Za razliku od većine filtera za tuširanje na tržištu koji sadrže UDF mediju i aktivni ugalj, ne tilerišu visoke temperature i smanjuju protok vode - prigušuju pritisak, Hydrolux SPA filter konstruisan je sa biokeramičkom ispunom - Kalcijum Sulfit, KDF, Magnetno aktivirane bio-keramičke granule, Germanijum i kokosov karbon. Takođe, glava ručice za tuš ima osam pozicija za hidromasažne mlazove. Glavne prednosti su:

 • Uklanja hlorna jedinjenja iz vode, čuva vašu kožu i kosu.
 • Oslobađa negativne jone - antioksidanse, poboljšava razmenu kiseonika u plućima i pospešuje metaboličke funkcije.
 • Emituje FAR INFRARED zrake, povećava absorpcionu moć vode, snagu čišćenja i moć prodiranja, veoma je pogodno za dubinsko čišćenje kože i hidrataciju.
 • Oslobađa značajnu količinu vitamina C - koža postaje sjajnija i elastičnija.
 • Filteri za tuširanje nemaju određeni rok trajanja, preporučuje se zamena po smanjenju količine ispune odnosno kada osetite da se efekat smanjuje. Trajanje uloška zavisi od potrošnje vode, količine hlora u vodi i temperature na kojoj se koristi.
Jedno tuširanje hlorisanom vodom je kao da smo popili 5 čaša hlorisane vode! Filter za tuširanje eliminiše do 90% štetnog hlora i odstranjuje teške metale iz vode poput olova odnosno žive. Konstantna upotreba filtera obezbeđuje neophodnu zaštitu kože, kose i pluća od štetnih efekata hlora i teških metala.
filteri za tusiranje

OLAKŠANJE ZA SUVU KOŽU, MANJE ILI BEZ IRITACIJA GLAVE I OČIJU - ZDRAVIJA KOŽA, MLADALAČKOG IZGLEDA - MEKŠA KOSA, LAKŠA ZA ODRŽAVANJE - ZAŠTITA PLUĆA OD ŠTETNIH ISPARENJA - ODSTRANJIVANJE RUŽNIH MIRISA

Hydrolux Filteri Za Vodu - kućni filteri za vodu

RO Tradicional je petostepeni filter sa dodatim mineralizatorom kao post filterom. Koristi se za prečišćavanje gradske / bunarske vode, u idalnim uslovima u stanju je da preradi do 200L vode za 24 časa. Ugrađuje sa (najčešće) ispod sudopere, međutim samo pozicioniranje zavisi od slobodnog prostora na mestu ugradnje; kako je sistem modularan može se postaviti bilo gde. Radi na gradski pritisak - ne troši struju.

Situacije u kojima vam možemo pomoći:

 1. Maksimalna količina filtriranja: 5-10 l filtrirane vode za piće na sat, pri optimalnim uslovima.;
 2. Reverzna osmoza poliamide TFC 50 GPD 1812-50.;
 3. Minimalni pritisak vode: 3,50 BAR;
 4. Maksimalni pritisak vode: 5,00 BAR;
 5. Maksimalna količina topivih materija u vodi: 2000 mg/l.;
 6. Nivelacija rastvorivih materija u vodi: 85-100 %.

Svi petostepeni RO filteri za vodu slični su na prvi pogled, ali samo na prvi pogled. Ovaj koncept filtera najpopularniji je zbog svoje cene, kompatibilnosti zamenskih elemenata kao i zbog jednostavnosti konstrukcije, ali da bi i dalje održao svoju konkurentnost, mora ima vrhunski kvalitet, pouzdanost i performanse, da bi mogao da parira naprednijim i modernijim filtracionim sistemima. Kvalitet materijala od kojih se prave sami filteri (media) je važan isto koliko i ceo uređaj. Loš kvalitet materijala nepoznatog porekla je veliki problem a kod modernog klijenta izaziva nezadovoljstvo i nepoverenje. Filteri u našoj ponudi su od najkvalitetnijih materijala, koji su NSF sertifikovani i proizvedeni po najnovijim tehnološkim procesima dostupnim u industriji, najvišeg stepena čistoće pa samim tim i jedino dovoljno dobri za našeg klijenta.

Isporuka i ugradnja do 50km od Beograda se ne naplaćuje.

Dodatne opcije

Revitalizacija vode

Po završenom procesu prečišćavanja vode reverznom osmozom, preporučljivo je dodati još jedan modul koji pre same upotrebe vode popravlja balans minerala, odnosno vrši poliranje vode. Ovaj proces naziva se revitalizacija vode.

Aktivacija vode

Prolaskom filtrirane vode kroz permanentno magnetno polje dipoli se orijentišu po zadatoj osi magnetizacije i na taj način se izlakom iz magnetnog polja izaziva raspad makro molekula (klastera) na jednostavnije (manje) molekule vode. Efekat upotrebe vode obrađene magnetnim filterom je da se znatno poboljšava resorpcija vode kroz membrane ćelija čoveka, životinja i biljaka.

UV lampa

UV dezinfekcija je najčešći oblik dezinfekcije u različitim aplikacijama. Princip rada UV sterilizatora zasniva se na velikoj osetljivosti mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica, algi i njihovih spora) na ultraviolentno zračenje (UV), talasne dužine 254 nm, koje pokazuje najveću efikasnost. UV svetlo se primenjuje dovoljnim intenzitetom tako da izvrši odličnu sterilizaciju uništavanjem DNK strukture mikroorganizama.

Buster pumpa

”BUSTER PUMPA” se dodaje kada je ulazni pritisak vode iz mreže mali, ispod 2,4 bar, odnosno nedovoljan da progura vodu kroz membranu Reverzne Osmoze i pokrene proces filtracije vode. Postavljanjem pumpe obezbeđuje se pravilan rad sistema, kao i optimalna količina vode u rezervoaru. BUSTER PUMPA radi na 220V, ima dva elektro ventila (visokog i niskog pritiska) koji je isključuju kada njen rad nije potreban; kada je rezervoar pun odnosno kada nestane vode u mreži (da pumpa ne radi bez vode).

Kategorije