REVERZNA OSMOZA - DEMINERALIZATORI VODE

Tretman vode reverznom osmozom pomoću uređaja TRIDENT RO koji isporučuje cca 50 litara vode na sat ( do 70 lit/h ) najčešće se koristi kao jedini, odnosno kao jedan u nizu aparata za hemijsku pripremu vode srednjih kapaciteta. Dodavanjem većeg rezervoara moguće je koristiti ovu reverznu osmozu kao centralni membranski uređaj za komercijalnu namenu.

Hydrolux Reverzna osmoza TRIDENT - Serija TFC ULP 3012/300 - 3013/400

Oznaka modela: RO TRIDENT Kućišta predfiltera: 10" x 2.5"
Dimenzije: comming soon Broj kolona - predfiltera: 3 (tri)
RO membrane: (3012/300 ili 3013/400) x2 RO PUMPA: Dijafragma 3/8" (1 ili 2)
Flow restrictor: Iglični štelujući (opcija) Nosač: plastificirani čelik
Digitalni kontroler: BEZ Obavezno napajanje: 220V 50hZ
Proizvodnja čiste vode @ 25°C: 70 lit/h Realna proizvodnja čiste vode: 45-55 lit/h
Salt rejection: 95% Maksimalni EC input: 2000 microS
Blokada ulaza: solenoid 24V ili 36V Servis: u zavisnosti od parametara
Buffer tank: BEZ (opcija) dovod/odvod: 3/4" ili 1,00"
MIN radna temperatura: 15°C MAX radna temperatura: 35°C
Težina: 12 kg Boja: Bela
Demineralizacija vode FOTO GALERIJA - demineralizatori

Dejonizator vode za laboratorijsku namenu - RO LAB TRIDENT COMPACT

TRIDENT COMPACT je HYDROLUX kompaktan dejonizator vode konfigurisan u visokokvalitetno monularno "rack" kućište dimenzija 500 x 600mm - visina 1100mm. Pored reverzne osmoze kapaciteta do 60 litara na sat u kućištu se nalazi integrisan digitalni konduktomer za praćenje kvaliteta vode, rezervoar kapaciteta 40 litara i dve kolone za poliranje - post produkciju - od kojih je jedna u "stand-by" režimu dok je druga aktivna. Po zasićenju aktivne kolone operater jednostavno (ventilom na front-panelu) prebacije sistem na drugu kolonu, a u međuvremenu kontaktira servis koji zasićenu kolonu zamenom ispune vraća u početno stanje. Ovako konfigurisan dejonizator nema prekide u radu zbog porasta elektroprovodljivosti vode, kompaktan je (ne zauziuma puno mesta) a jednostavnim dodavanjem točkova na sistem postaje mobilan. Na zahtev moguće je dodati nekoliko različitih nivoa automatike.

Demineralizacija vode FOTO GALERIJA - demineralizatori

Kućna ili laboratorijska reverzna osmoza TRIDENT

HYDROLUX TRIDENT - kompaktan mali uređaj sa predfiltracionim kolonama od 10”, koji pripremaju vodu za reverznu osmozu pomoću mehaničkih filtera rezolucije 1-20 mikrona i aktivnim karbonskim ispunama za uklanjanje hlora. TFC membrane imaju 0% toleranciju na hlor, odnosno u njegovom prisustvu prestaju da isporučuju zadati kvalitet vode.

RO TRIDENT takođe se često koristi kao kućni filter za vodu. Koncipiran da radi bez rezervoara, sa real-time filtracijom, smanjuje dimenzije neophodne za ugradnju i povećava nivo mikrobiološke bezbednosti zbog nedostatka rezervoara u kojem voda inače miruje.

U konfiguraciji sa malim omekšivačem vode ispred, odnosno kolonom za poliranje vode iza njega dobjamo savršenu radnu liniju za proizvodnju ultračiste vode za npr. laboratorijske ili slične namene.


Za konfigurisanje adekvatnog predtretmana namenjenog Reverznoj Osmozi neophodna je detaljna biohemijska analiza vode. Napojna voda mora da bude omekšana, ne sme da sadrži Hlor, kao ni visoke koncentracije Gvožđa, Mangana, Organskih materija, mehaničkih nečistoća itd..

Uz pomoć visokog pritiska koji generišu ugrađene buster-pumpe i prolaska vode kroz membrane ulazni protok vode se deli na permeat (delimično demineralizovana voda) i koncentrat (voda sa koncentrisanim sadržajem minerala-soli). Permeat se transportuje prema potrošaču, a koncentrat se ispušta u kanalizaciju. Parametar koji definiše kapacitet RO uređaja je, osim protoka, odnos permeata i koncentrata (efikasnost). Najčešće je odnos 75% ulaznog protoka permeat a 25% ulaznog protoka koncentrat, ili je odnos 50-50. Ulazna voda u RO uređaj trebala bi da posebno da se tretira. U zavisnosti od kvaliteta sirove vode potrebna je mehanička filtracija (20-5µm), omekšavanje (ako je tvrdoća vode velika), uklanjanje slobodnog hlora (ako hlor postoji u ulaznoj vodi) odnosno uklanjanje gvožđa.

Demineralizatori većeg kapaciteta