RX Digitalni multifunkcionalni kontroleri -  RX Ventili

RX Ventili

Automatski multifunkcionalni upravljački ventili namenjeni opremi za tretman vode kao što su omekšivači vode ili demineralizacija vode sastavni su deo konfiguracija bez kojih moderne jonoizmenjivačke kolone ne mogu da rade. Po iscrpljenju radnog kapaciteta kolone, neophodno je izvršiti regeneraciju jonoizmenjivačke smole.

Digitalni multifunkcionalni upravljački ventili serije RX su preuzeli primat na tržištu i polako istisnuli konkurentske proizvođače kao što je FLACK, AUTOTROL ili CLACK zbog niza revolucionarnih rešenja u konstrukciji, relativno male cene i visoke izdržljivosti komponenti i samog sistema, kako sa mehaničkog tako i sa elektronskog aspekta. Radni pritisak ovih ventila je od 1.5 - 6 BAR, temperatura ulazne vode max. 50˘C. Gama proizvoda varira od kućne klase (3/4"- 2m3/h) do industrijskih sistema kapaciteta 40m3/h (DN65).

RX 79 - 3/4" Upflow / Downflow LCD kontroler - RAW WATER TOP

Multifunkcionalni ventil RX 79 je sličan uređaj kao i prethodni, RX 82, sa manjim portovima (IN / OUT) odnosno sa smanjenim kapacitetom.

 


 Specifikacije

 
RX 79 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
 83602 3/4" M1/2" M 3/8" M 2.5" - 8 NMPS 1.05" OD 6" - 12" 2 2 - 6 Bar
 

 


RX 63 - 1" Downflow TOP

Svakako nalčešće korišćen upravljački ventil u aplikacijama za tretman vode poput omekšavanja vode, demineralizacije, hemijske pripreme vode isl. RX 63 je standardno opremljen BY-PASS ventilima na ulazu / izlazu, ne propušta sirovu (napojnu) vodu u periodu regeneracije. Lako se programira, svi unešeni paramtri ostaju u ROM memoriji u slučaju gubitka napajanja.

 

Ovaj model je volumetrijski, sa opcijom trenutne ili odložene regeneracije. Lako se umrežava, savršen je za Twin Parallel konfiguracije omekšivača vode.

 


 


 

Specifikacije

 
RX 63 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
  1" M1/2" M 3/8" M 2.5" - 8 NMPS 1.05" OD 6" - 18" 4 2 - 6 Bar
 

 


RX 65 - 3/4" Downflow TOP

RX 65 je digitalni upravljački ventil sličan modelu RX 63, manjeg kapaciteta i sa portovima (IN / OUT) 3/4". Savršen je za kućne aplikacije kao i za manje zahtevne komercijalne konfiguracije kada je u pitanju kapacitet.

 


 


Specifikacije

 
RX 65 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
 63602 3/4" F1/2" M 3/8" M 2.5" - 8 NMPS 1.05" OD 6" - 12" 2 2 - 6 Bar
 

 


RX 73 - 1" Downflow TOP DUPLEX

Duplex kontroler RX 73 je automatski ventil za simultanu kontrolu dve kolone. Ima samo jedan IN / OUT port, dimenzije 1". Konstruisan je da samo jedna kolona isporučuje vodu, dok je druga u STAND-BY modu.

 

Kada se kolona A zasiti, kontroler RX 73 automatski prebacuje protok na kolonu B. U međuvremenu kolona A ulazi u fazu regeneracije koja ima 4 faze. Po završetku regeneracije, kolona A ne ulazi u radni režim dok se aktvna kolona (B) ne zasiti. 

Protok vode je konstantan, nema prekida u snabdevanju vode. RX 73 je savršena zamena za standardni duplex omekšivač vode, zbog jednostavnije upotrebe i smanjenja cene.


 

Specifikacije

 
RX 73 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
17603 1" M1/2" M 3/8" M 2.5" - 8 NMPS 1.05" OD 6" - 14" 3.5 2 - 6 Bar
 

 


RX 74 - 2" Downflow TOP

Profesionalni kontroler RX 74, velikog protoka i sa mogućnošću spajanja na kolone do 30". User Interface je isti kao i kod manjih (rezidencijalnih) modela.

 


 
Specifikacije

 
RX 74 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
 63510 2" M1" M 1/2" M 4" - 8 NMPS 1.5" D-GB 10" - 30" 10 2 - 6 Bar
 

 


RX 77 - 2" Downflow TOP

Industrijski kontroler koji ne propušta sirovu vodu u fazi regeneracije. Savršen za konfiguracije 15-18m3/h.

 


 
Specifikacije

 
RX 77 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
 63518 2" M1.5" M 3/4" M 4" - 8 NMPS 1.5" D-GB 14" - 42" 18 2 - 6 Bar
 

 


RX 78 - 2" Downflow SIDE

Industrijski kontroler namenjen korisnicima koji imaju zahteve za enormno velikim kapacitetima. Obično se umrežava sa još jednim istim uređajem.

 


 
Specifikacije

 
RX 78 IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
 63640 DN 65DN 65 3/4" M DN 80 / 24" - 63" 40 2 - 6 Bar
 

 


RX MIXBEAD - 3/4" Downflow TOP

Kontroler namenjen regenerisanju MixBead smole. Pored ovog kontrolera dostupan i veći model - 1".

 


 
Specifikacije

 
RX MB IN / OUT Drain Brine Base Centralna cev Kolone PV Kapacitet m3/h  Pritisak
15702 3/4" M3/4" M 3/4" M 4" - 8 NMPS / 8" - 12" 2 2 - 6 Bar