HEMIJSKA PRIPREMA VODE - KONFIGURISANjE LINIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA

 omeksavanje vode triplex

Konfigurisanje linije za hemijski tretman vode - Hemijska priprema vode

Hydrolux konfiguracije za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje ultračiste demi vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu.

Dezinfekcija vode se može postići na više načina: fizičkim (prokuvavanjem, ultrazvukom), hemijskim sredstvima (kreč, elektrolitičko srebro, ozon, jod, persićetna kiselina i hlorisanje). Svi pobrojani postupci i sredstva, sem hlorisanja, su ili skupi ili neprikladni, pa retko dolaze u obzir za dezinfekciju većih količina vode za piće. Voda se takođe dezinfikuje korištenjem UV lampe. Ove konfiguracije sadrže po potrebi i mehaničke filtere za vodu.   

Otklanjanje Gvožđa i Mangana iz vode je čest proces hemijske pripreme vode. Omekšavanje vode bez prekida snabdevanja odnosno bez propuštanja sirove - tvrde vode dok se jonoizmenjivači regenerišu je imperativ u industriji. Takođe, linije za tretman vode često sadrže i reverznu osmozu.