filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

KONFIGURACIJE ZA TRETMAN VODE

Prečišćavanje bunarske vode, uklanjanje Gvožđa Fe i Mangana Mn, Amonijaka ili Nitrata jedan je od najčešćih filtracionih procesa koji se obavljaju u pojedinim regijama Srbije i regiona. Hydrolux filteri vode takođe efikasno uklanjaju miris, mutnoću i boju.

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE