Jonoizmenjivačke smole - Ion Exchange Resin

Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom jonske izmene. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet hemijske pripreme vode. Jonoizmenjivačke mole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu jonske izmene.


Prema fizičkim karakteristikama, razlikuju se:

- Jonoizmenjivačke smole gel tipa – transparentne, boje ćilibara sa porama prečnika 0.5-1 mikrona
- Makroporozne jonoizmenjivačke smole su neprozirne, bež boje i sa porama prečnika i do 150 mikrona

 

Prema hemijskim karakteristikama, razlikuju se:

- Jako kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve katjone iz vode, uključujući i one iz baza i soli
- Slabo kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju samo katjone karbonatne (prolazne) tvrdoće vode
- Jako bazne anjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve anjone iz vode, uključujući i one iz kiselina i soli, kao i silicijumov jon
- Slabo bazne anjonske jonoizmenjivačke smole absorbuju jake kiseline, ali nemaju mogućnost uklanjanja silicijuma i ugljen dioksida.

 

U zavisnosti od vrste jona koji se iz vode uklanjaju, koriste se različiti tipovi jonske izmene.

Postupak omekšavanja vode je najzastupljeniji vid jonske izmene koji se koristi za uklanjanje jona kalcijuma (Ca2+) i magnezijuma (Mg2+) iz vode, tzv. uzročnika tvrdoće vode. U pitanju je proces neutralne jonske izmene, gde se joni Ca2+ i Mg2+ prevode u jone natrijuma (Na+).

Postupak demineralizacije vode podrazumeva uklanjanje svih u vodi rastvorenih jona (pomoću katjonske i anjonske izmene), dok se postupkom dekarbonizacije iz vode uklanjaju karbonatni i bikarbonatni joni.

Karakteristike jonoizmenjivačkih smola omogučavaju njihovu primenu i za specifične upotrebe poput uklanjanja organskih materija iz vode, kao i uklanjanja nitrata, borata i drugih u vodi nepoželjnih jona.

Jonoizmenjivačke smole - Izbor iz ponude

Resinex KW-8

Katjonska jonoizmenjivačka smola FOOD GRADE

Mix Bead

Mešana jonoizmenjivačka smola

EcoMix

specijalni jonoizmenjivački kokteli za filtraciju vode

Resinex NR-1

Uklanjanje Nitrata -

Resinex TPX-4500

Organic Scavenger -

Dowex HCR-S/S

Katjonska jonoizmenjivačka smola INDUSTRY GRADE

Kategorije