Kabinet - Kompakt omekšivač vode KRISTAL 18

OMEKŠIVAČ VODE KRISTAL 18 - kompaktan srednji omekšivač savršenih dimenzija za ugradnju u bilo koji prostor, zauzima malo mesta a "SLIM" proporcije dozvoljavaju da ga "zavučemo" na razna mesta. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode. Mogućnost povezivanja više uređaja u DUPLEX ili TWIN PARALLEL režim rada. Na raspolaganju su različite vrste jonoizmenjivačkih ispuna za različite namene.

 

Ovaj aparat za prečišćavanje vode od kamenca odlikuju niska cena, savršeni gabariti i krajnje jednostavna upotreba. Jonoizmenjivačka smola koja čini aktivnu ispunu kolone zapremine 18 litara automatski se regeneriše po iscrpljenom kapacitetu, a korisnik jednino treba da vodi računa da u kućištu ima dovoljno tabletirane soli.

 

Osnovna namena malog kompaktnog omekšivača vode - depurator KRISTAL 18 je ugradnja u manje objekte, kao i uklanjanje tvrdoće vode u sistemu sa reverznom osmozom, za manje komercijalne namene (veće laboratorija isl.).

 

Preporučuje se porodicama sa manjom potrošnjom vode (10-15 m3 mesečno), odnosno porodicama koje žive na lokacijama gde je index tvrdoće nešto niži - između 10 i 12 ˘dH.

 

Minimum zahteva za ugradnju

  • Optimalni pritisak za rad uređaja je 2 - 5 BAR
  • Ulazno/Izlazni priključak: 1", 3/4" (col)
  • Prethodno obezbeđeni BY-PASS ventili
  • Kanalizacija - Priključak na kanalizacioni odvod 1/2"
  • Priključak za struju 220-230V, 50-60Hz
  • Prostorija predviđena za instalaciju opreme zaštićena od spoljašnjih uticaja i temperaturnih ekstrema.
Priprema za ugradnju

Hydrolux Omekšivači vode - Kristal Serija

Za regeneraciju ispune po zasićenju se koristi tabletirana so NaCl.. Najveća prednost u odnosu na klasične omekšivače je potpuno automatski proces regeneracije. Uređaj poseduje upravljačku glavu kontrolisanu protokom, sa opcionom odloženom regeneracijom.

Uređaj se sastoji od mehaničkog predfiltera, kolone sa aktivnom ispunom koju kontroliše digitalno sistem i kućišta koje sve to objedinjuje, a ujedno je i posuda za tabletiranu so - solanka. Kolona uređaja širine 8" izrađena je od dvoslojnih kompozitnih materijala, gde je spoljni sloj na bazi epoksidnih smola sa staklenim vlaknima, a unutrašnji od polietilena i otporni su na koroziju, atestirani na pritisak od 10 bara.

Kabinet omekšivač vode Kristal 18

Oznaka modela: KRISTAL 18 Oznaka kontrolera: RX 63 ili RX 65
Ciklusni kapacitet: 72 °dh/m3 Protok: 0.8 - 1.2 m3/h
Prečnik kolone: r=206 mm (8") Tip jonoizmenjivača: Cation Exch Na+
Visina priključaka od poda (mm): 925 mm Max pritisak u koloni: 150psi 10,5 Bar
Osno rastojanje priključaka (mm): 70 mm Temperaturni opseg kolone: 1-50°C
Peak flow: 4 m3/h (1.11 l/s) Zapremina ispune u koloni: 18 litara
Dimenzije: 250 x 440 h=1330 (mm) Namena: kućna i komercijalna
Ukupna težina: 30 kg; Zapremina solanke: kućište - cca 65 lit
MAX Vacuum: 140 mm Hg negativan dovod/odvod: 3/4" ili 1,00"
Zapremina kolone: 23.60 lit Kanalizacioni priključak: 1/2"
Potrošnja soli: 4-5 kg / reg Napajanje: 220V
Pogledajte ostale "KOMPAKT" modele
MEHANIČKA PREDFILTRACIJA ZA UKLANjANjE PESKA!

Hydrolux preporučuje OBAVEZNO postavljenje mehaničke barijere pre svake opreme za omekšavanje vode odnosno bilo koji drugi profesionalni tretman vode. Pesak, rđa iz cevi, sitne mehaničke nečistoće isl. mogu relativno brzo oštetiti osmotske membrane ili smolu, kao i hardverske elemente, što rezultira zastojima u radu i skupim popravkama. Mehanički filteri variraju od 20-50 mikrona, 10 ili 20 inch, a postoji opcija ugradnje više kolona ili perivih mehaničkih filtera.

Kategorije