Hydrolux Monostand omekšivači vode

Omekšavanje vode uređajem MONOSTAND M-50 najčešći je slučaj kako u domaćinstvima sa normalnom potrošnjom vode odnosno srednjim indeksom tvrdoće vode (12-15°dh), tako i u velikom broju manje zahtevnih komercionalnih aplikacija za hemijski tretman vode. Zapremina ovog modela je 50 litara jonoizmenjivačke smole, što ga stavlja u grupu najčešće korišćenih omekšivača vode. Česte su i Duplex konfiguracije ovog modela.

Omekšavanje vode odnosno filtracija kamenca vrši se u koloni sa specijalnom jonoizmenjivačkom smolom koju kontroliše digitalni ventil u sklopu omekšivača. Kada se ispuna zasiti odnosno kada omekšivač više ne može da uklanja kamenac, pokreće se regeneracija koja u kolonu uvlači slani rastvor (slanu vodu) iz posude za tebletiranu so (solanka).

Tabletirana so (Natrijum Hlorid) rastvorena u vodi natapa jonoizmenjivačku smolu i regeneriše je. Slana voda se izbacije u kanalizaciju. Po završetku regeneracije uređaj nastavlja da omekšava vodu.

Regeneracija traje cca 60-90 minuta sa prekidom snabdevanja vodom. Kapacitet između dve regeneracije računa se tako što se index za kapacitet dat u °dh/m3 podeli sa indexom tvrdoće vode izmerene na lokaciji.

 Omekšivač vode radi potpuno automatski, bez bilo kakve potrebe za operaterom. Sve što je potrebno je da se vodi računa da u solanki ima tabletirane soli, odnosno da je mehanički filter na vreme zamenjen. Pokretanje ručne regeneracije pritiskom na taster.

Omekšavanje vode One Stop Shop

JEDINI NAČIN DA UKLONITE KAMENAC IZ VODE JE UGRADNjA OMEKŠIVAČA VODE !

Monostand M-50

Omekšivač za vodu M-50 je apsolutni best-seller, omekšivač vode koji se najčešće ugrađuje u privatne objekte. Ovaj model omekšivača za vodu je konfigurisan da može da radi na skoro svim lokacijama u Srbiji, jednostavno se koristi i nije skup za održavanje.

Uređaj se sastoji od mehaničkog predfiltera, kolone sa aktivnom ispunom koju kontroliše digitalni sistem i posude za tabletiranu so - solanke. Kolona uređaja širine 12" izrađena je od dvoslojnih kompozitnih materijala, gde je spoljni sloj na bazi epoksidnih smola sa staklenim vlaknima, a unutrašnji od polietilena. Kolone su MADE IN EU - otporne su na koroziju, atestirane na pritisak od 10 bara.

Za regeneraciju ispune po zasićenju se koristi tabletirana so NaCl. Omekšana voda NIJE SLANA - so se ispira u procesu regeneracije.

Hydrolux Monostand omekšivači vode mogu se koristiti za najrazličitije namene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska hemijska priprema vode.


 • Tip upravljačkog ventila: RX 63
 • Dimenzije uređaja (mm): 850 x 700 h=1530
 • Tip jonoizmenjivačke smole: RESINEX KW-8
 • Radni protok: 2.6  m3/h 
 • Peak flow: 4.0m3/h  (1.11  l/s)
 • Kapacitet omekšivača (m3 x 1°dH): 200
 • dovod i odvod (priljučci): 1” (DN25)
 • Kanalizacioni priključak ("): 1 / 2
 • Rastojanje priključka od poda: 1260mm
 • Rastojanje priključaka ulaz/ulaz : 70mm
 • Napajanje: 220V 50-60 hZ
 • Zapremina jonoizmenjivačke mase (l): 50
 • Dimenzije kolone : 12 x 48 (“)  r=310 mm
 • Max. radna temp. kolone: 50°C
 • Min. radna temp. kolone : 1°C
 • Zapremina solanke (l): 70-140
 • Potrošnja Nacl (kg/l jon.mase): 0,23
 • Potrošnja Nacl (kg/ regeneraciji): 12 kg
 • Težina: 80 kg.
omekšivači vode omekšivači za vodu
demineralizacija vode
omeksivac monostand m 50
hydrolux monostand, omeksivac vode
hemijska priprema vode za kotlove
omeksivac monostand m 50
filteri za vodu protiv kamenca, omeksivaci vode m 50
omeksavanje vode, dekarbonizacija vode
jonoizmenjivaci, omeksivaci za vodu

Omekšavanje vode - Kategorije

PRIPREMA ZA UGRADNjU

Na lokaciji na kojoj oprema za omekšavanje vode treba da se pozicionira prvo treba izvršiti pregled i ustanoviti nekoliko važnih parametara. Osnovna stvar je da li se cevi na koje oprema treba da se montira vode ili ne, koji je prečnik cevi (1", 3/4...), i koji je pritisak u cevima. Po potrebi, ukoliko je pritisak prejak, treba ga regulisati prigušnim ventilom na MAX 4.5-5.0 BAR.

Neophodne pripremne radnje podrazumevaju izlazak na teren, sagledavanje tehničkih aspekata za ugradnju opreme za omekšavanje vode, izradu projekta i pripremu ponude, kao i dodatne radnje oko eventualnih prepravki na lokaciji koje bi omogućile ili eventualno pojednostavile proces ugradnje.

U većini slučajeva na lokaciji neophodno je izvršiti nekoliko operacija da bi oprema za omekšavanje vode mogla da se montira. Najčešće treba "preseći" dovodnu cev, ubaciti dva "T" komada sa BY-PASS ventilom i izvući dve linije na poziciju na koju uređaj treba da se postavi. Radi bržeg i jednostavnijeg završetka ove faze, HYDROLUX vašem lokalnom vodoinstalateru priprema grafički prikaz, šemu i pismene instrukcije za obavljanje ovog posla. U slučaju potrebe, komunikacija sa servisnom službom obavlja se u realnom vremenu putem telefona, VIBER-a, SKYPE-a.

Pošto su sve pripremne radnje obavljene, servisna služba Hydrolux izvršava dostavu, montažu i puštanje u rad opreme. Na licu mesta se programira kontroler na osnovu parametara na likaciji, kao i izvršava provera sistema i obuka klijenta. U slučaju da kijent nije u mogućnosti da obezbedi rezidentnog vodoinstalatera, Hydrolux je osposobljen za sve vrste hardverskih zahvata na instalacijama..


MINIMUM ZAHTEVA ZA UGRADNjU

 • Optimalni pritisak za rad uređaja je 2 - 5 BAR
 • Ulazno/Izlazni priključak: 1", 3/4" (col)
 • Prethodno obezbeđeni BY-PASS ventili sa spoljnim navojem
 • Kanalizacija - Priključak na kanalizacioni odvod fi 40
 • Priključak za struju 220-230V, 50-60Hz
 • Prostorija predviđena za instalaciju opreme zaštićena od spoljašnjih uticaja i temperaturnih ekstrema.

BY PASS sa 3 ventila

priprema za ugradnju omekšivača vode
ugradjivanje omekšivača za vodu

KANALIZACIONI PRIKLJUČAK


OMEKŠIVAČI ZA KUĆNU I KOMERCIJALNU UPOTREBU !


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE