ELEKTROPROVODLjIVOST VODE

elektroprovodljivost vode

Elektroprovodljivost vode


Elektro-provodljivost vode potiče od sadržaja rastvorenih soli. Jedinica mere električne provodljivosti je µS/cm (mikro Simens po santimetru) i predstavlja recipročnu vrednost električnog otpora u MOhm-ima (Mega Om), odnosno brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Gornja granična vrednost elektroprovodljivosti u vodi za piće je 1000 µS/cm na 20°C. U nekim tehnološkim procesima maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet iznosi 50 µS/cm. Dok se u biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama zahteva provodljivost ispod 1 µS/cm, a nekad čak i ispod 0.1 µS/cm. Apsolutna čista voda ima provodljivost 0.055 µS/cm.
kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode