Duplex omekšivači vode su neophodni na lokacijama gde je potrošnja vode kontinualna, bez opcije prekida u snabdevanju ili propuštanja sirove vode u fazi regeneracije. Suštinska razlika između "single" i duplex omekšivača vode je u tome što kada dođe vreme za regeneaciju jonoizmenjivačke smole u "single" koloni protok vode se zaustavlja, odnosno tvrda (netretirana) voda ne ide u potrošnju. Postoje dve osnovne kategorije - DUPLEX MONOPOINT odnosno DUPLEX PARALELNA konfiguracija. Osnovna razlika je u tome što kod MONOPOINT modela dve kolone rade naizmenično a u PARALELNOJ konfiguracije obe rade u isto vreme. Kada MONOPOINT konfiguacija pokrene regeneraciju aktivne kolone, druga kolona počinje sa preoizvodnjom omekšane vode dok se prva regeneriše i ulazi u "stand-by" mod do trenutka kada preuzima proces na sebe.

Za razliku od MONOPOINT opreme za omekšavanje vode, gde kolone sa jonoizmenjivačkom smolom rade naizmenično, DUPLEX PARALELNA konekcija dozvoljava duplo veći protok vode odnosno duplo veći kapacitet. U ovom režimu obe kolone rade simultano a regeneracije se vrši odvojeno. Svaka kolona ima svoj kontroler, slično kao kod Monopoint duplex omekšivača, a razlika je u tome što sirova (tvrda) voda simultano ulazi u obe kolone, i omekšava se duplo većim protokom nego kod standardnih modela.

OMEKŠIVAČI VODE DUPLEX su najčešća opcija uređaja za kontinualno omekšavanje vode koji se koristi kako u kućnoj, tako i u industrijskoj sferi. Odlikuje ga jedinstveni sistem kontrole regeneracije sa jednim kompjuterom koja kontroliše dve kolone sa jonoizmenjivačima.


Prilikom odabira adekvatnog modela za omekšavanje vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti tvrdoću vode, dnevnu/mesečnu potrošnju vode, namenu omekšane vode i kapacitet koji vam odgovara. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg omekšivača za vodu.

Filteri za vodu protiv kamenca - Omekšivači vode

DUPLEX Omekšivači vode - Monopoint

Duplex omekšivači vode serije Hydrolux MonoPoint spadaju u klasu najpouzdanije opreme za omekšavanje vode. Konfigurišu se u skladu sa zahtevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd.. Na donjoj tabeli možete videti osnovne tehničke karakteristike nekih od najpopularnijih modela Monostand opreme za omekšavanje vode.

Hydrolux MonoPoint Duplex omekšivači vode mogu se koristiti za najrazličitije namene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska hemijska priprema vode.

Dok jedna kolona omekšava vodu, druga je u STAND BY modu i čeka da preuzme omekšavanje vode na sebe po zasićenju prve kolone. Kada se to desi, kontroler pokrene regeneraciju prve kolone i po završetku sve 4 faze regeneracije proces se ponavlja.

Snabdevanje omekšanom vodom je bez prekida - kontinualno. Software kontrolera je tako napisan da reagens "miruje" u koloni koja se regeneriše sve do trenutka kada treba da preuzme omekšavanje na sebe, što dovodi do toga da se jonoizmenjivačka smola savršeno zasiti Natrijumom i nastavlja da radi punim kapacitetom.

  • Duplex Monopoint— standardni dupli uređaji za omekšavanje vode, sastoje se od dve kolone (posude) u kojima se nalazi jonoizmenjivačka masa. Pored kolona tu je i posuda za reagens (solanka za tabletiranu so).
  • Omekšivač vode radi potpuno automatski, bez bilo kakve potrebe za operaterom. Sve što je potrebno je da se vodi računa da u solanki ima tabletirane soli, odnosno da je mehanički filter na vreme zamenjen. Pokretanje ručne regeneracije pritiskom na taster.
  • Regeneracija traje 60 - 180 minuta bez prekida snabdevanja vodom.
  • Ciklusni kapacitet između dve regeneracije računa se tako što se index za kapacitet dat u m3 x °dH podeli sa indexom tvrdoće vode izmerene na lokaciji. 

  • VAŽNO: Protok vode i kapacitet uređaja su dva različita parametra.

Isporuka i ugradnja do 50km od Beograda se ne naplaćuje.DUPLEX OMEKŠIVAČI - GALERIJA SLIKA PRIPREMA ZA UGRADNjU

Tabela DUPLEX MONOPOINT omekšivača vode

Model Ventil Protok (m3/h) Kolona Ispuna Potrošnje soli Ciklus Solanka In / Out
M 25 RX73 1.25 1035 25 lit 4 - 6 kg 100°dH/m3 70-140 lit 1 inch
M 50 RX73 2.6 1248 50 lit 12 - 14 kg 200°dH/m3 70-140 lit1 inch
M 75 RX73 3.75 1354 75 lit 15 - 18 kg 300°dH/m3 70-140 lit1 inch
M 100 RX73 3.75 1465 100 lit 26-28 kg 400°dH/m3 140-200 lit1 inch
M 150 RX73 3.75 1665 125 lit 25-37 kg 500°dH/m3 200 lit1 inch

Magnetni filteri za kamenac NE FUKNCIONIŠU !


DUPLEX Omekšivači vode - PARALELNE KONFIGURACIJE

Duplex omekšivači vode serije Hydrolux BI2M PARALLEL spadaju u grupu aparata za omekšavanje vode koji su konfigurasani od 2 ili više MONOSTAND omekšivača vode koji rade u "zbiru" sa akcentom na digitalnu interkonekciju koja ne dozvoljava de se u isto vreme regenerišu. Konfigurišu se u skladu sa zahtevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd.

Hydrolux Paralel Duplex omekšivači vode mogu se koristiti za najrazličitije namene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska hemijska priprema vode.

U procesu rada PROTOK SE DUPLIRA jer obe kolone rade u isto vreme, za razliku od MONOPOINT DUPLEX konfiguracije u kojoj jedna kolona radi a druga "čeka" odnosno miruje u Stand BY režimu.

Snabdevanje omekšanom vodom je bez prekida - kontinualno. Software kontrolera je tako napisan da reagens "miruje" u koloni koja se regeneriše sve do trenutka kada treba da preuzme omekšavanje na sebe, što dovodi do toga da se jonoizmenjivačka smola savršeno zasiti Natrijumom i nastavlja da radi punim kapacitetom.

  • Duplex Parallel— dupli uređaji za omekšavanje vode; sastoje se od dve kolone (posude) u kojima se nalazi jonoizmenjivačka ispuna. Svaka kolona ima svoju posudu za reagens (solanka za tabletiranu so) kao i svoj kontroler. Kontroleri su povezani u "mrežu" i ne dozvoljavaju da obe linije u isto vreme pokrenu regeneraciju.
  • Omekšivač vode radi potpuno automatski, bez bilo kakve potrebe za operaterom. Sve što je potrebno je da se vodi računa da u solanki ima tabletirane soli, odnosno da je mehanički filter na vreme zamenjen. Pokretanje ručne regeneracije pritiskom na taster.
  • Regeneracija traje 60 - 180 minuta bez prekida snabdevanja vodom.
  • Ciklusni kapacitet između dve regeneracije računa se tako što se index za kapacitet dat u m3 x °dH podeli sa indexom tvrdoće vode izmerene na lokaciji. 


Isporuka i ugradnja do 50km od Beograda se ne naplaćuje.DUPLEX OMEKŠIVAČI - GALERIJA SLIKA DETALjNIJE

Magnetni filteri za kamenac NE FUKNCIONIŠU !


INDUSTRIJSKI OMEKŠIVAČI VODE

Kada je u pitanju industrijska odnosno hemijska priprema vode kotlove, rashladne tornjeve, hotele, omekšavanje vode za samouslužne auto perionice, omekšavanje vode u industriji ili filteri za vodu za proizvodnju pića i sokova, Hydrolux raspolaže kolonama svih dimenzija odnosno namena.

U mogućnosti smo da dostavimo, ugradimo i pustimo u rad sve konfiguracije, od kućnih kolona za omekšavanje širina 8" ili 10", pa sve do HEAVY DUTY industrijskih omekšivača do 15m3/h, sa svom neophodnom instalacijom. Omekšavanje vode u industriji je jedan od osnovnih polja našeg delovanja, sa akcentom na kvalitet, pouzdanost i performanse opreme.


INDUSTRIJSKI OMEKŠIVAČI VODE

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Omekšavanje vode - Kategorije

POVEZANE KATEGORIJE

Za prečišćavanje vode od kamenca koriste se omekšivači vode. Mehanički filteri za vodu uklanjaju pesak i slične čestice iz vode. Filtracija bunarske vode je izuzetno kompleksna oblast.

Mehanički filteri za pesak

mehanicka filtracija vode, filteri za pesak

Mehanički filteri se mogu postavljati na samo jednu sklavinu ili na ceo objekat. Kombinacijom različitih rezolucija filtracije postiže se bistra voda bez mulja, peska ili rđe..

Hydrolux u ponudi ima široku paletu mehaničkih filtera renomiranih EU proizvođača različitih nominalnih kapaciteta i rezolucija od 1 do 300 mikrona.

Jonoizmenjivačke smole

lewatit, resinex, dowex, purolite, jonoizmenjivacke smole, jonske mase

Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom jonske izmene. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet hemijske pripreme vode. Jonoizmenjivačke smole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu jonske izmene.

Prečišćavanje bunarske vode

filteri za bunar, filteri za bunarsku vodu, preciscivaci za bunarsku vodu

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl.

Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Omekšavanje vode

filteri za vodu hydrolux

Filteri za vodu namenjeni za prečišćavanje vode za piće, omekšavanje vode odnosno filtracija tvrdoće vode, magistralni mehanički filteri za vodu..

Za pravilan odabir opreme za filtraciju vode neophodno je da se posavetujete sa našim stručnim osobljem koje će vam na osnovu iskustva predložiti najoptimalnije rešenje.


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE