OMEKŠAVANjE VODE - PRINCIP RADA


Uklanjanje tvrdoće vode - kamenca jonsoizmenjivačima

Omekšivači vode zamenjuju "tvrde" minerale "mekim" mineralima kao što je natrijum ili kalijum. Činjenica da natrijum hlorid (kuhinjska so) koristimo za regeneraciju jonoimenjivačke smole za omešavanje vode dovodi u pitanje porast potencijalnih zdravstvenih rizika kod osoba koje pate od hipertenzije, bolesti bubrega ili hroničnih srčanih oboljenja. Kako je broj slučajeva hipertenzije u svetu u porastu, a broj dijeta sa naglaskom na smanjenje upotrebe natrijuma u ishrani raste, proizvođaci aparata za omekšavanje vode počeli su da koriste kalijum hlorid kao alternativu natrijum hloridu.

Rešenje za ovakve slučajeve je krajnje jednostavno, na ulazu u objekat postavlja se omekšivač vode a na mestu odakle se uzima vode za piće i kuvanje postavlja se mala kućna reverzna osmoza, savršen uređaj za izbacivanje svih vrsta soli iz vode.

OMEKŠIVAČI VODE ne zahtevaju redovno održavanje, sve što je potrebno je da u sistemu za regeneraciju jonoizmenjivača ima dovoljno reagensa - tabletirana so.

Princip rada omekšivača za vodu

OMEKŠIVAČI VODE koriste namensku masu koji služi za zamenu "jona" kalcijuma i magnezijuma jonima natrijuma i kalijuma poznatu kao specijalna smola za jonsku izmenu, masa za jonsku izmenu ili jonoizmenjivačka smola.

 

Princip regeneracije omekšivača vode

Da bi se izvršila jonska zamena (izmena), voda za kuću prolazi kroz kućište sa smolom sačinjenom od sitnih plastičnih kuglica. Kuglice su prekrivene jonima natrijuma ili kalijuma. Kako voda prolazi pored njih, oni menjaju mesta sa jonima kalcijuma i magnezijuma. Pre ili kasnije, kuglice sadrže samo jone kalcijuma i magnezijuma, a proces omekšavanja vode prestaje. Tada se pokreće regeneracija jonske mase.

Da bi se regenerisala, masa mora da povrati svoje jone natrijuma tako što se natapa slanim rastvorom tabletirane soli koja je bogata natrijumom ili kalijumom.

Po završetku ove faze, kalcijum, magnezijum prljavština i sediment se ispira iz mase u kanalizaciju u procesu koji se naziva KONTRAISPIRANjE ili ISPIRANjE.

Finalna faza je ispiranje kućišta sa masom (smolom) svežom vodom i dopunjavanje rezervoara za tabletiranu so da bi bio spreman za sledeći ciklus.

Ukoliko nije duplex, automatski omekšivač vode se programira da vrši regeneraciju u zadato vreme, kada ne ometa normalne aktivnosti na lokaciji  (na primer utorak u pola tri ujutru). 

aparati za vodu cene,omeksavanje vode,omeksivac vode

Koliko koštaju OMEKŠIVAČI VODE?

Cena aparata za OMEKŠAVANjA VODE varira od konfiguracije, tipa ili protoka. Automatski omekšivač vode je najskuplji, cene se kreću od 700 € do nekoliko hiljada. Neki od najpopularnijih kućnih modela bez usluge instalacije koja se obično naplaćuje posebno koštaju oko 900 €. (cene su navedene provizorno, radi sticanja predsatve o generalnom stanju na tržištu).

 

Gde se OMEKŠIVAČ VODE ugrađuje?

Omekšivač vode se instalira na ulazu vode u kuću. Samu instalaciju trebalo bi da izvede lice sa iskustvom. Ukoliko želite da razdvojite TVRDU I MEKU vodu, potreban je odvojen system cevi za hladnu vodu. Postrojenje mora biti instalirano na sobnoj temperaturi od +5 do +40?C. Temperatura sirove ulazne vode ne sme da pređe vrednost od +30?C. Oprema ne sme da se instalira u prostoriji u kojoj ima prašine ili vlage. Ugrađena oprema mora biti zaštićena od smrzavanja, radijacije i toplote.

  omeksavanje vode,omeksivac za vodu,cena omeksivaca za vodu   

Koji su radni parametri za omekšavanje vode?

Uređaj za omekšavanje vode se koristi u industriji i domaćinstvima. Da bi omekšivači na bazi jonske izmene mogli bezbedno da rade, neophodno je da napojna voda ima određene karakteristike:

Sadržaj taloga max. 0.5 mg/l
Utrošak KMnO4 max. 8 mg/l
Sadržaj gvožđa i mangana max. 0.05 mg/l
Temperatura max. 35?C
Potrebni mrežni pritisak (radni pritisak) 2.5 - 5 bara
Nije dozvoljeno prisustvo masti i ulja u vodi.
  

Kako se OMEKŠIVAČ VODE održava?

Iako većina OMEKŠIVAČA VODE zahteva jako malo pažnje i održavanja a trajaće godinama – povremeno se mogu javiti problem.

Da bi obezbedili da vaš omekšivač za vodu nesmetano radi, trebalo bi da se regeneriše makar jednom nedeljno što će obezbediti njegovu dugovečnost. Ako vaš omekšivač vode ne radi dobro, obratite pažnju na sledeće stavke:

Pogledajte da li ima naslaga soli u posudi za tabletiranu so. Ako se formirala “korica”, uklonite je usisivačem, operate deterdžentom i vodom i dobro isperite.

Ako vaša voda sadrži gvožde (Fe), proverite da li ima naslaga gvožđa u jonoizmenjivačkoj masi. Ako je ima, koristite rastvor za uklanjanje gvožđa da očistite omekšivač za vodu.

Proverite upravljački ventil (injector za kućište mase). Ako je zapušen naslagama “prljave soli”, uključite “BAJPAS” i pokrenite ručnu regeneraciju, po potrebi očistite injektor rastvora. (preporučuje se profesionalno lice)

Prilikom odabira OMEKŠIVAČA ZA VODU uzmite u obzir koliko vode troši za jednu regeneraciju. U najvećem broju slučajeva, jedna regeneracija nedeljno zadovoljava potreba prosečne četvoročlane porodice.

 

 

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode