Kiseonik kao oksidans -  HEMIKALIJE ZA TRETMAN KONDENZATA

Hemikalije za tretman napojne kotlovske vode uklanjaju rastvoren kiseonik i smanjuju koroziju u dotoku napojne vode štite opremu i smanjuju štetu koja može nastati agresivnim dejstvom rastvorenih materija u vodi. Ovim tretmanom hemikalije smanjuju količine metalnih oksida koje ulaze unutar kotla čime se štiti njegova unutrašnja površina i povećava efikasnost goriva. Hemijski tretman vode u kotlovskom sistemu produžava radni vek Vaše opreme, poboljšava prenos toplote i omogućava maksimalnu efikasnost proizvodnje pare. General Electric – Water & Process Technologies je razvio seriju specijalizovanih proizvoda za tretman: napojne kotlovske vode, kotlovske vode i kondenzata. Korozija može da ugrozi pouzdanost i bezbednost kritičnih delova kondenzatorskog sistema, prouzokujući povećane troškove održavanja, smanjujući vreme rada opreme, kao i umanjenje kvaliteta proizvoda. Ovi proizvodi pružaju zaštitu površine celog kotlovskog sistema od korozionog dejstva ugljene kiseline i rastvorenog kiseonika.
 

 Sacvengeri i pasivatori za kiseonik:

Control IS – neorganskog hemijskog sastava
Control OS – organskog hemijskog sastava
Optisperse – serija sa polimerima i fosfatima koji omogućavaju rad pod većim opterećenjem rastvorenih materija.

Steamate – serija proizvoda koja sadrži amine koji neutrališu agresivno dejstvo od pH kondenzata, smanjujući koncentraciju gvožđa i bakra u kondenzatu. Time se povećava kvalitet I količina kondenzata koji se može ponovo koristiti.

Objedinjena hemikalija za tretman kotlovske napojne vode koja sadrži sve prethodno navedene proizvode:


Optiguard – dozira se u napojnu vodu za kotao i deluje na sve uzročnike oštećenja opreme samog kotla, kao i pomoćnih cevovoda i razmenjivača toplote.


HEMIKALIJE ZA TRETMAN NAPOJNE KOTLOVSKE VODE


Hemikalije za tretman napojne kotlovske vode uklanjaju rastvoreni kiseonik i smanjuju koroziju u dotoku napojne vode. Time štite opremu od rupičaste „pitting” korozije uzrokovane rastvorenim kiseonikom, a time i smanjuju mogućnost kvara opreme i neplaniranih zastoja. Ovim tretmanom hemikalije smanjuju količine metalnih oksida koje ulaze u kotao čime se štiti njegova unutrašnja površina i povećava efikasnost iskorišćenja goriva.

 

HEMIKALIJE ZA TRETMAN KOTLOVSKE VODE


Hemikalije za tretman kotlovske vode održavaju unutrašnjost kotla čistom i minimiziraju uslove za pojavu korozije, smanuju pregrevanje površina i oštećenja na njima. Kontrola korozije i depozita povećava pouzdanost u radu, štiti opremu, smanjujući troškove održavanja i potrošnju goriva. Neke hemikalije dodatno smanjuju i mogućnost odnošenja vode parom (carry over) na taj način štiteći grejače i turbine za paru od mogućih oštećenja.

 

ČIŠĆENJE SISTEMA


Čišćenje sistema za grejanje i hlađenje hemikalijama koje omogućavaju uklanjanje taloga od rđe, kalcijumove tvrdoće i drugih produkata gvožđa sa površina razmenjivača toplote.
Ferroquest LP uklanja taloge kalcijum karbonata
Ferroquest FQ uklanja rđu i kamenac
Ferroquest tokom procesa čišćenja, takođe i pasivizira metalurgiju sistema i štiti materijale od korozije i začepljenja. Ferroquest vrši čišćenje pri neutralnom pH vrednosti i ne zahteva neutralizaciju u cilju bezbednog ispuštanja u kanalizacione sisteme.

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode