Reverzna osmoza - Reverzibilna osmoza

Reverzna osmoza, takodje poznata i kao povratna osmoza, reverzibilna osmoza ili osmoza vode je skoro savršen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode. Reverzna osmoza se koristi za prečišćavanje vode i odstranjivanje neorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode. Tako se dobija kvalitet vode za piće koji zadovoljava sve standarde. Nakon poznatih načina prečišćavanje vode industrijskom filtracijom (gradski vodovod i fabrike), prokuvavanjem i hlorisanjem, došlo se do tehnički skoro savršenog načina filtracije vode, koji gotovo od svake zagađene voda može načiniti zdravu vodu.  Osmotske membrane koje se koriste u ovom postupku imaju toliko sitne otvore da kroz njih mogu proći gotovo samo molekuli čiste vode, a sve nečistoće ostaju na membrani i izbacuju se preko odvoda kao tehnička otpadna voda. Ovakvim načinom filtracije vode dobija se voda za pice visokog kvaliteta koja se može koristiti i u medicinske odnosno laboratorijske svrhe. U ovom procesu se koristi polupropusna membrana koja propusta tečnost koja se prečišćava, istovremeno odbacujući ostale sastojke.

Reverzna Osmoza - Kategorije

  • Kućna Reverzna Osmoza — najzastupljeniji filteri za vodu namenjeni kućnim aplikacijama. Najčešće se montiraju ispod sudopere, kapaciteta do 10 litara na sat..
  • Komercijalna Reverzna Osmoza obuhvata široku paletu prozvoda kapaciteta od 50 do 250 litara na sat, sa ULP ili LP membranama koje u zavisnosti od konfiguracije mogu izgledati dosta različito.
  • Industrijska Reverzna Osmoza podrazumeva seriju uređaja kapaciteta od 200 litara na sat pa na dalje.. Ovakva reverzna osmoza konfiguriše se prema konkretnom zahtevu, i prema priloženoj analizi napojne vode.
  • Desalinizacija vode - reverzna osmoza sa mehaničkim predtretmanom koja radi na izuzetno visokim pritiscima, sa posebnim membranama koje su u stanju da iz morske vode izbace so i ostale primese.

Reverzna Osmoza - Osmotska membrana


Reverzna osmoza svoju glavnu primenu nalazi u komercijalnoj i industrijskoj filtraciji vode, kao jedan od neophodnih "koraka" za dobijanje procesne vode visokog kvaliteta. Manji komercijalni aparati kapaciteta 50-100 litara čiste vode na sat su relativno jeftini kako pri nabavci tako i u eksploataciji. Održavanje nije komplikovano, a ukoliko su neophodni predtretmani pravilno konfigurisani (mehanička filtracija vode,omeksavanje vode..) radiće dugo i pouzdano. Dodavanjem kolone za "poliranje vode" (MixBead) dobija se hemijski savršeno čista voda elektroprovodljivosti ispod 1 mikrosimens / cm3.

Osmotske stanice velikog kapaciteta se konfigurišu sa profesionalnim membranama reverzne osmoze. Rade na ultraniskim, niskim i visokim pritiscima. Jedna od primena ovakvih sistema je i desalinizacija morske vode.


Aparat za vodu REVERZNA OSMOZA su prvobitno usavršili američki naučnici nakon Drugog svetskog rata, a početkom razdoblja hladnog rata korišćena je za filtriranje vode u podmornicama. Vlada SAD-a počela je investirati stotine miliona dolara u cilju pronalaska najbolje metode tretiranja i prečišćavanja pitke vode kao mere predostrožnosti u slučaju napada hemijskim i biološkim oružjem.

Tokom šezdesetih godina tehnologija obrnuta osmoza koristila se isključivo u vojne svrhe. 1962 godine, vlada SAD-a gradi prva postrojenja dnevno proizvodeći 3.000 litara vode, isključivo za potrebe vojnog osoblja. Danas obrnuta (reverzna) osmoza ostaje metoda koja najvise doprinosi zdravom nacinu življenja, a ujedno omogućava ekonomsko gazdovanje resursima vode, pa se stoga ovaj izum smatra jednim od najvećih tehnoloških prekretnica u ovom veku.

Ukratko, reverzna osmoza, iako jedna od najjednostavnijih tehnologija za dobijanje ultra-čiste vode, jedna od najisplativijih i svakako jedna od najrevolucionarnijih metoda dvadesetog veka nije ništa drugo nego mehaničko "sito", koje ukoliko se pravilno pusti u rad (poštujući tehničke parametre za funkcionisanje) i redovno stručno održava uz relativno male investicije postaje značajan faktor uštede i podizanja nivoa kvaliteta života.

Kategorije