filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV

Tehnologije poput omekšavanja vode, reverzne osmoze, demineralizacije vode, filtracije vode, doziranja antiskalanta i tretmana vode polifosfatima, demanganizacije i deferizacije kao i sterilizacije vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode. Često se za tretman voda konfigurišu HPV linije koje su namenski dizajnirane za otklanjanje kompleksnih zagađenja i kondicioniranje vode u skladu sa zahtevom.

Prilikom odabira adekvatne tehnologije odnosno optimalnog modela za hemijsku pripremu vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti više parametara poput željenog kapaciteta, kvaliteta ulazne vode i same tretirane vode. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg sistema za tretman vode.

hemijska priprema vode

HPV U INDUSTRIJI

Tehnologije poput omekšavanja vode, filtracije vode,doziranja antiskalanta i tretmana vode polifosfatima, demineralizacije vode, demanganizacije ili deferizacije, reverzne osmoze, kao i sterilizacije vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode.

Često se za tretman voda konfigurišu HPV linije koje su namenski dizajnirane za otklanjanje kompleksnih zagađenja i kondicioniranje vode u skladu sa zahtevom.

U mnogim tehnološkim procesima tvrdoća vode smeta pravi izuzetno velike probleme. Neki od primera su: - kod termoenergetskih postrojenja karbonatna tvrdoća izaziva stvaranje naslaga kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, te stvara velike probleme u njihovom radu, sapuni i deterdženti npr. reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata. - kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu.

Prilikom odabira adekvatne tehnologije odnosno optimalnog modela za hemijsku pripremu vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti više parametara poput željenog kapaciteta, kvaliteta ulazne vode i same tretirane vode. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg sistema za tretman vode.

hemiska priprema vode za omeksavanje
mehanicka priprema vode u industriji
hemiska priprema vode reverzna osmoza za industrijsku namenu

POd pojmom HEMIJSKA PRIPREMA VODE obuhvaćeno je nekoliko različitih tehnologija


HEMIJSKA PRIPREMA VODE - Omekšavanje vode za kotlove - Kotlovska voda

Voda, korišćeni fluid u termoenergetskim postrojenjima za prenos toplote (zagrevanje ili hlađenje) nezamenjiva je zbog dobrog toplotnog kapaciteta, dostupnosti i niske tržišne cene.

Voda koja se koristi u termoenergetskim postrojenjima mora da bude prethodno podvrgnuta hemijskoj pripremi vode, kako bi se odstranile štetne primese koje negativno utiču na rad ovih postrojenja.

Primese koje treba ukloniti smanjuju efikasnost termoenergetskih postrojenja u smislu efikasnog prenosa toplote, usled taloženja kamenca i stvaranja mulja. Usled prisustva štetnih primesa ubrzava se i korozija ovih postrojenja, smanjuje radna pouzdanost i radni vek postrojenja.

omeksavanje vode za kotlove
priprema voe za kotlove

Kod izbora linije za prirpemu kotlovske vode, odnosno bilo koji vid hemijske pripreme vode neophodno je da se dobro konfiguriše ceo sistem, tj. u obzir uzeti sve parametre neophodne za pravilno funkcionisanje. Najbitnije parametri su tvrdoća vode, namena dejonizovane vode (industrijska, laboratorijska isl.), željena potrošnja (količina pripremnljene vode u sekundi, na sat, dnevno), dovodna odnosno odvodna instalacija (prečnik cevi isl.), pritisak vode u instalacijama itd. Kontaktirajte profesionalce - Hydrolux Project Team.

PRIPREMA KOTLOVSKE VODE detaljnije

Hemijska priprema vode - DEMINERALIZACIJA

Tretman vode poznat pod terminom demineralizacija vode podrazumeva potpuno uklanjanje elektrolita iz vode. Postoji nekoliko načina za demineralizaciju vode, najčešće se koristi reverzna osmoza sa kolonom za poliranje vode odnosno anjonska, katjonska i mešana jonoizmenjivačka kolona. Kada se pristupa konfiguraciji sistema za tretman vode, neophodno je sagledati parametre poput kvaliteta napojne vode, tehničkih parametara na lokaciji (temperatura, pritisak vode, pH, pozicija za ugradnju, postojeća instalacija..) kao i namena vode odnosno željeni kapacitet opreme. Hydrolux Project Team u okviru standardne ponude izlazi na teren i sakuplja neophodne informacije tadi optimizacije ponude.

priprema vode, demineralizacija vode
tretmani vode, hpv, hemijska priprema vode

Oksidacija u sklopu pripreme vode

Za prečišćavanje bunarske vode neophodno je osim standardne analize vode utvrditi prisustvo Kiseonika u vodi, koje je bitan faktor za konfigurisanje opreme. Bunari velike dubine (npr. 200m) obično nemaju Kiseonik u vodi, dok plići bunari imaju. Kako je Kiseonik jako oksidaciono sredstvo u zavisnosti od njegove koncentracije opredeljujemo se za pojedine filtracione tehnike koje zahtevaju oksidaciju u nekoj od faza rada.

DEMINERALIZACIJA VODE Detaljnije

Hemijska priprema vode - REVERZNA OSMOZA

Reverzna osmoza je danas svakako jedna od najzastupljenijih metoda za tretman vode. Reverzna osmoza retko "radi" sama, najčešće je samo jedan u nizu "koraka" za kvalitetnu kemijsku pripremu vode kojom dobijamo ultračistu vodu za najzahtevnije industrijske odnosno komercijalne procese.

hemijska priprema vode, reverzna osmoza
omeksavanje vode i reverzna osmoza kao linija za hemijska priprema vode

Kod izbora opreme za hemijsku pripremu vode, odnosno bilo koji vid tretmana vode, neophodno je da se dobro konfiguriše ceo sistem, odnosno da se u obzir uzmu svi parametri neophodni za pravilno funkcionisanje. Najbitnije parametri suulazni kvalitet vode, namena tretirane vode, željeni kapacitet (količinaprečišćana vode u sekundi, na sat, dnevno), dovodna odnosno odvodna instalacija (prečnik cevi isl.), pritisak vode u instalacijama itd. Kontaktirajte profesionalce - Hydrolux Project Team.

REVERZNA OSMOZA Detaljnije

Hemijska priprema vode - DOZIRANjE HEMIKALIJA


hemijska priprema vode, doziranje biocida
doziranje antiskalanta
hemijska pripremadoziranje hemikalija

Bilo da je u pitanju tretman napojne vode, procesna voda ili ponovna upotreba otpadne vode u sastavu naše hemijske linije nudimo proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema. Bez obzira na veličinu Vaše kompanije i izazovima sa kojima se susreće oblast industrije u kojoj radite, mi dajemo kompletna rešenja i za najteže probleme u hemijskom tretmanu vode.

Počevši od napojne vode, preko procesne vode i ponovne upotrebe otpadne vode, Hydrolux u saradnji sa GE – Water and Process Technologies, jednom od najvećih svetskih kompanija u oblasti hemijskog tretmana vode, Vam može pružiti proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema.

DOZIRANjE HEMIKALIJA

Hemijska priprema vode - JONOIZMENjIVAČKE SMOLE

Jedan od uslovno rečeno najzatupljenijih modela HPV je svakako jonska izmena. Kvalitetnim anjonskim, katjonskim ili koktel smolama (MixBead) danas možemo relativno jednostavno i jeftino otkloniti niz različitih hemijskih primesa u vodi. Hemijska priprema vode koja koristi tehnologiju jonske izmene je omekšavanje vode, dekarbonizacija, demineralizacija, ali je moguće istom metodologijom ukoniti i Nitrate, Amonijak i Organske materije iz vode.

Prema Hemijskim karakteristikama dele se na:

  1. Jako kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve katjone iz vode, uključujući i one iz baza i soli ;
  2. Slabo kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju samo katjone karbonatne (prolazne) tvrdoće vode;
  3. Jako bazne anjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve anjone iz vode, uključujući i one iz kiselina i soli, kao i silicijumov jon;
  4. Slabo bazne anjonske jonoizmenjivačke smole absorbuju jake kiseline, ali nemaju mogućnost uklanjanja silicijuma i ugljen dioksida;

  5. JONOIZMENJIVAČKE SMOLE Detaljnije

Hemijska priprema BUNARSKE VODE

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode. U preko 95% slučajeva zagađenja su kompleksna, sa nekoliko uzročno-posledičnih indikacija. Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama.

omeksavanje bunarske vode
deferizacija bunarske vode
mehanicka priprema vode samoperivi filteri za bunarsku vodu

Oksidacija u sklopu pripreme vode

Za prečišćavanje bunarske vode neophodno je osim standardne analize vode utvrditi prisustvo Kiseonika u vodi, koje je bitan faktor za konfigurisanje opreme. Bunari velike dubine (npr. 200m) obično nemaju Kiseonik u vodi, dok plići bunari imaju. Kako je Kiseonik jako oksidaciono sredstvo u zavisnosti od njegove koncentracije opredeljujemo se za pojedine filtracione tehnike koje zahtevaju oksidaciju u nekoj od faza rada.

TRETMAN BUNARSKE VODE Detaljnije

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE