Hemijska priprema vode - HPV

Demineralizacija vode, tretman vode, priprema vode za proizvodnju, omeksavanje vode, hemijska priprema vode HPV, reverzna osmoza, mehanička filtracija vode, omekšavanje vode automatskim katjonskim jonoimenjivačkim kolonama, demineralizacija vode tehnikom jonske izmene sa kolonom za poliranje vode,demineralizacija vode reverznom osmozom, dezinfekcija vode UV lampama ili doziranjem, hemijska priprema vode za pojedine industrijske / komercijalne procese, priprema vode za piće, hemikalije za tretman vode, jonoizmenjivačke smole.. 

Demineralizacija vode

Demineralizacija vode može se obavljati na dva načina. Savremena opcija za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon filtracije vode u bloku reverzne osmoze dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm.

Druga opcija - jonoizmenjivački demineralizatori vode koji se sastoje od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačima-ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli, a elektroprovodljivost vode se "spušta" na vrednost od 0 do 10 mS/cm.

Prečišćavanje bunarske vode

Bunarska voda u Srbiji, u zavisnosti od lokacije, uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Bunarska voda je izuzetno podložna mikrbiološkim zagađenjima. Da bi se pravilno dezinfikovala, neophodno je prvo opredeliti se za metodu, bilo UV ZRAČENjE vode ili DEZINFEKCIJA DOZIRANjEM HLORA..

 


Industrijska Reverzna Osmoza "Vega" 1000-2000 lit/h

Profesionalna klasa reverzne osmoze Hydrolux Vega namenjena je zahtevnim potrošačima sa besprekornom hemijski čistom vodom.

Konfiguracije se proizvode po potrebi, odnosno u skladu sa namenom i zadatim parametrima. Moguće koristiti LP, ULP odnosno membrane za desalinizaciju vode.

Izbor i broj membrana kao i izbor predtretmana odnosno post produkcije vode pripremljene ovakvim sistemom praktično nema ograničenje.

Aktivni ugalj - Karbonski filteri za vodu - Dehloracija vode

Aktivni ugalj je absorpcioni materijal velike poroznosti koji je u stanju da iz vode u sebe upije veliku količinu hemjskih zagađenja. Filteri sa aktivnim ugljem najčešće se koriste za uklanjanje hlora iz vode. Na tržištu postoji mnogo različitih granulacija i stepena čistoće.

Kućni filteri za vodu obavezno imaju barem jedan filter sa aktivnim ugljem. U ovakvim aplikacijama za prečišćavanje vode najčešće se koriste fabrički ulošci granuliranog ili blok uglja različitih dimenzija. Najčešći su standardni Active Carbon Block 10".

Aktivni ugalj se u industriji koristi za punjenje kolona namenjenih proizvodnji procesne vode. Tretmani voda aktivnim ugljem su neizbežni posle hlorisanja bunara, za uklanjanje viška hlora iz vode (rezidualni hlor). Povremenim kontraispiranjem (BackWash) ispuna se "presloži" tako da voda ravnomerno prolazi kroz slojeve ispune. Ovaj proces kontroliše se vremenski.

Nitrati, Amonijak, Organske materije

Nitrati - Nitriti u vodi

Sadržaj nitrata iznad dozvoljenih granica, osim izuzetno štetnog dejstva na ljudsko zdravlje, najčešće je znak zagađenja vode organskim supstancama koje mogu biti i fekalnog porekla. Za uklanjanje nitrata HYDROLUX preporučuje uređaji na bazi specijalnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon. Nakon zasićenja denitratizator se regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl.

Proces regeneracije je automatski, kontrolisan digitalnim RX upravljačkim ventilom koji je prethodno isprogramiran na osnovu stanja na lokaciji. Nitrati u vodi su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja.

Amonijak u vodi

Amonijak je kombinacija Azota i Vodonika formule NH3. Pri normalnoj temperaturi i pritisku Amonijak je gas. Toksičan je i korozivan prema pojedinim materijalima. Ima karakterističan miris. Amonijak za komercijalnu namenu zove se "bezvodni Amonijak" kako bi se razlikovao od rastvora Amonijum hidroksida koja se zove "kućni amonijak". Amonijak se lako otapa u vodi.

Za prečišćavanje Amonijaka iz vode Hydrolux koristi nekoliko različitih metoda. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Amonijaka odnosno kompletna hemijska analiza vode.

Organske materije - Utrošak KMnO4

Oprema za tretman vode - uklanjanje organskih materija - podrazumeva uređaj po konstrukciji sličan omekšivaču vode, sa drugačijom aktivnom ispunom (jonoizmenjivačkom smolom). Opremu ove namene generalno nazivamo Organic Scavenger.

Scavengeri spadaju u klasu konfiguracija za hemijsku pripremu vode poznatu kao jonoizmenjivači, koji neutralnom jonskom izmenom i adsorpcijom na jako baznoj makroporoznoj jonoizmenjivačkoj masi u Cl- / OH- obliku uklanjaju iz sirove vode makromolekule anjona huminskih i fulvo kiselina, odnosno boju vode.

Hemijski tretmani vode

Korišćanje različitih hemikalija u procesu hemijske pripreme vode - doziranje antiskalanta (tretman vode polifosfatima), hemikalije za čišćenje reverzne osmoze, pH..

Bilo da je u pitanju tretman napojne vode, procesna voda ili ponovna upotreba otpadne vode u sastavu naše hemijske linije nudimo proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema. Bez obzira na veličinu Vaše kompanije i izazovima sa kojima se susreće oblast industrije u kojoj radite, mi dajemo kompletna rešenja i za najteže probleme u hemijskom tretmanu vode.

 


Jonoizmenjivačke smole

Jonoizmenjivačke smole koriste se u tretmanima vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom jonske izmene. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet hemijske pripreme vode. Jonoizmenjivačke smole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu jonske izmene.

Prema Hemijskim karakteristikama dele se na:

  1. Jako kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve katjone iz vode, uključujući i one iz baza i soli ;
  2. Slabo kisele katjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju samo katjone karbonatne (prolazne) tvrdoće vode;
  3. Jako bazne anjonske jonoizmenjivačke smole koje uklanjaju sve anjone iz vode, uključujući i one iz kiselina i soli, kao i silicijumov jon;
  4. Slabo bazne anjonske jonoizmenjivačke smole absorbuju jake kiseline, ali nemaju mogućnost uklanjanja silicijuma i ugljen dioksida;
Jonoizmenjivačke smole

UV Sterilizacija vode - UV Lampe za vodu

UV lampe za vodu renomiranog Kanadskog proizvođača VIQUA STERILIGHT namenjene su za sterilizaciju vode na glavnoj cevi, na ulazu u objekat.

Ultravioletno germicidno zračenje (UVGI) je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto (UV) svetlo na dovoljno kratkoj talasnoj dužini da bi ubila mikroorganizme. Koristi se u velikom broju aplikacija, kao što je prehrambena industrija, tretmani vode i sterilizacija vazduha. Dezinfekcija vode ultraljubičasti (ultravioletnim) zracima je zapravo elektromagnetna radijacija na talasnoj dužini kraćoj od vidljive svetlosti. UV spektar razdvajamo na nekoliko segmenata: UVA (400-315 nm) ili dugotalasno, UVB (315-280 nm) ili srednjetalasno i UVC (<-280 nm) ili kratkotalasno (germicidno).