filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

ELEKTROPROVODLjIVOST VODE EC VODE

Elektro-provodljivost vode potiče od sadržaja rastvorenih soli. Jedinica mere električne provodljivosti je µS/cm (mikro Simens po santimetru) i predstavlja recipročnu vrednost električnog otpora u MOhm-ima (Mega Om), odnosno brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je 1000 µS/cm na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi 50 µS/cm. Dok se u biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama zahteva provodljivost ispod 1 µS/cm, a nekad čak i ispod 0.1 µS/cm. Apsolutna čista voda ima provodljivost 0.055 µS/cm.

FILTERI ZA SMANJENJE ELEKTROPROVODLJIVOSTI VODE

elektroprovodljivost vode, demineralizacija vode

Za adekvatno konfigurisanje filtera za SMANjENjE ELEKTROPROVODLjIVOSTI neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

ELEKTROPROVODLjIVOST VODE - DOZVOLJENI / PREPORUČENI PARAMETRI

Voda za piće u Srbiji od skoro ima maksimalnu dozvoljenu vrednost 2000 µS/cm. Do skoro je gornja granica elektroprovodljivosti vode za piće bila 1000 µS/cm. Gazirane mineralne vode imaju EC od 1800-2500 µS/cm. Elektroprovodljivost vode je uzuzetno važan parametar za određivanje kvaliteta vode u poljoprivredi, na primer za zalivanje borovnice. U ovom konkretnom slučaju smatra se da je voda zadovoljavajućeg kvaliteta ako je vrednost EC manja od 500 µS/cm. Za pranje stakla (autoperionice ili industrija proizvodnje PVC stolarije) elektroprovodljivost vode je neprihvatljiva ukoliko prelazi 30 µS/cm (ostavlja "fleke"). Voda sa ovakvim parametrima spada u KLASU "3" Ph.EUR - European Pharmacopoeia. Za potrebe medicinskih i ostalih laboratorija neophodan je kvalitet vode čija elektroprovodljivost iznosi MANJE OD 1 µS/cm( klasa "2" po Ph.EUR - European Pharmacopoeia) ili čak MANJE OD 0.07 µS/cm (klasa "1" po Ph.EUR - European Pharmacopoeia).

Elektroprovodljivost vode čine pozitivni i negativni joni (katjoni i anjoni). Njihovo selektivno ukljanjanje iz vode smanjuje elektroprovodljivost EC, odnosno menja hemijski sastav vode. Ovaj proces naziva se DEMINERALIZACIJA ili DEJONIZACIJA vode. Demineralizacija može biti delimična ili potpuna - u zavisnosti od zahteva za kvalitom prečišćene vode.

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

Problemi sa vodom - Kategorije

FILTERI ZA BUNARSKU VODU - RAZLIČITA ZAGAĐENjA

arsen u vodi za piće

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE