Kuglični napojni ventil 1/4

Napojni ventil koristi se za spajanje gradske vode sa sistemom za prečišćavanme vode. Montora se na nastavak, i iz njega se crevom za interkonekciju voda dovodi u aparat za vodu.

 • Ima kuglični ventil sa ručicom kojom regulišete poticije ON i OFF

 • port za crevo je 1/4"


Auto-stop ventil (kockica)

Ovaj ventil koristi se kod aparata za vodu sa membranom reverzna osmoza da mehanički zaustavi dovod vode u membranu kada se rezervoar napuni. Sastavljen je od klipnog dela i dve "gumice".

 • Kada jedna ili obe gumice stradaju, protok vode se ne zaustavlja, i voda iz predfiltera odlazi u sifon.

 • U ovakvim situacijama potrošnja vode drastično raste, predfilteri se nepotrebno prljaju i često se zagade do te mere da izgube funkciju, usled čega osmotska membrana može da strada.


Kućište filtera

Već dve decenije kućišta od 10 inch su svetski standard za kućnu filtracij vode. Ima različitih modela, koji na oko izgledaju slično ili isto, ali razlike mogu biti ogromne.

 • Jeftini uređaji imaju kućišta od loše plastike (reciklirana plastika ili plastika sa puno krede u sebi) koja se jako brzo habaju i može doći do neželjenih posledica

 • Gumice koje služe da zadihtuju spoj trebalo bi da su od silikona a ne od reciklirane gume.


Slavina za reverznu osmozu

Svakako važan detalj, jedini element uređaja za prečišćavanje vode sa reverznom osmozom koji se vidi je svakako slavina. Naš izbor je bio najkvalitetnija keramička slavina evropskog dizajna, sa "disk" uloškom.

 • Iako je čista voda za piće primarni razlog nabavke aparata za vodu, akcenat smo stavil i na sam izgled.


Šelna za otpadnu vodu

Namenjena je "spajanju" na sifon, sa portom za crevo 1/4", kojim se iz kućišta membrane reverzne osmoze ceo sistem "ispira" u otpad. Iako je naizgled nebitan, jako je važno kako i gde se spaja na sifon, jer u slučaju nestručne postavke može dovesti do zapušenja membrane reverzne osmoze.

 • Retko strada, nema pokretne delove.

 • Najčešće se kod montaže novog sifona ili cele nove sudopere stari ošteti ili ne izgleda lepo, pa ga klijenti ponekad menjaju.


Dovodni priključak 1/2cola 3/8cola 3/4cola


Rezervoar čiste vode

Kod filtera za vodu sa reverznom osmozom, rezervoar se sastoji od dve komore, od koje je jedna vazdušna a druga je za vodu. Kako voda ulazi u rezervoar, ona sabija dijafregmu i stvara pritisak pomoću kojeg kasnije izlazi napolje. Samim tim iako sistem trenutno ne filtrira vodu (na primer nema vode u gradskoj mreži), rezervoar najnormalnije isporučuje čistu vodu. (imate rezervu vode u slučaju havarije gradske mreže).

Kapacitet rezervoara direktno zavisi od pritiska u gradskoj mreži, varira od 5-10 litara.


Ventil rezervoara

Ventil rezervoara je konstruisan da po potrebi zatvara protok vode (i dovod i odvod) kroz sistem. U pitanju je kuglični ventil koji u zavisnosti od konstrukcije samog rezervoara moze imati "muški" ili "ženski" navoj 1/4".


Kućište RO membrane

Standardno kućište za kućne membrane ima 3 porta od 1/8" ima tri porta za vodu; dovod, izlaz za čistu vodu i izlaz za otpadnu vodu u sifon. Poklopac ima jednu ili dve gumice (crne ili silikonske), u zavisnosti od proizvođača.

 • Kućište mora biti jako precizno izliveno, jer inače sama membrana reerzne osmoze "ne naleže" dobro u svoje ležište, te se čista i otpadna voda mešaju.

 • Loša kućišta često stradaju od pritiska vode, graničnik koji deli čistu od otpadne vode se "pohaba" i voda počne da se meša unutar samog kućišta, pa iako je membrana sama po sebi ispravna, voda ne zadovoljava kriterijuma.


Regulator protoka - flow restrictor

Membrana stvara pritisak koji ne dozvoljava vodi iz predfilter da prođu kroz nju. Vodi je lakše da ide oko nje, direktno u sifon. Instaliranjem ovog otpornika, vodi je podjednako teško da prođe i kroz membranu i oko nje, pa reverzna osmoza može da "cedi" vodi i puni rezervoar.

 • Za različite pritiske koriste se različiti prigušivači protoka

 • Za različite membrane (50, 75 ili 100 GPD) koriste se različiti prigušivači protoka


Nepovratni ventil čiste vode

Namenjen blokiranju vraćanja čiste vode u membranu, usled povratnog pritiska. Kada on strada, auto stop ventil ne može da zatvori protok vode, i dolazi do neželjenog oticanja vode u sifon, prljanja predfiltera koji vremenom mogu da izgube apsorbcionu moć a sve to dovodi do habanja osmotske membrane ili njenog trajnog oštećenja.

 • Mogu biti "Upakovani" u formu konektora (kao na slici), ili u formi "in-line" jednosmernog poluprovodnika vode.

 • Kada je neispravan, ponekad dovodi do "šuštanja" u aparatu za prečišćavanje vode sa membranom reverzne osmoze.


Različiti elementi sistema (fitting)


In Line ventil za crevo

Kuglični ventil koji se koristi za spajanje dva creva od 1/4".

 • Koristi se za spajanje dva uređaja (npr. dispenzer za istakanje čiste vode i aparat za prečišćavanje vode sa membranom ili neki koji ima samo aktivni ugalj.

 • Može se koristiti i za ispiranje osmotske membrane (manual flush), kada se napravi "bajpas" oko flow restrictor-a (prigušivača pritiska).


Nosač filtera

Od kvaliteta i čvrstine nosača zavisi više nego što bi neko pomislio. Naime, jeftini, "meki" plastični nosači se "ugibaju" kada otvarate ili zatvarate kućišta predfiltera, i "cimaju" dupli nipl kojim su kućišta između sebe spojena. Vremenom (posle par servisnih zahvata) dupli nipl ili sam navoj u glavi kućišta popusti i počne da kaplje ili cure. Neophodno e da je nosač čvrst, metalni, sa jakim šrafovima koji drže kućišta fiksiranim. Metalni nosač je retko potrebno menjati, poekad se desi da voda koja se sliva iz sudopere (ako je sudopera stara) dovede do korozije nosača, pa se on menja iz estetskih razloga.


Buster pumpa - kompletna

Ova komponenta se dodaje sistemu kada je ulazni pritisak vode iz gradske mreže jako mali, odnosno nedovoljan da progura vodu kroz membranu Reverzne Osmoze i pokrene proces filtracije vode. Postavljanjem ovog dodatka obezbeđuje se pravilan rad sistema, kao i optimalna količina vode u rezervoaru.

Sistem se sastoji od nosača, adaptera za struju, same pumpe, ventila niskog i ventila visokog pritiska.


Buster pumpa - kompletna

Sastavni deo kompletne Buster pumpe, poznat i kao "sigurnosni ventil", zadatak mu je da ugasi pumpu kada u dovodu nestane vode.

 • Vremenom sam mehanizam može da se "pohaba", neophodno ga je zameniti novim.

 • Ukoliko ovaj ventil strada, pumpa radi "na prazno" - bez vode, što dovodi do njenog pregrevanja i trajnog prestanka sa radom.


Buster pumpa - kompletna

Sastavni deo kompletne Buster pumpe, reguliše njen rad, zadatak mu je da ugasi pumpu kada se rezervoar napuni.

 • Vremenom sam mehanizam može da se "pohaba", neophodno ga je zameniti novim.

 • Ukoliko strada, pumpa ne radi ili radi nion stop, što dovodi do njenog pregrevanja i trajnog prestanka sa radom.

Povetane kategorije


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE