Stručna terminologja - Objašnjenje najčešće korišćenih pojmova u vezi sa vodom odnosno tretiranjem vode

U razgovoru sa stručnim licima često se pojavljuju termini poput "koloidna disperzija" koji prosečnoj osobi samo stvaraju zabunu. Na ovoj stranici možete pronaći većinu ovakvih termina i njihovo jednostavno objašnjenje.

AKVIFER

Prirodni podzemni sloj, često napravljen od peska ili šljunka, koji sadrži vodu.
 

KARBONSKI BLOK

Čvrsti komad karbona; treba ga razlikovati od granuliranog karbona koji se koristi u nekim sistemima za prečišćavanje vode.
 

KARCINOGEN

Materija ili agens koji može uzrokovati ili potstaknuti nastanak karcinoma.

 

KONTAMINAT (zagađivač)

U vodi je to bilo koja materija osim vodonika i kiseonka. Agencija za zaštitu sredine u SAD-u sastavila je smernice za tri različite vrste kontaminanata.

Kontaminanti (materije) koji utiču na estetski utisak su bezopasne čestice koje vodi dodaju boju ili miris, ili je zamućuju.

Kontaminanti (materije) štetni po izgled lica mogu uzrokovati gubljenje boje kože ili zuba.

Kontaminanti štetni po zdravlje mogu izazvati zdravstvene probleme kod ljudi - akutne (kratkotrajne) posledice poput grčeva ili proliva ili hronične (dugotrajne) posledice poput karcinoma. Mikrobiološki kontaminanti znaju dovesti do akutnih posledica..
 

CRYPTOSPORIDIUM

Protozoa (jednoćelijski organizmi) povezan s kriptosporidiozom kod ljudi. Bolest se može prenositi konzumiranjem vode. Kriptosporidioza može uzrokovati akutni proliv, bolove u stomaku, povraćanje i groznicu koja može trajati do dve nedelje kod zdravih odraslih osoba, ali može postati hronična ili smrtonosna kod osoba oslabljenog imuniteta.
 

CISTA

Vidi protozoa.

 

E. COLI (zagađivač)

Escherichia coli je vrsta bakterije koja čini veći deo normalne crevne flore kod ljudi i toplokrvnih životinja. e. coli, koja je dominantna vrsta među skupinom bakterija poznatih po nazivom fekalni koliformi, koristi se kao organizam koji indicira na fekalnu kontaminaciju kanalizacijske vode.
 

GIARDIA LAMBLIA

Protozoa koja do tri meseca može preživjeti u vodi, povezana je s giardijazom. Simptomi ove bolesti probavnog sistema mogu trajati nedeljama ili mesecima te uključuju proliv, umor i grčeve.
 

PODZEMNA VODA

Voda iz podzemnih akvifera koju sistemii pumpaju i pročišćuju.
 

KONTAMINATI (zagađivači) ŠTETNI PO ZDRAVLjE

Vidi Kontaminant, štetan po zdravlje.
 

NEORGANSKI KONTAMINATI (zagađivači)

Mineralni spojevi poput metala, nitrata i azbesta.

 

MIKROORGANIZAM

Jednostavno rečeno, mali (mikroskopski ili ultramikroskopski) živi organizam poput bakterija, virusa ili cisti.
 

MTBE (metil tercijarni butil etar)

Oksigenat koji se dodaje gorivu kako bi bolje gorelo. Može doći u dodir s vodom iz podzemnih reyervoara, čamaca i ostalih plovila te je klasifikovan kao potencijalno kancerogen od strane EPA..

 

ORGANSKE MATERIJE

Hemijski molekuli koji sadrže ugljenik i druge elemente poput vodonika. Organski kontaminanti na koje treba pripaziti uključuju hlorovodikougljenike, pest drugo.
 

MEHANIČKE NEČISTOĆE

Vrlo sićušne čestice, prašina ili komadići metala ili organskih materija koje su tako male da mogu biti ispuštene u vodu.
 

PITKA

Voda koju je zdravstvena ustanova ili preduzeće za gradsko vodosnabdevanje ispitala i označila kao pitku.
 

PROTOZOA

Svaka porodica mikroskopskih bezćelijskih ili jednođelijskih organizama. Protozonska cista je protozoa u mirovanju koja oko sebe razvija zaštitni sloj. Neke protozoe su opasni paraziti i klasificirani su kao kontaminanti štetni po zdravlje.
 

REZERVOAR

Prirodno ili veštačko jezerce, jezero ili bazen koji se koristi za skladištenje, regulaciju i kontrolu vode.
 

SEDIMENT

Obično se odnosi na materijal otopljen u vodi ; u množini se reč odnosi na sve vrste taloga iz rečne, jezerske ili morske vode.

 

POVRŠINSKA VODA

Voda iz izvora otvorenih atmosferskim uticajima (poput reka, jezera i rezervoara) koju sistemi pumpaju i pročišćuju.
 

TRIHALOMETANI

Trihalometani. (TTHM: ukupni trihalometani.) Stvaraju se kao nusproizvod postupaka dezinfekcije vode pomoću hlora ili hloramina. za THM se sumnja da su kancerogeni..
 

ISPARIVA ORGANSKA JEDINjENjA

Skup organskih hemikalija koja može procuriti u podzemne vode ili biti ispuštena u jezera ili tokove iz naftnih i hemijskih fabrika ili fabrika plastike ili deponija otpada, hemijskih čistionica i naftnih rezervoara. Mogu uzrokovati probleme s jetrom, anemiju, oštećenje bubrega ili slezene te povećanu opasnost od raka.