TRETMANI VODE - PEŠČANI FILTERI VELIKOG PROTOKA

 

Peščani filteri

U peščanim filtracionim uređajima koristi se kvarcni pesak sa granulacijom od 0,7 do 1,5 mm, koji se menja svake 2 do 3 godine. Peščani filter treba ispirati kada se pritisak u filtracionom uređaju popne za 0,1 do 0,2 bara, odnosno ispirati ga svakih 7 dana. Ispiranje se vrši jednostavnim okretanjem kontrolnog ventila. Peščani filter zatvorenog tipa uglavnom se upotrebljava za odstranjivanje mehaničkih čestica (odstranjivanje grubo disperznih materija u vidu čestica veličine 0,1mm) koje plivaju, lebde ili se talože u vodi. Koristi se uglavnom kao brzi filter za filtriranje voda za kotlarnice, otvorene i zatvorene bazene i industrijska postrojenja.

Mehanička filtracija - Peščani filteri

Peščani filter predstavlja osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendovane i dispergovane u njoj i tako vrši delimično izbistravanje vode. Peščana ispuna ostvaruje se sa više slojeva kvarcnog peska različitog granulometrijskog sastava. U cilju kvalitetnije i brze filtracije često koristimo i filtracione materijale koji omogućavaju visok stepen prečišćavanja u rigoroznijim uslovima. Peščani filteri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune od različitih granulacija kvarcnog peska. Dispergovane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja peščane ispune.

 

  

Brzi peščani filteri - Bazenska voda

Osnovni elementi svakog bazena su mehanički-peščani filteri koji vrše mehaničko prečišćavanje vode. Recirkulaciona pumpa koja obezbeđuje cirkulaciju bazenske vode počevši od ulaza u bazen kroz bazenske dizne ili mlaznice, pa zatim izlaza iz bazena kroz skimer ili preko preliva, sve do hidromašinske sale gde se vrši filtriranje bazenske vode i njeno hemijsko tretiranje. Hemijska ispravnost bazenske vode je od presudnog značaja i nju obezbedjuju hemijski dozatori.Odabir filtera prema opterećenosti bazena za privatnu upotrebu:

 

Q = V:t (m3/h)

 

V = kapacitet bazena
t = vreme rada cirkulacione pumpe

Vreme rada pumpe zavisi od opterećenosti bazena i deli se na:


malo - manje od 4 člana
prosečno - 4 do 5 članova porodice, plus 1 do 3 gosta
puno - više od 6 članova porodice, plus dodatni gosti

 

Ne preporučuje se filter slabiji od 5 m3/h, a ako postoji grejač vode, onda manji od 10 m3/h. Da bi grejač ili izmenjivač funkcionisali, minimalni protok je 10 m3/h.

 

Brzi peščani filteri - Digitalna kontrola

Kolona sa ispunom kvarcni pesak takođe se u pojedinim slučajevima koristi kao grubi mehanički filter u sklopu za hemijsku pripremu vode. Kontraispiranje se programira u zadatom vremenskom intervalu (terminu), tako da ne ometa normalno snabdevanje vode. Upravljački ventili su najčešće vremenski, a ispiranje je setovano jednom u sedam dana.