TRETMANI VODE

omeksavanje vode

Omekšavanje vode je proces uklanjanja tvrdih jona iz vode, sprečavanje formiranja vodenog kamenca.

reverzna osmoza

Reverzna osmoza je membranska filtracija vode kojom se efikasno dobija izuzetno čista voda.

mehanicki filteri za vodu, mehanicka flltracija vode

Mehanička filtracija (mehanički filteri za vodu) podrazumeva uklanjanje mehaničkih nečistoća iz vode, većih od 1 mikron.

aktivni ugalj

Aktivni ugalj za vodu se koristi kao adsrbent, za namene poput uklanjanja hlora (dehloriacija), mirisa iz vode isl.

FILTRACIJA BUNARSKE VODE

denitrifikacija vode, nitrati, nitriti

Prečišćavanje vode od Nitrata i Nitrita je često neophodna ukoliko se za piće koristi bunarska voda.

utrosak kmno4, organske materije u vodi, skevindzer

Prisustvo organskih materija u vodi se na analizi vode vidi kao UTROŠAK KmNO4 i daje vodi žutu boju.

deferizacija vode

Deferizatori su uređaji za uklanjanje rastvorenog gvožđa iz vode, katalitičkom izmenom i ispiranjem.

filteri za mangan, demanganizatori

Demanganizacija vode je tehologija za uklanjanje Mangana iz vode, slično kao deferizacija vode.

hlorisanje vode, hlorinatori vode

Hlorisanje vode je pouzdana metoda za definfekciju vode, doziranjem hlornog rastvora.

uv lampe za vodu, sterilizacija vode

UV lampe za vodu se koriste za sterilizaciju vode u kojo se nalazi bakterije, kao i za prevenciju.

voda smrdi na pokvarena jaja

Neprijatni mirisi u vodi nastaju iz nekoliko razloga i neophodno je utvrditi poreklo zagađenja.

filteri za mutnu vodu, zamucena voda

Da bi se voda izbistrila, prvi korak je definisanje razloga njene mutnoće ili obojenosti.

filteri za arsen, preciscavanje arsena

Arsen u vodi, čak i u ekstremno visokim koncentracijama, ne izaziva promenu ukusa, mirisa i boje vode.

filteri za amonijak u vodi

Amonijak u vodi se javlja kao deo Azotnog ciklusa i uspešno se uklanja kombinacijom različitih tretmana vode.

elektroprovodljivost vode, provodljivost vode

Smanjanje elektroprovodljivosti vode je uklanjanje svih jona iz vode (i katjona i anjona), nekom od tehnologija.

filteri za vodu, bunarska voda za pice

Kada u vodi postoji više od jednog zagađivača, pristupa se izradi konfiguracije u skladu sa analizom vode.


FILTRACIJA VODE

filtracija vode

Filtracija vode podrazumeva različite metoda za prečišćavanje vode bilo za kićne ili komercijalne aplikacije.

filtracija bunarske vode

Različite metode filtracije vode imaju različiti efekat na stepen efikasnosti i biraju se u skladu sa potrebama.

filtracija vode za pice

Filtracija vode za piće je proceces dobijanja hemijski i mikrobiološki ispravne vode za humanu upotrebu.

mehanicka filtracija vode

Komercijalni filteri za vodu se konfigurišu na osnovu konkretne potrebe klijenta i kvaliteta napojne vode.


HEMIJSKA PRIPREMA VODE

demineralizatori vode, demineralizacija vode

Demineralizacija vode je proces uklanjanja svih elektrolita iz vode, odnosno dobijanja savršeno čiste vode.

hemijska priprema vode, hpv, kotlovska voda

Omekšavanje vode za kotlove ili rashladne kule je jedan od najčešćih metoda pripreme vode za daljisko grejanje i hlađenje.

hemikalije za kotlovsku vodu

Doziranje hemikalija u vodu za grejanje i hlađenje je postupak koji se sve više koristi u modernim sistemima.


Automatsko odsoljavanje je jednostavan proces prečišćavanja kotlovske vode na već formiranim zatvorenim sistemima.ALTERNATIVA

ph vode, orp vode

Oksidaciono-redukcioni potencijal vode; Antioksidansi i Slobodni radikali, pH vode, alkalna voda, kisela voda..

magnetni filteri za vodu, magnetna voda

Magnetnim filterima može se tretirati samo čista (prečišćena) voda, ne za sprečavanje kamenca već za poboljšavanje kvaliteta za piće.

aktivacija vode

Biogeni zraci - Far Infra Red spektar svetlosti na vodu za piće utiče na molekularnom nivou, vrši aktivaciju vode.

mineralizacija vode, mineralni filteri za vodu

Ponekad je posle procesa prečišćavanja vode za piće neophodno u vodu "vratiti" određene minerale zbog finalnog "podešavanja"


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE