Reverzna osmoza Hydrolux Vega

Hydrolux reverzna osmoza VEGA 2000 namenjena je zahtevnim klijentima kojima je neophodna kontilualna isporuka demineralizovane vode bez zastoja u radu. Koncipirana je sa 3 ili 4 vodoravna kućišta koja sadrže 9 ili 10 membrana, pokreće je moćna GRUNDFOS pumpa snage oko 2.5 kW, a upravljanje se vrši kontrolnim modulom u koji je integrisan industrijski računar dizajniran upravo za kontrolu ovakvih uređaja (nema softverskih bagova, ne zaustavlja se kada prijavi grešku već pokušava da izađe iz petlje i sam nastavi rad, korišćenje odnosno podešavanje parametara je krajnje jednostavno..). Lako je moguće upravljati postrojenjem eksterno, odnosno upravljati periferijama direktno sa kontrolnog modula (dozirni sistem, napojna pumpa itd..)

Reverzna osmoza HYDROLUX VEGA 2000 zahteva predtretman od oko 5m3/h koji se ukoliko je napojna voda u kvalitetu vode za piće sastoji od mehaničke filtracije, kolona za dehloraciju vode, automatskog omekšivača vode adekvatnog kapaciteta, a opciono može se u okviru predtretmana dozirati inhibitor hlora ili antiskalant odnosno može se koristiti UV sterilizacija za kontrolu mikrobiološkog kvaliteta napojne vode.

Reverzna osmoza VEGA 2000


OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Kapacitet filtracije (odnos 50:50) 2000 lit/h ;
 • 9 ili 10x RO MEMBRANE ULP 4040
 • Min pritisak vode: 2,50 BAR;
 • Max pritisak vode: 6,00 BAR;
 • Max količina topivih materija u vodi: 1000 mg/l.;
 • Nivelacija rastvorivih materija u vodi: 85-98 %.
 • Ram INOX AISI 304;
 • Pumpa visokog pritiska GRUNDFOS CM 5-13;
 • Inlet 6/4";
 • Fiberglass pressure vessel;
 • FLOW METAR permeat/koncentrat;
 • INOX GLICERINSKI MANOMETRI ULAZNOG i RADNOG PRITISKA ;
 • Low Hi pressure switch - DUNFOSS KPI serija;
 • Elektromagnetni solenoidni ventili – CEME (INLET VALVE, FLUSH VALVE);
 • Automatsko ispiranje;
 • PVC-U ocevljenje PN16;
 • FIP DIALOCK membranski ventil za ručno podešavanje odnosa;
 • FIP DIALOCK membranski ventil za podešavanje RADNOG PRITISKA SISTEMA ;
 • Napajanje 380V 2.58 kW;
 • Vrhunske elektronske komponente EU proizvođača;
 • Jednostavna upotreba;
 • DIMENZIJE: 3500 x 950mm, visina 1700mm .

IZBOR PROFESIONALACA HYDROLUX VEGA


REVERZNA OSMOZA "VEGA" - 1500+ lit/h

Reverzna Osmoza Hydrolux Vega spada u klasu industrijske opreme sa HEAVY DUTI karakteristikama. Ovakav koncept reverzne osmoze za industrijsku namenu najzastupljeniji je kod zahtevnih klijenata koji ne tolerišu zastoje u radu ili variranje kvaliteta vode. Vega se standardno isporučuje sa ramom od INOX-a, sve bitne komponente su od renomiranih Evropskih proizvođača (Grundfos, Dunfoss, Ceme, Schneider, Shrack, itd..) što garantuje apsolutnan kvalitet, pouzdanost i performanse ovakvog sistema.


Upotrebom membrana serije ULP-21 često se dobija na kapacitetu stanice nesrazmerno sa porastom cena. ULP membrana 4040 je predviđena za niže radne pritiske (10,3 BAR), i sa samo jednom membranom moguće je dobiti oko 250 litara čiste vode na sat (ovaj parametar važi za temperaturu vode od 25°C). Kod povezivanja više membrana ovog tipa obavezan je neki vid kontrole (ispiranje membrane - flush) kao i ozbiljniji predtretman koji uključuje omekšavanje vode i uklanjanje hlora. Vodu dobijenu iz ovakvog sistema moguće je uvesti u kolonu za potpuni demineralizaciju vode, za potrebe najzahtevnijih klijenata kao što su industrija hrane i pića ili medicinske ustanove.REVERZNA OSMOZA - DEMINERALIZACIJA VODE

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sintni otvori, veličine 0,0005 mikrona. Molekuli vode koji prođu kroz pore sakupljaju se u rezervoaru čiste vode. Primese (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijska jedinjenja..) se ispiraju odnsno odbacuju.

Tretman vode reverznom osmozom konfigurisanom za rad u industrijskom okruženju kapaciteta od 250 lit/h do nekoliko "kubika" na sat najčešće se koristi za hemijsku pripremu vode velikog kapaciteta. Reverzna osmoza sa ULP membranama i odgovarajućim predtretmanom najčešće je jedina opcija dobijanja ultračiste vode za komercijalknu namenu.

REVERZNA OSMOZA 60 lit/h

reverzna osmoza, trident, dejonizacija vode
TRIDENT

REVERZNA OSMOZA 200+ lit/h

reverzna osmoza, demineralizatori vode, proteus
PROTEUS

REVERZNA OSMOZA 500+lit/h

revrzibilna osmoza, reverzna osmoza, demineralizatori vode
GEMINI

RO VEGA 2000+ lit/h

reverzna osmoza cena, reverzna osmoza vode
VEGA


Reverzna osmoza svoju glavnu primenu nalazi u komercijalnoj i industrijskoj filtraciji vode, kao jedan od neophodnih "koraka" za dobijanje procesne vode visokog kvaliteta. Manji komercijalni aparati kapaciteta 50-100 litara čiste vode na sat su relativno jeftini kako pri nabavci tako i u eksploataciji. Održavanje nije komplikovano, a ukoliko su neophodni predtretmani pravilno konfigurisani (mehanička filtracija vode,omeksavanje vode..) radiće dugo i pouzdano. Dodavanjem kolone za "poliranje vode" (MixBead) dobija se hemijski savršeno čista voda elektroprovodljivosti ispod 1 mikrosimens / cm3.

Osmotske stanice velikog kapaciteta se konfigurišu sa profesionalnim membranama reverzne osmoze. Rade na ultraniskim, niskim i visokim pritiscima. Jedna od primena ovakvih sistema je i desalinizacija morske vode.

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE