filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

FILTERI ZA VODU HYDROLUX

Filteri za vodu su osnovna delatnost kompanije Hydrolux iz Beograda. U ponudi imamo SVE, od kućnih filtera za pripremu vode za piće i kuvanje, filtere za omekšavanje vode, opremu za hlorisanje vode, filtere za laboratorijusku deminerlizaciju vode, zahtevne industrijske aplikacija za tretman vode, filtere za bunasku vodu, UV lampe za vodu itd.

Filteri za vodu postali su deo svakodnevice, jer su zagađenja (hemijska zagadjenja, stare cevi, zagadjene reke..) sve prisutnija i nemaju tendenciju smanjenja.

HYDROLUX je osnovan 2005 godine, iz sebi ima hiljade zadovoljnih korisnika iz svih segmenata kao i impresivnu referentnu listu..

Odaberite za sebe najbolje, odaberite HYDROLUX FILTER ZA VODU!


90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895

RAZBIJAMO !


FILTERI ZA VODU KUĆNI PROGRAM

Kućni filteri za vodu sa membranom reverzne osmoze koji se najčešće pozicioniraju u sudoperi već deceniju su najpraktičniji kao i najjeftiniji vid prečišćavanja vode za potrebe pića i kuvanja. Reverzna osmoza nije jedina ali je najbolja tehnologija za ovu namenu. Nabavkom RO filtera za vodu prestaje potreba za kupovinom i donošenjem flaširane vode, smanjuju se troškovi i sistem se vrlo brzo sam otplaćuje.


REVERZNA OSMOZA ISPOD SUDOPERE

reverzna osmoza ispod sudopere

Kućni filteri za vodu ispod sudopere predstavljaju standardno rešenje za dobijanje vode za piće po niskoj ceni. Na internetu ima puno ponuda, slike su gotovo identične ali su razlike ogromne! Kupujte kod stručnjaka za vodu, ne kod poreprodavaca jeftine plastike.

Tradicionalni RO filteri

KUĆNI PREČIŠĆIVAČI VODE TRIDENT

precistac vode, kucni filteri za preciscavanje vode

Filteri za vodu HYDROLUX TRIDENT kapaciteta 40-60 lit/h spadaju u komercijalnu klasu prečistača vode i koriste se kako u kućninim tako i u komercijalnim uslovima. Najčešći korisnici su restorani, kancelarije sa više zaposlenih isl.

Reverzna osmoza TRIDENT

FILTERI ZA VODU DIGITAL

digitalni filteri za vodu, preciscivaci vode, reverzna osmoza

Ekskluzivni kućni filteri za vodu HYDROLUX CRISTALLE sa rezervoarom integrisanim u kućište i digitalnim kontrolerom koji reguliše rad sistema i optimizuje eksploataciju za maksimalan učinak odnosno vrhunski kvalitet vode.

Ekskluzivni digitalni filteri

NAMENSKI FILTERI ZA VODU

MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

mehanicki filteri za vodu, mehanicka filtracija vode

Mehanički filteri za vodu su osnovni vid filtracije, koriste se kao magistrlni filteri za uklanjejnje peska, mulja, blata isl. Ovi filteri mogu biti perivi, jednokratni, različitih kapaciteta.

MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

FILTERI ZA KAMENAC

vodeni kamenac koji se nahvatao na staklenu čašu

Tvrda voda formira vodeni kamenac. Filteri za omekšavanje vode (omekšivači vode) uklanjaju tvrde minerale i onemogućavaju formiranje kamenca. Hydrolux filteri za omekšavanje vode obuhvataju preko 50 modela.

KAMENAC STOP !

FILTERI ZA TUŠIRANjE

filteri za tuširanje

Uklanja hlorna jedinjenja iz vode, čuva vašu kožu i kosu, oslobađa negativne jone - antioksidanse, poboljšava razmenu kiseonika u plućima, emituje FAR INFRARED zrake, oslobađa značajnu količinu vitamina C..

FILTERI ZA TUŠIRANJE

Kada bi imali Alternativu, mnogi ljudi bi prestali da kupuju i nose flaširanu vodu !


HYDROLUX KOMERCIJALNI FILTERI ZA VODU

Omekšavanja vode, reverzna osmoza, demineralizacije vode, mehanička filtracija vode, konfiguracija HPV linije za kondicioniranje vode u skladu sa zahtevom, demanganizacija, deferizacija, sterilizacije, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode-hemijska priprema vode.


KOMERCIJALNE APLIKACIJE

OMEKŠAVANjE VODE

Tvrdoća vode - Kamenac

omeksavanje vode, omeksivaci vode, omeksivaci za vodu

Hydrolux je sinonim za omekšavanje vode u Srbiji i regionu. Kabinet omekšivači za vodu ili jonoizmenjivači za tretman vode u industriji. Omekšivači za vodu imaju širok spektar primene u mnogim tehnološkim i proizvodnim procesima. Omekšavanje vode je takođe neophodno u svim konfiguracijama koje sadrže opcije poput reverzna osmoza ili ultrafiltracija.

OMEKŠAVANjE VODE Detaljnije

Omekšivači vode - Monostand

omeksavanje vode, filteri za kamenac

Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

STANDARDNI OMEKŠIVAČI VODE

Kućni omekšivači vode

omeksavanje vode, tvrda voda

Kompaktni modeli omekšivača su konstrukcijski isti kao i bilo koji drugi omekšivač vode, samo su sve komponente objedinjene u jednom kućištu (cabinet ili kompakt verzija). Jedina razlika je što kabinet omekšivači vode tabletiranu so neophodnu za regeneraciju rastapaju u samom kućištu, odnosno ceo prostor u kućištu je zapravo solankla (posuda za reagens).

KOMPAKTNI OMEKŠIVAČI VODE

Duplex omekšivači za vodu

omeksavanje vode, duplex omeksivaci vode, hemijska priprema vode

Duplex omekšivači vode serije Hydrolux MonoPoint spadaju u klasu najpouzdanije opreme za omekšavanje vode. Konfigurišu se u skladu sa zahtevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd.. Pogledajte neke od najpopularnijih modela Duplex Monopoint uređaja za omekšavanje vode.

DUPLEX OMEKŠIVAČI VODE

Filterima za OMEKŠAVANjE VODE automatski se uklanja TVRDOĆA VODE koja izaziva taloženje VODENOG KAMENCA


REVERZNA OSMOZA - DEMINERALIZACIJA VODE

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sintni otvori, veličine 0,0005 mikrona. Molekuli vode koji prođu kroz pore sakupljaju se u rezervoaru čiste vode. Primese (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijska jedinjenja..) se ispiraju odnsno odbacuju.

Tretman vode reverznom osmozom konfigurisanom za rad u industrijskom okruženju kapaciteta od 250 lit/h do nekoliko "kubika" na sat najčešće se koristi za hemijsku pripremu vode velikog kapaciteta. Reverzna osmoza sa ULP membranama i odgovarajućim predtretmanom najčešće je jedina opcija dobijanja ultračiste vode za komercijalknu namenu.

REVERZNA OSMOZA 60 lit/h

reverzna osmoza, trident, dejonizacija vode
TRIDENT

REVERZNA OSMOZA 200+ lit/h

reverzna osmoza, demineralizatori vode, proteus
PROTEUS

REVERZNA OSMOZA 500+lit/h

revrzibilna osmoza, reverzna osmoza, demineralizatori vode
GEMINI

RO VEGA 2000+ lit/h

reverzna osmoza cena, reverzna osmoza vode
VEGA

Dobijanje ultračiste vode za posebne namene poput labratorija ili postrojenja za proivodnju alkoholnih pića isl. naziva se demineralizacija vode. Ovaj postupak moguće je konfigurisati korišćenjem reverzne osmoze sa predtretmanom ili korišćenjem katjonsko anjonskih jonoizmenjivača.

Filteri za DEMINERALIZACIJU VODE nezaobilazni su u najrazličitijim segmentima poput farmacije, proizvodnje alkoholnih pića, postrijenja za pranje stakla ili industrije uopšte

Cintropur - Samoperivi filteri za vodu velikog kapaciteta

Mehanički filteri za vodu Cintropur su najkompaktniji filteri za vodu velikog kapaciteta. Za veliki protok kroz Cintropur (preko 30 m3/h) zaslužno je revolucionarno dvostruko delovanje, centrifuga i filterska vrećica. Opcija ispiranja doprinosi produženju veka trajanja filterske vrećice. Cintropur filteri su u potpunosti napravljeni od najkvalitetnijih sintetičkih materijala, idealni su za upotrebu u industriji hrane i pića. Mehanička filtracija velikog protoka za industrijsku ili komercijalnu namenu sa il bez automatskog ventila za ispiranje klase dn 50- dn 80, sa "vrećastom" ispunom i ventilom za ispiranje zadržanih nečistoća u sifon. Cintropur je belgijski brend proizvođaća AIRWATEC koji nudi široku paletu mehaničkih filtera vode. Paleta mehaničkih filtera podrazumeva tri tipa i pokriva protoke preko 30 m³/h.

CINTROPUR MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

Magistralni mehanički filteri za vodu

Za manje zahtevne kapacitete poput kućnih ili komercijalnih aplikacija koriste se mehanički filteri za vodu manjeg nominalnog protoka, različitih rezolucija. U ponudi imamo nekoliko vrhunskih mehaničkih filtera poput BIG BLUE modela od 1-20 mikrona, samoperivih filtera ATLAS HYDRA, filtera za vodu manjeg kapaciteta. Moguće je kombinovati različite filtere radi dobijanja većek protoka ili finije filtracije.

HLORISANjE VODE

Hlorisanje vode

Hlorisanje vode, tj. dezinfekcija vode hlorom je najčešće korišćena tehnologija za dobijanje bakteriološki ispravne vode za piće. Naša preporuka su najmodernije digitalne Grundfos dozirne hlorne stanice.

DETALjNIJE

UV LAMPE ZA VODU

uv lampe, uv sterilizacija, dezinfekcija vode

UV lampe za vodu emituju svetlost sličnu sunčevoj. Ultravioletno germicidno zračenje (UVGI) je metoda dezinfekcije koja koristi ultraljubičasto (UV) svetlo na dovoljno kratkoj talasnoj dužini da bi ubila mikroorganizme.

UV LAMPE ZA VODU

APARATI ZA VODU

aparati za vodu, cene

Aparati za vodu ekskluzvna serija vrhunskog dizajna i savršene završne obrade. Aparati za vodu sa integrisanim filterima ili sa eksternim filtracionim blokom. Stojeći ili aparati za vodu na pultu.

APARATI ZA VODU

FILTERI ZA NAVODNJAVANJE BOROVNICE

Količina NATRIJUMA u vodi (Na) meri se u ppm (parts per milion) ili u mg/Lit. Gornja granica za zalivanje borovnice je oko 50 ppm, preko 70 ppm voda je APSOLUTNO NEPRIHVATLjIVA za navodnjavanje zasada borovnice.


Natrijum dovodi do zaslanjenosti vode, a drugi problem je što se on veže za zemljišne agregate i teško ga je odstraniti. Ako ima mnogo natrijuma u vodi, neophodno ući u investiciju kvalitetnog postrojenja za prečišćavanje vode. EC (elektroprovodljivost vode) ne sme biti previsoka. Bikarbonati su izuzetno opasni za borovnicu, neophodno ih je redukovati.

Povišen pH u vodi vremenom dovodi do povišenog pH zemljišta u zoni korenovog sistema što rezultira izostankom plodonošnje biljke. Povišen pH prouzrokuje nedostatak mikroelemenata (pogotovo Fe, Zn, Cu) u ishrani biljaka. Kada se gleda vrednost pH, razlika između 4 i 5 nije ZA JEDAN, već 100 PUTA!

FILTERI ZA BOROVNICU


90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


VODA ZA PIĆE

VODA KOJU KORISTIMO

preciscavanje vode

Svuda oko nas filteri za vodu.. Ima raznih firmi, ponuda, cena.. Tvrda voda iz gradske mreže vam uništava instalacije i belu tehniku.. Videli ste aparat za preciscavanje vode.. Neko vam je ponudio omekšivač, ali niste sigurni šta je to omeksavanje vode.. Često se pominje se REVERZNA OSMOZA, hlor u vodi, bakterije u vodi.. Flaširana voda, ali koja

DETALjNIJE

FLAŠIRANA VODA

flasirana voda

U Srbiji litar flaširane vode košta oko 0.3€, dok "kubik" gradske vode (1000 litara) plaćamo isto 0.3€. To je okruglo 1000x skuplje! Da li bi pljeskavicu platili 250.000 dinara? Umesto da vučemo plastične boce i skupo plaćamo vodu za piće i kuvanje, jednostavnom instalacijom aparata dobijamo vodu po ceni jedva većoj od gradske, drastično boljeg kvaliteta od flaširane.

DETALjNIJE

KUĆNI PREČIŠĆIVAČI VODE

filteri za vodu Hydrolux

Kućni ugradni filteri za prečišćavanje vode su najpraktičnji način za dobijanje čiste vode. Najbolji uredjaji za preciscavanje vode su aparati za vodu - reverzna osmoza. Hydrolux prečišćivači vode su najbolje konfigurisani proizvodi u regionu.

DETALjNIJE

SNAGA VODE - HYDROLUX !


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE