Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, hotelima i različitim praonicama, za pranje stakla kao i u svim slučajevima u kojima tvrdoća vode smeta.

Ako vam je voda preko 121 ppm, trebalo bi da razmislite o instalacija omekšivača vode. U većini slučajeva, voda iz zemlje (bunarska voda pokupljena iz podzemnih akvifera) je tvrda. Stanovništvo u malim ili ruralnim zajednicama, često nema opciju gradske vode, već se snabdeva iz privatnih ili komunalnih - zajedničkih bunara. Gradska voda je takođe daleko od meke vode.

Najbitniji korak u donošenju odluke da li je vašoj kući potreban OMEKŠIVAČ VODE je da saznate da li je voda koju koristite TVRDA. Ako koristite gradsku vodu, raspitajte se u vodovodu kolika je tvrdoća. Ako koristite bunarsku vodu ili imate prirodni izvor,kontaktirajte laboratoriju ili nas pozovite da izmerimo i klasifikujemo tvrdoću vode. Određivanje tvrdoće vode je jako bitnan parameter zbog konfigurisanja sistema.

Omekšivači vode - modeli
Klasifikacija Nemački stepen °dH (°N) mg CaCO3/dm3 Engleski stepen °E Francuski stepen °F
VEOMA MEKA VODA 0 - 4 0 - 71.6 0 - 5.16 0 - 7.16
MEKA VODA 4 - 8 71.6 - 143.2 15.16 - 10.32 7.16 - 14.32
SREDNJE MEKA VODA 8 - 12 143.2 - 214.8 10.30 - 15.48 14.32 - 21.48
SREDNJE TVRDA VODA 12 - 18 214.8 - 332.2 15.48 - 23.22 21.48 - 32.22
TVRDA VODA 18 - 30 322.2 - 537.0 23.22 - 38.7 32.22 - 53.7
VEOMA TVRDA VODA > 30 > 537 > 38.7 > 53.7

Jedinica mere koja se u Srbiji koristi za tvrdoću je Nemački stepen °dH. Voda u Regionu je najčešće srednje tvrda i tvrda sa prosečnim vrednostima između 15 i 22°dH a često i znatno višim vrednostima. Rezultat su fleke na prozorima, tvrd veš nakon pranja, dok u indusrijskim aplikacijama tvrda voda pričinjava ogromne štete na opremi.

Kamenac nastaje kao posledica tvrde vode. Ukupnu tvrdoću vode čine nekarbonatna i karbonatna tvrdoća, koja je odgovorna za stvaranje kamenca i nju čine bikarbonati Kalcijuma (Ca) i Magnezijuma (Mg).

Za omekšavanje vode bilo u kućnim ili komercijalnim aplikacijama koriste se OMEKŠIVAČI VODE (jonoizmenjivački filteri), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli ispuna se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

U koloni za omekšavanje voda protiče kroz jonsku masu odozgo na dole (u istom smeru ide i slana voda potrebna za regeneraciju) te se ovakav uređaj naziva istostrujni. Regeneracija jonske mase se pokreće na osnovu proizvedene količine omekšane vode (zapreminsko upravljanje) koju kontroliše upravljački kontroler. Za regeneraciju se koristi slana voda (NaCl - kuhinjska so koja je bogata Natrijumom).

Uvlačenje slane vode iz solanke se obezbeđuje injektorskim putem, a solanka je otvorena posuda bez pritiska. Prilikom regeneracije se koristi 240 grama tabletirane soli / litri jonske mase. Slana voda se potom iz kolone eliminiše sporim pa potom brzim ispiranjem, odnosno završava u kanalizaciji. Proces regeneracije se završava dopunom posude za slani rastvor potrebnom količinom vode za narednu regeneraciju.

Proces regeneracije jedne kolone traje od 1-3 sata, u zavisnosti od dimenzija opreme. Svi procesi rada odnosno regeneracije sistema su automatski.. Omekšavanje vode često se koristi u kućnim uslovima, kao i kod obrade vode za industrijsku upotrebu, u pripremi rashladne ili napojne vode, te u prehrambenoj industriji proizvodnji piva i bezalkoholnih pića.

Omekšavanje vode - princip rada

U mnogim tehnološkim procesima tvrdoća vode smeta pravi izuzetno velike probleme. Neki od primera su: - kod termoenergetskih postrojenja karbonatna tvrdoća izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, te stvara velike probleme u njihovom radu, sapuni i deterdženti npr. reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata. - kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu.

Omekšavanje vode - Duplex omekšivači vode