brzo da uništi membranu. Zamena predfiltera i ostale servisne procedure su jednostavne i traju kratko kada ih vrši akreditovani serviser.

Post filteri se menjaju nešto ređe, praksa je da se zamena jednom godišnje ili jednom u dve godine, u zavisnosti od potrošnje vode .

Osmotska membrana nema rok trajanja, najčešće se u kućnim aplikacijama menja nakon 2-4 godine, ponekad traje i 6 godina.

Jedna indikacija je rapidno smanjenje količine proizvedene vode, prouzrokovano naslagama minerala i soli na površini membrane. Druga indikacija je pad u kvalitetu vode. Primetićete promenjen ukus vode i bele naslage na zidu posude u kojoj prokuvavate vodu. Ova pojava znači da se membrana raspala i da je potrebno zameniti. Kvalitet proizvedene vode možete proveriti našim testerom za vodu.

Treba samo malo creva i konektor da bi se voda odvela do frižidera ili dodatne slavine. Ponekad je neophodan još jedan rezervoar čiste vode. Neke porodice odvode prečišćanu vodu i u kupatilo.

Tipičan opseg blokiranja TFC membrane:

# Element / Zagađenje Uklonjeno %
1 Barijum
2 Bikarbonati
3 Kadmijum
4 Kalcijum
5 Hromati
6 Bakar
7 Deterdženti
8 Fluoridi
# Element / Zagađenje Uklonjeno %
9 Olovo
10 Magnezijum
11 Nikl
12 Kalijum
13 Radijum
14 Selen
15 Silikati
16 Srebro
# Element / Zagađenje Uklonjeno %
17 Natrijum
18 Stroncijum
19 Sulfati
20 PCBi
21 Insekticidi
22 Herbicidi
23 Kalcijum
24 Ukupno rastvorenih materija

Reverzna Osmoza - o svemu po malo:

tretman vode reverznom osmozom

Pod idealnim okolnostima standardna kućna reverza osmoza TF30-1812-50 predviđena je da proizvede oko 200 l na dan. U praksi, korisnik može očekivati od 100-200 l dnevno. Međutim, ova količina je više nego dovoljna za piće i kuvanje.

Komercijalna klasa osmotskih tretmana vode najčešće se klasifikuje po protoku 60 lit/h, zatim 100-120 lit/h odnosno 250 lit/h.

Industrijska reverzna osmoza obično se odlikuje većim kapacitetom, od 250 lit/h do nekoliko kubika prečišćana vode na sat.

Da. Postoji nekoliko načina: dodavanje još jednog rezervoara; što prazniji rezervoar, brža je proizvodnja vode. Takođe, može se dodati još jedna membrana. Druga membrana će udvostručiti kapacitet R.O. sistema.

preciscivaci vode

Pritisak vode: Što veći pritisak, veća i količina i kvalitet proizvedene vode. Idealan je pritiska od 60 psi. Naši aparati imaju ugrađenu buster pumpu koja osigurava idealan pritisak.

Temperatura: Idealna temperatura je 24°C. Temperatura od 5o°C prepoloviće proizvodnju vode. Maksimalna preporučena temperatura vode je 29°C.

Ukupne rastvorene materije (TDS): Što više rastvorenih materija, slabiji kvalitet dobijene vode. Efekat se može poboljšati visokim pritiskom vode.

Membrana: Različite mebrane imaju i različite osobine. Neke proizvode više vode od ostalih; neke imaju bolju osobinu zaustavljanja rastvorenih materija; neke imaju bolju otpornost na hemijsku abraziju radi dugotrajnosti.

Pošto R.O. sistem uklanja nevidljive kontaminante koji maskiraju ukus napitka, omogućava priridnom ukusu da se ispolji. Koristićete manje kafe nego ranije da biste postigli poptun ukus. Koncentrovani napici kao što je sok od pomorandže imaće mekši i rafiniraniji ukus. Verovatno ćete piti i više vod , obzirom da mnogi ljudi konzumiraju gazirane i koncentrovane sokove kao alternativu lošem ukusu vode iz vodovoda.

Takođe, R.O. sistem uklanja i naslage kamenca koji se formira na ketlerima i zidovima posuda u kojima se voda zagreva. Iznenadićete se kada više ne budete videli kamenac na svom posuđu nakon prokuvavanja vode.

Ukus zavisi od količine rastvorenih materija koji su u vodi bili pre prečišćavanja. Ako se ukloni 95% takvih materija, R.O. voda može imati ukus flaširane vode (sa niskim stepenom minerala) ili prirodne izvorske vode (srednji sadržaj minerala).

Da! Reverzna osmoza i jeste u početku imala namenu da morsku vodu pretvori u pitku za potrebe američke mornarice. Zato je ovaj sistem idealan za one koji su na posebnom režimu ishrane.

Naravno. Pore membrane imaju otvore manje od veličine bakterije ili virusa, pirogena ili parazita kriptospora. Kada funkcioniše pravilno, uklanja sve mikroorganizme iz vode i proizvodi sterilnu vodu.

Većina minerala koju unosimo potiču iz hrane koju jedemo. Veoma mali procenat dolazi iz vode koju pijemo.

HYDROLUX RO sistem sadrži kvalitetan ugljeni filter koji uklanja više od 98% organskih hemikalija iz vode. U tu grupu spadaju : THMe (hloroform), DBCP, trihloretileni, tertrahloretileni, ugljen tetrahloridi, hlor. Kao dodatak, donja tabela sadrži listu drugih zagađivača koje uklanja FILMTEC TFC membrana TF30-1812-50. Procenat se zasniva na proračunu.


Poređenje metoda filtracije vode:

Na tržištu postoji širok spektar filtera, prečišćavača i metoda za prečišćavanje vode. U stvarnosti ne postoji ni jedan filter ili medoda za prečišćavanje vode koji mogu da uklone 100% zagađivača iz Vaše vode. Mnoge tehnologije su usredsređene na samo jednu vrstu kontaminacije i mogu biti potpuno neefikasne kada je reč o drugima. Obično se vrhunski sistemi služe kombinacijom više različitih tehnologija filtera da bi se dobili najbolji rezultati. Međutim, važno je izabrati sistem koji će pouzdano delovati na poznate ili potencijane zagađivače u Vašoj vodovodnoj mreži.

U cilju boljeg razumevanja svake važnije tehnologije za prećišćavanje vode u kućnim uslovima, molimo pogledajte tabelu ispod. Uporedite rezultate testiranja Vaše vode sa tabelom i odredite kakav sistem filtriranja bi vama odgovarao.

Bolest Izazivač bolesti Reverzna osmoza Jonska izmena Destilacija Aktivni ugalj UV lampa Kuvanje
Uzročnik karcinoma Hlor B
pH neujednačenost Alkalna para A
Uzročnik karcinoma Hloroform B
Bakterijske infekcije Bakterije B
Virusne infekcije Virusi
Intoksikacija, bolesti jetre Poljoprivredne hemikalije
Hepatitis Dioxin B
Rak Radioaktivne materije B
Anoreksia Ukus i miris
Calculus, Enteritis Precipitat B
Trovanje Organske materije B
Uzročnik karcinoma Fluoridi
Neuritis Arsenik A A A
Calculus Kalcijum A A A
Notalgia Kadmijum A A A
Nephrosis, Trovanje olovom Olovo A A
Trovanje organskim fosforom Fosfor A A
Electrolyte In-equilibrium Kalijum A A
Hipertenzija-srčana oboljenja Natrijum A A
Bolesti digestivnog trakta Sumpor A A
Bolesti digestivnog trakta Magnezijum A A

 

=100% uklanja;     A =uklanja 96-99%;     B =Delimično uklanja;    = Ne uklanja

Kategorije