PREČIŠĆAVANjE VODE - Kućni prečišćivači vode

Zaslužujemo bolje!

Voda za piće se obično distribuira gradskom ili regionalnom mrežom za snabdevanje gde može doći do kontaminacije. Većina gradova i naselja ima neku vrstu sistema za prečišćavanje vode koji filtrira njihovu vodu i dezinfikuje je pomoću hemikalija (kao što su hlor ili hloramin) kako bi je učinio sigurnom za korištenje kod kuće. Obično se tih hemikalija dodaje mnogo više nego je potrebno, da bi se voda bakteriološki sačuvala od vodovoda do vas (dok putuje kroz sistem cevi). Ali iako prečišćavanje može uništiti pojedine štetne mikroorganizme, postupak dezinfekcije može rezultirati pojavom nusproizvoda dezinfekcije:

TRIHALOMETANI (THM) - HALOKETONI - HALOACETILNITRILI - HLOROPIKRIN...

Posle postupka obrade voda kreće na put ka vašoj slavini kroz kilometre i kilometre cevi koje su napravljene od različitih materijala i u raznim su fazama strukturalnog integriteta.. Detaljnije..

Rešenja u skladu sa zahtevom - od analize vode do puštanja u rad

Na osnovu zahteva, bilo da je u pitanju kućni filter za prečišćavanje vode ili industrijska hemijska priprema vode, na osnovu parametara na lokaciji i hemijske odnosno mikrobiološke analize, zahtevanog protoka i same namene postrojenja Hydrolux na sebe preuzima besplatnu izradu projekta sa brzom isporukom opreme, puštanjem u rad sa "fine tuning" opcijom, obukom klijenata i vrhunskom tehničkom podrškom u i van garantnog roka.
 

 

Opis rada uređaja za prečišćavanje vode

Osnovni princip rada ovog uređaja ili aparata za prečišćavanje vode zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Voda iz vodovodne mreže ulazi u aparat za vodu-u prvi filter sa polipropilenskom membranom (5 mikrona), koji mehaničkim putem odstranjuje zemlju, blato, krupniji i sitniji pijesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 5 mikrona. Zatim voda ide u drugi filter - tip "Carbon" sa aktivni ugalj visokog kvaliteta, koji hemijskim putem apsorbuje hlor,hlor-fenol, organske materije isl.. Nakon toga voda ulazi u treći filter - tip PX-01. Iz trećeg filtera voda ulazi u glavni filter-membranu (osmoza vode - reverzna osmoza, REVERZIBILNA-REVERS OSMOZA). Usled delovanja pritiska vode, osmotska membrana čisti vodu od jedinjenja soli, teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona. Iz glavnog filtera prečišćena voda, dotokom regulisanim sa automatskim stop ventilom, ulazi u rezervoar pod pritiskom. Pritiskom na posebno instalisanoj slavini voda iz rezervoara ide u krajnji ugljeni- filter (Post filter), koji poboljšava ukus vode za piće, pre direktnog konzumiranja sa posebne slavinice. Odstranjena nečistoća u formi tzv. prljave vode ističe iz filtera posebnim priključkom na sifon u kanalizaciju (sistem se ispira sam). Konfiguraciju je lako moguće proširiti mineralizatorom, magnetnim filterom ili UV lampom čija je namena dodatna dezinfekcija vode.
 

preciscavanje vode, filteri za vodu
   

 

 

Zagadjivači vode mogu biti:


-  hemijski (kiseline, alkalije, razne soli, pesticidi, deterdženti, fenoli i dr.)
-  biološki (bakterije, virusi, alge, fekalije, lignini i dr.)
-  fizički (toplota, boja, miris, radioaktivnost, rđa iz cevi, čvrste materije, pesak, mulj i sl.).

Zagadjenje vode za piće može biti mineralnog, organskog ili mešovitog porekla. U mineralna zagadjenja spadaju pesak, glina, rastvorene mineralne soli (tvrdoća vode), kiseline, baze i dr. Organska zagadjenja mogu biti biljnog, ljudskog ili životinjskog porekla. Zagađenja u vodi se javljaju u obliku rastvora, koloida i suspenzija. Sadržaj pojedinih materija u vodi se najčešće izražava u mg/l (ppm). Retke su supstance koje u vodi izazivaju trenutno trovanje, ali su na duže staze sve izuzetno opasne.
 

Kućni ugradni filteri za prečišćavanje vode sa posebnom slavinom su najpraktičnji način za prečišćavanje vode. Najbolji uredjaji za preciscavanje vode su aparati za vodu koje pokreće reverzna osmoza. Aparat za preciscavanje vode na slici je najbolje konfigurisan proizvod za preciscavanja vode. Ima minimum 5 različitih filtera za vodu, koji svaki za sebe eliminiše pojedinu vrstu zagađenja vode za piće. Srce sistema je reverzna osmoza, membrana koja posle "grubih" koraka prečišćavanja vode otklanja najsitnije čestice koje su uglavnom i najopasnije po zdravlje-teške metale, mineralne soli, viruse ili bakterije.
Aparat za vodu - FILTER ZA VODU RO TRADITIONAL 50 GPD napravljen je u EVROPSKOJ UNIJI, od najkvalitetnijih materijala odobrenih od strane NSF-a, sa akcentom na sirovinski sastav i strukturalni integritet komponenti, a proizvod je savršeno čista voda za piće i kuvanje. Mnogi proizvodi na tržištu vizuelno podsećaju jedni na druge, ali razlike su OGROMNE!

   
   
kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode