JACOBI RESINEX KW-8

Visoko kvalitetne Resinex katjonske jonoizmenjivačke smole u obliku sferičnih granula sa strogo ispoštovanom specificiranom granulacijom. Za proizvodnju Resinex jonoizmenjivačkih smola za široku primenu koriste se već potvrđene tehnologije proizvodnje u kombinaciji sa unapređenim procesnim tehnologijama.
 

Pažljivo odabrane sirovine omogućavaju pouzdan kvalitet i kontinuirano visoke performanse. Specijalni materijali visokog stepena čistoće izrađeni tako da zadovoljavaju specifične potrebe određenog procesa. Mali pad pritiska obezbeđen je pravilnom distribucijom granula. Odličan ukupni kapacitet specijalno dizajniran da obezbedi produženi radni vek filtracionih sistema.


Veoma kompaktne granule, omogućavaju maksimalnu otpornost na mehanička oštećenja i nagle promene osmotskog pritiska. Optimalna regeneracija i minimalni utrošak rastvora za regeneraciju – povećana ekonomičnost procesa.

 

Resinex KW-8 - jonoizmenjivačka smola za omekšavanje vode

Resinex KW-8 je je jedna od najkvalitetnijih jonoizmenjivačkih masa na svetskom tržištu. Proizvodi se u Nemačkoj. Savršena je za aplikacije tretmana vode kao što su omekšavanje, priprema za reverznu osmozu, hemijska priprema vode za kotlove isl. Može se koristiti u industrijskoj i kućnoj konfiguraciji za omekšavanje tvrde vode.


 

Resinex KW-8 - Bezbednosni aspekti

 Resinex KW-8 je savršeno bezbedan za upotrebu i rukovanje.


 


kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode