ORGANSKE MATERIJE U VODI

prečišćavanje organske materije

 

Organska hemija za početnike


Organske materije su velika grupa jedinjenja koja se sastoje od Ugljenika-C i Vodonika-H, a mnoga sadrže i Kiseonik-O, Azot-N, Sumpor-S, Fosfor-P i druge elemente. Pojava organskih materija u bunarskoj vodi je posledica antropogenih i/ili prirodnih procesa. Vode se zagađuju ispuštanjem komunalnih i industrijskih otpadnih voda, voda iz domaćinstava i objekata za uzgoj stoke, površinskih voda koje otiču sa zemljišta gradskih površina, saobraćajnica, neuređenih deponija itd.

Uklanjanje organskih materija iz vode se najčešće vrši tehnologijom joske izmene - jonoizmenjivačima poznatim kao Organic Scavenger - Skevindžeri.
 

Zašto moja voda nije Bezbojna?

Organske materije u vodi je najlakše otkriti kroz promenu boje vode. Kod dubokih bunara najčešće se radi o humusnim materijama, dok kod površinskih voda i plitkih bunara prisustvo organskih supstanci ukazuje na mogućnost fekalnog zagađenja vode. Za uklanjanje organskih materija iz vode proizvode se uređaji na bazi jonoizmenjivača sa ispunama za uklanjanje organskih materija (skavendžeri). Nakon zasićenja ispune, ista se regeneriše smešom kuhinjske soli i kaustične sode. Za pravilnu optimizaciju opreme neophodno je prethodno uraditi hemijsku i biološku analizu vode.

Zašto moja voda nije Bezbojna?

Potrošnja KMnO4 (KALIJUM-PERMANGANAT) pri standardizovanim uslovima predstavlja merilo sadržaja organskih materija u vodi. Voda koja sadrži organske materije utrošiće određenu količinu KMnO4 za njihovu oksidaciju. Odredjivanje ukupnih organskih materija u vodi ovom metodom se izvodi u kiseloj (H2SO4) i baznoj (NaOH) sredini. Biološka potrošnja kiseonika je količina kiseonika koja je potrebna da se izvrši biološka oksidacija prisutnih biološki razgradljivih sastojaka vode. BPK predstavlja količinu kiseonika koju potroše mikroorganizmi pri prirodnom aerobnom samoprečišćavanju u vodi.

 

 

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode