filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

MAGISTRALNI MEHANIČKI FILTER BIG BLUE 20 inch - 3+ m3/h - 1-20 micron

Jedan od najpopularnijih mehaničkih filtera svakako je BIG BLUE kapaciteta do 3.5 "kubika na sat" - sa priključcima 1 col. Savršen je za filtraciju ulazne vode u objekat kao jedini odnosno kao neki u nizu mehaničkih filtera za prečišćavanje peska isl. Kućište je kompatibilno i sa ulošcima za dehloraciju vode isl.

SAMOISPIRAJUĆI MEHANIČKI FILTER HYDRA-M 6-10 m3/h - 90 micron

Moćni samoispirajući filter italijanskog proizvođača ATLAS - HYDRA M kapaciteta 6 do 10 "kubika na sat" - sa priključcima 1 col odnosno 6/4 cola savršen je za filtraciju bunarske vode kao jedini odnosno kao prvi u nizu mehaničkih filtera za prečišćavanje peska isl. Osnovna rezolucija 90 mikrona, opciono 60 mikrona.


MEHANIČKI FILTER CINTROPUR NW32 5/4 cola - 6.5 m3/h - 1-300 micron

Mehanički filter belgijskog proizvođača CINTROPUR kapaciteta do 6.5 "kubika na sat" - sa priključcima 5/4 cola i rezolucijom od 1-300 mikrona savršen je za filtraciju bunarske vode kao jedini odnosno kao prvi u nizu mehaničkih filtera za prečišćavanje peska isl. Osnovna rezolucija 25 mikrona, perivi ulošci 150-300 mikrona. Opcija dodavanja drenažne slavine.KOMBINOVANjEM MEHANIČKIH FILTERA DO ŽELjENOG PROTOKA I REZOLUCIJE

Mehanički filteri niske rezolucije propuštaju mnogo nečistoće. Filteri visoke rezolucije se brzo prljaju, smanjuju protok ili ga zaustavljaju potpuno. Kombinacijom različitih filtera postiže se i kapacitet i finoća filtracije, a smanjuje se potreba za čestom zamenom uložaka.


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE