filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

Omekšavanje vode - jednostavno rešenje za uklanjanje kamenca

Tvrda voda sadrži mnogo kalcijuma i/ili magnezijuma — dva “tvrda” minerala koji izazivaju skupljanje “tačkica” na staklu , hvatanje “naslaga” na kuhinjskim slavinama i u kupatilu na tuš-bateriji. Omekšavanje vode je hemijski proces zamene "tvrdih minerala" poput Kalcijuma ili Magnezijuma mekšim mineralima kap što su Natrijum ili Kalijum. Ovaj proces obavlja se automatski, u realnom vremenu, u koloni koja podseća na bocu za varenje a u kojoj se nalazi posebna jonoizmenjivačka ispuna koja na sebe "prima" jone kalcijuma dok "otpušta" jone natrijuma. Kada se ispuna zasiti, pokreće se proces regeneracije koji vraća jone Natrijuma na ispunu dok se Kalcijum i Magnezijum ispitaju u kanalizaciju.


tvrdoca vode, kamenac u vodi, tvrda voda

Omekšavanje vode je proces uklanjanja "tvrdih" minerala iz vode kojim se dobija omekšana odnosno meka voda"

Omekšavanje vode - Osnovni princip rada

Za omekšavanje vode bilo u kućnim ili komercijalnim aplikacijama koriste se OMEKŠIVAČI VODE (jonoizmenjivački filteri), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode.

Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli ispuna se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode. U koloni za omekšavanje voda protiče kroz jonsku masu odozgo na dole (u istom smeru ide i slana voda potrebna za regeneraciju) te se ovakav uređaj naziva istostrujni.

Regeneracija jonske mase se pokreće na osnovu proizvedene količine omekšane vode (zapreminsko upravljanje) koju kontroliše upravljački kontroler. Za regeneraciju se koristi slana voda (NaCl - kuhinjska so koja je bogata Natrijumom). Uvlačenje slane vode iz solanke se obezbeđuje injektorskim putem, a solanka je otvorena posuda bez pritiska.

Prilikom regeneracije se koristi 240 grama tabletirane soli / 1 lit jonske mase. Slana voda se potom iz kolone eliminiše sporim pa potom brzim ispiranjem, odnosno završava u kanalizaciji. Proces regeneracije se završava dopunom posude za slani rastvor potrebnom količinom vode za narednu regeneraciju.

Regeneracija jedne kolone traje od 1-2 sata, u zavisnosti od dimenzija opreme. Svi procesi rada odnosno regeneracije sistema su automatski. Omekšavanje vode često se koristi u kućnim uslovima, kao i kod obrade vode za industrijsku upotrebu, u pripremi rashladne ili napojne vode, te u prehrambenoj industriji proizvodnji piva i bezalkoholnih pića.

Princip regeneracije omekšivača vode

Da bi se izvršila jonska zamena (izmena), voda za kuću prolazi kroz kućište sa smolom sačinjenom od sitnih polimerskih kuglica. Kuglice su prekrivene jonima natrijuma ili kalijuma. Kako voda prolazi pored njih, oni menjaju mesta sa jonima kalcijuma i magnezijuma. Pre ili kasnije, kuglice sadrže samo jone kalcijuma i magnezijuma, a proces omekšavanja vode prestaje. Tada se pokreće regeneracija jonoizmenjivačke smole.

Da bi se regenerisala, masa mora da povrati svoje jone natrijuma tako što se natapa slanim rastvorom tabletirane soli koja je bogata natrijumom ili kalijumom.

Po završetku ove faze, kalcijum, magnezijum prljavština i sediment se ispira iz mase u kanalizaciju u procesu koji se naziva KONTRAISPIRANjE ili ISPIRANjE.

Finalna faza je ispiranje kućišta sa masom (smolom) svežom vodom i dopunjavanje rezervoara za tabletiranu so da bi bio spreman za sledeći ciklus.

Ukoliko nije duplex, automatski omekšivač vode se programira da vrši regeneraciju u zadato vreme, kada ne ometa normalne aktivnosti na lokaciji (na primer utorak u pola tri ujutru).

Koliko koštaju OMEKŠIVAČI VODE?

Cena aparata za OMEKŠAVANjA VODE varira od konfiguracije, tipa ili protoka. Automatski omekšivač vode je najskuplji, cene se kreću od 600 € do nekoliko hiljada. Neki od najpopularnijih kućnih modela bez usluge instalacije koja se obično naplaćuje posebno koštaju oko 900 €. (cene su navedene provizorno, radi sticanja predsatve o generalnom stanju na tržištu).

Gde se OMEKŠIVAČ VODE ugrađuje?

Omekšivač vode se instalira na ulazu vode u kuću. Samu instalaciju trebalo bi da izvede lice sa iskustvom. Ukoliko želite da razdvojite TVRDU I MEKU vodu, potreban je odvojen system cevi za hladnu vodu. Postrojenje mora biti instalirano na sobnoj temperaturi od +5 do +40?C. Temperatura sirove ulazne vode ne sme da pređe vrednost od +30?C. Oprema ne sme da se instalira u prostoriji u kojoj ima prašine ili vlage. Ugrađena oprema mora biti zaštićena od smrzavanja, radijacije i toplote.

meksavanje vode,omeksivac za vodu,cena omeksivaca za vodu

Koji su radni parametri za omekšavanje vode?

Uređaj za omekšavanje vode se koristi u industriji i domaćinstvima. Da bi omekšivači na bazi jonske izmene mogli bezbedno da rade, neophodno je da napojna voda ima određene karakteristike:

Sadržaj taloga max. 0.5 mg/l

Utrošak KMnO4 max. 8 mg/l

Sadržaj gvožđa i mangana max. 0.05 mg/l

Temperatura max. 35?C

Potrebni mrežni pritisak (radni pritisak) 2.5 - 5 bara

Nije dozvoljeno prisustvo masti i ulja u vodi.

Kako se OMEKŠIVAČ VODE održava?

Iako većina OMEKŠIVAČA VODE zahteva jako malo pažnje i održavanja a trajaće godinama – povremeno se mogu javiti problem. Da bi obezbedili da vaš omekšivač za vodu nesmetano radi, trebalo bi da se regeneriše makar jednom nedeljno što će obezbediti njegovu dugovečnost. Ako vaš omekšivač vode ne radi dobro, obratite pažnju na sledeće stavke: Pogledajte da li ima naslaga soli u posudi za tabletiranu so. Ako se formirala “korica”, uklonite je usisivačem, operate deterdžentom i vodom i dobro isperite. Ako vaša voda sadrži gvožde (Fe), proverite da li ima naslaga gvožđa u jonoizmenjivačkoj masi. Ako je ima, koristite rastvor za uklanjanje gvožđa da očistite omekšivač za vodu. Proverite upravljački ventil (injector za kućište mase). Ako je zapušen naslagama “prljave soli”, uključite “BAJPAS” i pokrenite ručnu regeneraciju, po potrebi očistite injektor rastvora. (preporučuje se profesionalno lice) Prilikom odabira OMEKŠIVAČA ZA VODU uzmite u obzir koliko vode troši za jednu regeneraciju. U najvećem broju slučajeva, jedna regeneracija nedeljno zadovoljava potreba prosečne četvoročlane porodice.

Omekšavanje vode - Kategorije


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE